Press: Svenska pressreleaser: 14 Mars 2015

KMR

Europarådets parlamentariska församling kräver kraftig begränsning av ADHD-droger till barn

2015-03-14

Europarådets parlamentariska församling (PACE) vill i en ny resolution se striktare diagnoskriterier för vad som kallas ADHD och att psykostimulantia i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (“a last resort”).

I kravet på en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia skriver PACE att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”); att den med andra ord bara ska ske när alla andra insatser misslyckats. Man refererar till vad FN:s barnrättskommitté i ett flertal granskningar uppmanat olika länder till, i syfte att se till att barnens bästa sätts i första rummet, i enlighet med barnkonventionen.

Se pressmeddelandet från PACE http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5459&lang=2&cat=17 med nedladdningsbar resolution och bakgrundsrapport.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten