Press: Svenska pressreleaser: 10 April 2015

KMR

Psykiatrin en samhällsfara

2015-04-10

Psykiatrins diagnoser sjukskriver samhället. Som ett resultat av psykiatrins nya och utvidgade diagnoskriterier har sjukskrivningarna av psykiska orsaker nått rekordantal för tredje året i rad. Det resulterar i sin tur i lika drastisk ökning av förtidspensioneringar. Sammanlagt kostar psykiatrin samhället minst 260 miljarder kronor årligen.

Försäkringskassan fick i uppdrag av regeringen att utreda sjukskrivning av psykiska orsaker år 2013. Vid utgången av 2014 fanns 71 000 pågående sjukfall i psykiska diagnoser. Motsvarande siffra 2012 var 48 000 vilket motsvarar en ökning på hela 48 procent.

Förr i tiden var det inte möjligt att sjukskriva sig för ”stress” – idag är det den vanligaste psykiska orsaken och motsvarar 14 procent av alla sjukfall. Den har ökat från 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014.

Psykiatrins diagnoser beskriver varken orsak eller botemedel, det är enbart klassificeringar av beteende, som klassificeras som sjukdom – med tillhörande psykiatrisk drog.

Kriterierna för en diagnos utvidgas allt mer så att allt fler inkluderas. Det som tidigare ansågs vara normalt beteende är idag en psykisk störning. Ta blyghet som exempel.

Vi behöver väl inte ens nämna ADHD – en slasktrattsdiagnos där ett antal fullt normala beteenden stoppas ner i tratten när man inte vet vad man skall göra med barnet. Lösningen är då att ge små barn och ungdomar amfetamin. Hur långt kan ett samhälle sänka sig? Ingen botas, därför att det inte finns någon sjukdom att botas från. Men de blir stigmatiserade livet ut med en luddig diagnos, förutom beroende av amfetamin för att kunna fungera – är detta vetenskap?

Därför står vi även inför en lika allvarlig situation med drastiskt ökade förtidspensioneringar bland unga, med dithörande skenande kostnader. Och allt beror på psykiatrins nya psykiatriska diagnoser med total brist på rehabilitering.

Försäkringskassan har aviserat en ökning på fem miljarder kronor på fem år. Då blir sjukpenningen 29 miljarder kronor.

Och det är i första hand sjukskrivning med psykisk ohälsa det handlar om – så gott som enbart faktiskt. Enligt Försäkringskassan så är ökningen 42% bland unga under 30 år som har förtidspensionerats.

Och allt beror på psykiska diagnoser, enligt Försäkringskassan. Bara några få procent kommer tillbaka till arbetslivet – om de ens börjar. Många förtidspensioneras nämligen direkt efter skolan.

Av en årskull på omkring 110 000 ungdomar så blir det ungefär 13 000 som efter gymnasietiden blir förtidspensionärer och inte kommer ut i arbetslivet alls. SVT har intervjuat Ingvar Nilsson som är nationalekonom och har tittat närmare på problemet. Han kallar läget akut. Total samhällskostnad för denna utslagning av en enda årskull ungdomar är 260 miljarder kronor.

Och då har vi inte ens pratat om de direkta och indirekta kostnaderna för psykiatrin i sig som uppgår till 70 miljarder om året.

I ett annat område skulle detta aldrig tillåtas. Man pratar om produktorientering, resultatsinriktning och effektivitet och mäter allt med statistiker.

Inom psykiatrin finns inget att mäta.

Vi avslutar med orden från Thomas Szasz, en världens främsta psykiatrikritiker genom tiderna, tidigare psykiatriprofessor och författare till boken Psykisk sjukdom en myt, samt 24 andra böcker, och en av KMR:s grundare:

Psykiatrin är den individuellt mest destruktiva kraft som har påverkat samhället under de senaste 50 åren.”

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten