Press: Svenska pressreleaser: 1 Maj 2015

KMR

120 ton ADHD-droger produceras varje år. Sverige ledande konsument.

2015-05-01

2013 producerades det 120 ton (120 000 kilo) ADHD-droger. Det räcker till 5,5 miljarder dygnsdoser (DDD) och fyller 350 pallar. Främst metylfenidat (typ Ritalina) men de senare åren även olika former av rent amfetamin. Sverige ligger på tredje plats i konsumentligan.

År 2012 rapporterade vi att det producerades 51 ton metylfenidat (Ritalina, Concerta, Medikinet, Equasym) år 2009 vilket utgjorde 1,5 miljarder dygnsdoser (DDD) metylfenidat, med närmare 2,8 miljarder DDD totalt, inklusive rent amfetamin.

Ökningen av ADHD-diagnoser har ökat lavinartat efter 2009 och 2013 producerades det 72 ton metylfenidat. En ökning på 21 ton bara på fyra år. På detta producerades det även 47 ton rent amfetamin, alltså totalt 120 ton om man räknar med en del centralstimulantia som inte rapporteras.

Ökningen av metylfenidat har varit explosionsartad, från 4,2 ton år 1992 till 72 ton 2013. Den stora ökningen de senaste åren består av olika former av rent amfetamin.

Dessa 120 000 kilon räcker till 5,5 miljarder dygnsdoser (DDD). Snart hela jordens befolkning.

Bara för att få ett begrepp om hur mycket 120 ton amfetamin/metylfenidat är så beräknar vi att en hel pall med dessa droger väger 400 kilo. Man blandar ut amfetamin med 30-40 procent fruktsocker eller liknande när det säljs på gatan. Vi avrundar det till motsvarande 350 fulla pallar. En pall har ytan 1 kvm – med lite mellanrum så blir det minst 400 kvm yta med 1,5 meter höjd – totalt fylld med pallar med amfetamin. Man får tänka på att de enskilda doserna mäts i milligram för att förstå den oerhörda mängden.

I februari i år gjordes ett ”Ovanligt stort beslag av amfetamin” i Sverige, enligt en tidningsartikel i SvD.

– Det är ett ovanligt stort beslag som vi tar innan det når gatan, säger förundersökningsledare Rickard Finnberg.

Man hade beslagtagit 4,5 kilo.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ovanligt-stort-beslag-av-amfetamin_4316529.svd

Även om USA konsumerar mest ADHD-droger totalt sett, så ligger Sverige på tredje plats – per capita – med Island på första plats, sedan Belgien, därefter Sverige och USA på fjärdeplatsen (2013).

FN varnar
Det är FN:s narkotikaorgan INCB som publicerar dessa siffror (1), så trovärdigheten är det inga diskussioner om. De har varnat för ”ADHD-epidemin” och den explosionsartade utförskrivningen av centralstimulantia till barn i så gott som varje år.

Man kan inte säga att det blivit bättre av denna narkotikadistribution. Tvärtom har våldet i skolorna ökat, analfabetismen eskalerat och skolresultaten åkt ner i botten. Trots psykiatrikernas alla löften om förbättrad skolgång.

Det märks främst i USA där den absolut största mängden Ritalina, Adderall, Concerta och amfetamin skrivs ut. Skolan i USA har kollapsat ner till 20:e plats på internationella skollistan efter att miljontals skolelever knaprar amfetamin – så det finns all anledning att se upp. Ett flertal undersökningar visar att skolgången inte förbättras av ADHD-droger – tvärtom. (2)

Någon skolpolitiker som läser detta? Våldet i skolorna behöver ingen närmare presentation och det är förmodligen ingen längre som tror att det beror på TV-tittande eller vad de åt till frukost. De flesta skolskjutare gick på ADHD-droger i kombination med antidepressiva.

Amfetamin är den mest våldsframkallande drogen enligt en unik undersökning i Lund.

I praktiken är det ingen större skillnad mellan metylfenidat och amfetamin. Bägge ligger i samma narkotikaklass som kokain. Enligt en av världens mest kända hjärnforskare, Nora Volkov, så skadar Ritalina hjärnan mer än kokain. (3) ”Jag blev chockad utav helvete”, berättade hon för Washington Post. Enligt andra undersökningar så kunde inte missbrukare känna skillnad på Ritalina och kokain om de inte visste vad det var.

Psykiatriker har ju länge påstått att Ritalina var jämförbart med kaffe. Det var ett PR-trick när man lanserade ADHD-behandling med Ritalina för att lugna ner föräldrar och media. Idag har ”den lilla dosen” gått upp mångfaldigt, ända upp till 200 mg men även 500 mg (ett halvt gram) har noterats. Om någon med hjärtfel tog det skulle de förmodligen avlida.

Göran Skytte gjorde ett reportage tillsammans med Jan Guillou i Rekordmagasinet och prövade 2 x 5 mg Ritalinatabletter dagen innan. ”Jag blev ordentligt påverkad” stod det på förstasidan i Kvällsposten dagen efter.

Detta borde få vilken politiker som helst, som inte helt tappat huvudet, att reagera och förstå att något är helt galet. Det här handlar ju inte annat än om ren narkotikadistribution.

I Sverige sålde apoteken omkring ett ton amfetaminliknande droger till ADHD-barn och vuxna år 2011. Förmodligen har det ökat med ett halvt ton sedan dess.

Men när det kallas ”medicin” så är det tydligen helt legitimt. Psykiatrikerna vet hur de skall manipulera media, politiker och allmänhet.

Ren amfetamin är på framfart i form av dexamfetamin (Adderall och Dexedrine). Adderall är storsäljare i USA. En annan mycket farlig form har börjat användas i form av metamfetamin (Desoxyn), som anses vara den värsta drogen av alla. Den gavs under andra världskriget till tyska soldater. 250 000 krigströtta soldater fick sammanlagt 200 miljoner tabletter. (4) Man trodde att de skulle kriga bättre och längre. Faktum är att de blev kraftigt drogberoende och många kollapsade helt enkelt. Det finns teorier om att det var en av anledningarna till att Tyskland förlorade kriget. Hitler gick själv på amfetamin och kokain.

Kan man dra paralleller med dagens skoltrötta elever som skall ”piggas upp”?

(Det finns dock indikationer på att produktionen av ADHD-droger avstannar och t.o.m. minskar – men först nästa år ser man om det håller i sig)

(1) http://www.incb.org/documents/Psychotropics/technical-publications/2014/Tech_2014.pdf (klistra in i webläsare om länken ej fungerar)

(2) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/laangtidsstudie-visar-adhd-droger-ger-saemre-skolprestationer-888531

(3) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/undersoekningar-visar-att-ritalina-concerta-aer-starkare-aen-kokain-och-kan-skada-hjaernan-793960

(4) http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ovanligt-stort-beslag-av-amfetamin_4316529.svd

(5)http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/adhd-barn-faar-samma-droger-som-nazi-soldater-fick-foer-att-kriga-baettre-624670

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten