Press: Svenska pressreleaser: 6 Mars 2015

KMR

Varför får så många bebisar kraftiga psykiatriska droger?

2015-03-06

Psykiatriska droger ges som aldrig förr till barn och även riktigt små barn. Det är den nya målgruppen. Det börjar som allting annat i USA, där en miljon barn 0-5 år medicineras med kraftiga psykiatriska droger, men det sprider sig även till andra västländer. Man vill spåra ”mentala sjukdomar” i tidig ålder. Tusentals barn i åldrarna 0-4 får idag psykofarmaka i Sverige.

Närmare 9 miljoner barn och ungdomar i USA får kraftiga personlighetsförändrande psykiatriska droger på recept. Mer än en miljon av dessa är i åldrarna 0-5 år. Över en kvarts miljon har inte ens börjat gå.

Mellan år 2008 och 2013 så utgjorde åldersgruppen 0-1 år den största ökningen av utskrivna psykiatriska droger, och under den femårsperioden ökade de med 51 %.

Statistikerna från USA visar att över 274 000 barn i åldrarna 0-1 år och ungefär 370 000 barn 2-4 år i USA 2013 fick ångestdämpande och antidepressiva droger. (1)

198 000 barn under fem års ålder får Ritalina för ADHD – i samma narkotikaklass som kokain. Fast enligt flera undersökningar med större effekt på hjärnan.

Antalet barn 0-5 år som får ångestdämpande droger fyller sex fotbollsarenor – amerikanska sådana.

Förskrivning av kraftfulla antipsykotika såsom Risperdal till ungdomar, barn och småbarn har också ökat väldigt mycket. En välgjord studie på 44 000 barn visade att antipsykotiska droger tredubblade risken att få diabetes. (2)

Det värsta och mest alarmerande är att över en kvarts miljon bebisar får mycket kraftiga psykiatriska droger. KMR i USA (CCHR) har hämtat dessa data från IMS Health och de kan hämtas av vem som helst som har tillgång till deras arkiv:

  • 249,669 bebisar 0-1 år får ångestdämpande (såsom Xanax, Klonopin, och Ativan).
  • 26,406 bebisar 0-1 år får antidepressiva (såsom Prozac, Zoloft, and Paxil/Seroxat).
  • 1422 bebisar 0-1 år får ADHD droger (såsom Ritalin, Adderall, and Concerta).
  • 654 bebisar 0-1 år får antipsykotika (såsom Risperdal, Seroquel, and Zyprexa).

Miljonklubben
Och så har vi då fått den nya miljonklubben, barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år:

  • Det totala antalet barn 0-5 år som får psykiatriska droger är 1 080 168
  • Det totala antalet barn 6-12 år som får psykiatriska droger är 4 130 340
  • Det totala antalet barn 13-17 år som får psykiatriska droger är 3 617 593
  • Det totala antalet bebisar, småbarn, barn och ungdomar är 8 828 101

Och precis som Coca Cola, jeans, bubbelgum och amerikanska bilar, så är detta fenomen på väg att invadera Sverige och övriga världen.

Sverige
Antalet barn och ungdomar på psykiatriska droger i USA utgör så gott som hela Sverige befolkning. Det har redan börjat i Sverige, absolut inte i samma skala, men omkring ett par tusen barn i åldrarna 0-4 får idag psykofarmaka.

Det pågår dock ett ganska avancerat förarbete. Neuropsykiatrin lockar till sig allt fler anhängare. Med rubriken ”Neuropsykiatri i förskolan” vill Tekniska Institut utbilda förskolelärare i hur man skall upptäcka ”problembarn” för vidare slussning till psykiatrin. Och då vet man hur det går. Det finns en hel del andra instanser som uppmanar till screening av allt yngre barn. Specialpedagogiska skolmyndigheten lockar med gratis utbildning om autism, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser till förskolelärarna. När man väl ha etablerat den åldern som mogen för psykiatriska interventioner i barndomen, så ligger nästa lägre åldersgrupp lägligt tillhanda.

Man vill dock allt längre ner i åldrarna. Det finns psykiatriker, även svenska, som på fullt allvar vill in i livmodern för att förhindra framtida potentiella psykopater, brottslingar, terrorister och... rashygienen ligger nära.

Fosterbarn
Små barn som är satta i fosterhem är speciellt utsatta för att bli neddrogade som ett sätt att kontrollera deras uppförande.

Socialstyrelsens rapport om de omhändertagna barnen år 2013 visade att dödligheten var fem gånger högre än för andra barn och att tio gånger fler skadar sig själva. De kontrollerades med psykiatriska droger och det skrevs ut upp till 20 gånger mer psykofarmaka till dessa barn. Då trodde man att något skulle hända. Och det gjorde det, fast i fel riktning. Förra årets rapport visade nämligen att användningen av den tyngsta psykiatriska arsenalen, antipsykotika, är 30 gånger mer.

De flesta barn blir förskrivna off-label, alltså psykofarmaka för symtom som de inte är avsedda för.

INGA AV DESSA PSYKIATRISKA DROGER HAR TESTATS PÅ BARN
Vad är det mest humana sättet att styra barns beteendestörningar?

Orsakerna kan debatteras men vår nuvarande psykiatriska kultur: ”ett piller för varje humör-utbrott” är ett övergrepp på barnet.De vill själva inte ha droger. Det finns effektiva sätt att hantera förskolebarn utan droger, men tillgång och uppmuntran att använda dessa är inte tillräckligt lättillgängliga för att prioritera dem.

Att hjälpa barn hamna rätt i livet utan droger är väl använd tid då vi får ett barn som kan växa upp utan skador från alla dessa förskrivna droger och skapa ett liv från en naturlig grund och växa upp i en naturlig utveckling utan påverkan av skadliga droger.

För man skall veta att Ritalina, ett modifierat amfetamin, saktar in tillväxt, vilket naturligtvis innebär hjärnan, och ingen vet hur barnen reagerar på lång sikt eftersom det inte finns några långtidsundersökningar. Vi har antipsykotika som orsakar viktökning av katastrofala mått och framkallar diabetes, sedan har vi hela listan med aggressioner, mani, psykos, självmordstankar såväl som mordtankar.

Skall vi verkligen ge detta till barn?

(1) (Från en rapport från 2013 IMS Health Data.) http://www.cchrint.org/2014/05/21/10000-toddlers-on-adhd-drugs-tip-of-the-iceberg/)

(2) http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1731662

Ref.
http://www.cchrint.org/2015/02/19/why-are-so-many-toddlers-taking-psychiatric-drugs/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten