Press: Svenska pressreleaser: 7 augusti 2008
KMR

PSYKOFARMAKA BAKOM MAJORITETEN (86%) AV ALLA SJÄLVMORD ANMÄLDA ENLIGT LEX MARIA. BIVERKNINGSREGISTRET HAR KOLLAPSAT.
2008-08-07


hängsnaraEn ny rapport visar att antidepressiva medel och andra psykofarmaka inte förhindrar självmord. Istället reses frågan om de inte i själva verket framkallar självmord. Samtidigt visar rapporten att biverkningsregistret har kollapsat.

Det är skribenten Janne Larsson som tagit fram och sammanställt siffror från Socialstyrelsen gällande självmord under år 2007. Janne Larsson har granskat de fall som anmäls till Socialstyrelsens regionala tillsyningsmyndigheter i landet. Totalt är det 393 fall som berörs och som anmälts enligt Lex Maria. Enbart ett av tre självmord har alltså anmälts (av ca 1200) och det är bara för dessa det finns tillförlitiga uppgifter.

86 procent hade fått behandling med psykofarmaka.
77 procent hade fått behandling med antidepressiva och/eller neuroleptika inom ett år före självmordet.
66 procent hade fått behandling med lugnande medel och/eller sömnmedel inom ett år före självmordet.
63 procent hade fått behandling med antidepressiva ett år före självmordet.

Janne Larsson skriver i sin rapport:
"För den mest rättvisande bilden av situationen krävs en beskrivning av den totala mängden psykiatriska preparat som personerna fått.
"Mängden behandling" kan uttryckas i att de 338 personer (av 393) som fick
psykofarmaka, i genomsnitt fick fyra olika psykiatriska preparat under året före
självmordet.
Exempel 1: I området för en tillsynsenhet stod de personer som behandlades med psykofarmaka i genomsnitt på 3,2 olika psykiatriska preparat vid tiden för
självmordet. 36 % stod på 4 preparat eller fler."

"Fakta är uppenbara: De kvinnor och män som här begått självmord, har i
överväldigande hög grad gjort det efter att ha fått behandling med stora mängder psykiatriska preparat, inom ett år före och vid tiden för självmordet."

En annan märklig sak som uppenbarades var att i 86 procent av alla de fall som anmälts enligt Lex Maria för år 2007 fick personerna behandling med psykofarmaka - men 0 (noll) procent av fallen hade anmälts till Läkemedelsverkets biverkningsregister. Psykiatrikerna har alltså inte kopplat ihop självmordet med psykofarmakan. Systemet har med andra ord helt brutit samman.

Man måste till sist ställa frågan vad vi har Läkemedelsverket och Socialstyrelsen till - för att skydda psykiatrikerna och läkemedelsindustrin?

Ref: http://jannel.se/suicidpsykofarmaka.pdf

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.