Press: Svenska pressreleaser: 22 Maj 2015

KMR

Professor varnar för psykiatrisk dödsindustri: dödar över 500 000 per år

2015-05-22

Psykiatriska droger är ansvariga för över 500 000 dödsfall över 65 år i västvärlden varje år, skriver professor Peter Gøtzsche i British Medical Journal, världens mest ansedda läkartidning. Fördelarna måste vara kolossala för att rättfärdiga detta, men de är minimala.

Professor Peter Gøtzsche, författare till boken ”Deadly Medicines and Organised Crime”, är forskningschef på det ansedda och helt oberoende Cochrane-institutet. Han och ett team forskare på Cochrane menar att det i princip pågår ren eutanasi inom äldrevården. En halv miljon äldre människor som fått en cocktail av antidepressiva och antipsykotika mot demens dör i förtid av drogerna.

Han menar att de kortsiktiga fördelarna verkar ha ersatts av långsiktig skada. Peter Gøtzsche och hans team har gått igenom de ”positiva” studier som gjorts av kända psykiatriker är vinklade och till fördel för de läkemedelsbolag som finansierar dem.

Peter Gøtzsche hävdar att självmord på grund av drogerna är kraftigt underrapporterade – det är upp till 15 gånger fler.

Han menar att man kan sluta med så gott som alla psykiatriska droger hos äldre, och pekar på djurförsök som visar att dessa droger orsakar hjärnskador. ”Om man tar i beaktande deras brist på fördelar, så uppskattar jag att vi kan upphöra med så gott som alla psykotropiska (sinnesförändrande) droger utan att orsaka skada.”

I Sverige får så gott som alla äldre en cocktail av psykiatriska droger, ända upp till 10 preparat per dag. Men det är ju ingen nyhet. Den verkliga vanvården av äldre är inte det inte byts blöjor i tid, vilket är illa nog, utan alla de kemiska preparat som stoppas i de äldre för att de skall hålla sig still och lugna – och dö i förtid.

 

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2435

http://rt.com/uk/258133-antidepressants-unnecessary-for-many/

http://antropocene.se/2015/february/vanvarden-av-vara-aldre.html

http://newsvoice.se/2015/02/21/dor-60-000-aldre-per-ar-i-sverige-for-tidigt-pga-lakemedelsforgiftningar-och-vardmisstag/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten