Press: Svenska pressreleaser: 27 Mars 2015

KMR

Psykiatriska diagnoser stigmatiserar!

2015-03-27

Nu börjar till och med psykiatriker själva få upp ögonen för diagnosvansinnet. ”Äntligen!” utropar en överläkare i Läkartidningen när en artikel som kräver en ”broms” för diagnosticeringen getts utrymme. En annan instämmer och har ofta ”undrat hur det kommer sig att en patient har 5-6-7 diagnoser”.

Vi läser i artikeln om en ung kvinna vars liv förvandlats till utdrag ur psykiatrins diagnosbibel, och getts beteckningarna: schizoaffektivt syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, atypisk autism, uppmärksamhetsstörning, paranoid schizofreni, schizoaffektivt syndrom, ångestsyndrom. Och eftersom själva syftet med beteckningarna är att skapa ett rättfärdigande för utskrivning av psykofarmaka blir ”medicinlistan” lika lång. ”One pill for every ill”, som det så passande heter: ”Topiramat, Abilify, Stesolid, Xanor, Nitrazepam, Propavan, Ritalin, Strattera, Lergigan, Temesta och Theralen.”

Det här är en kvinna som fått utstå den ultimata psykiatriska stigmatiseringen.

Vi kan läsa spaltmeter i media om vikten av att få bort ”stigmatiseringen” i området psykisk ohälsa. Tyvärr har många som tar ordet i sin mun inte förstått att det är de psykiatriska diagnoserna i sig som stigmatiserar.

Att låta människor med tillfälliga eller svåra livsproblem ”veta” att de har en psykisk sjukdom, en kronisk, genetiskt orsakad störning i hjärnan, som innebär att de kanske måste ta ”medicin” livet ut, är den värsta formen av brännmärkning (”stigmatisering”).

Det överträffas bara av att utdelningen av toxiska psykiatriska preparat, som genom de skadliga förändringar i hjärnan de orsakar, sedan skapar det ”kroniska tillstånd” som psykiatriker sett i kristallkulan. För att om möjligt göra det ännu värre, betraktas sedan förgiftningsskadorna som symtom på ett nytt psykiatriskt tillstånd, och ges en ytterligare diagnos – som i sig ska behandlas. Och så går det som för den unga kvinnan i Läkartidningens artikel.

Vi hoppas att fler, likt överläkarna i kommentarerna till artikeln [1], nu börjar ge uttryck för ”förnuftets röst”, i denna diagnosvansinnets värld.

Se vidare ett utdrag ur filmen Marknadsföring av vansinne [2].

[1] Olsson, Sätt en »broms« på diagnoserna inom psykiatrin, Läkartidningen 13/2015, http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Satt-en-broms-pa-diagnoser-inom-psykiatrin/

[2] Marknadsföring av vansinne, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, https://www.youtube.com/watch?v=8tbKUU9hI68

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten