Press: Svenska pressreleaser: 20 Februari 2015

KMR

Socialstyrelsens psykiatriska experter går emot FN:s barnrättskommitté om ADHD-preparat

2015-02-20

FN:s barnrättskommitté är starkt bekymrad över den ökade förskrivningen av psykostimulantia till barn i Sverige och de skadliga effekterna av de narkotiska preparaten. Man uppmanar regeringen att följa barnkonventionen och se till att andra åtgärder ges prioritet. Men Socialstyrelsens psykiatriska experter går i motsatt riktning och kräver ökad utskrivning. Man bör då tänka på att detta är 100% ren narkotika som skrivs ut till små barn.

Förskrivningen av psykostimulantia till barn i Sverige har på flera håll nått extrema nivåer. I Gävleborgs län fick till exempel 9 % (!) av alla pojkar 10-14 år Concerta, Ritalin, Strattera förra året. I Västerbottens län får över 90 % av de barn som får en ADHD-diagnos psykostimulantia. Det är ”USA-siffror” och inget som någonsin skulle kunna hända i Sverige.

Förhållandena i Sverige har fått kraftig kritik av FN:s barnrättskommitté, som i sin rapport är allvarligt bekymrad över ökningen i förskrivning av psykostimulantia (Ritalin, Concerta), begär att barn ska få verklig hjälp, och att myndigheter ska skänka behövlig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och till missbruket av dessa narkotiska preparat [1].

Men de psykiatriska ”experter” som styrt Socialstyrelsens arbete med ADHD-behandling går rakt emot barnrättskommitténs uppmaningar. 

I gruppen sitter några av landets största förespråkare för utskrivning av psykostimulantia till barn och vuxna.

Där sitter psykiatrikerna Bo Söderpalm och Eleonore Rydén, som gjort sig kända för att skriva ut hästdoser narkotika till personer med diagnosen ADHD och för att helt strunta i att rapportera de biverkningar de känner till [2]. Där sitter skolöverläkaren i Gävleborgs län, Alf Kågström, som fått bra betalt av läkemedelsbolag för att göra reklam för ADHD-preparat, och som i media skrutit med att Gävleborgs län är bäst i landet på att skriva ut psykostimulantia till barn [3].

Dessa experter vill nu – i strid med FN:s uppmaningar – att ännu fler barn och vuxna ska få psykostimulantia. I de preliminära rekommendationer (”Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna”) experterna fått Socialstyrelsen att utge, kan vi (s. 7) läsa att ”personer med adhd utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling med centralt verkande sympatomimetika [psykostimulantia].” På sidan 12 förklarar Socialstyrelsen att ”bör” innebär en ”stark positiv rekommendation”, och att ”de flesta patienter eller brukare bör erbjudas åtgärden”, och att ”rekommendationen kan användas för att styra praxis i de flesta situationer”.

Det råder alltså inte några tvivel om att de preliminära riktlinjerna om ”ADHD-behandling”, som Socialstyrelsens psykiatriska experter lagt ut på remiss, skulle innebära att än fler barn som diagnosticerats med ADHD kommer att få psykostimulantia. Det skulle innebära att än fler pedagogiska och sociala problem skulle ”lösas” med starka psykiatriska preparat, i strid med barnkonventionen.

KMR räknar med att regeringen tar sitt ansvar och ser till att barnens bästa nu sätts i första rummet, i enlighet med barnrättskommitténs rekommendationer och barnkonventionen.

[1] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWE%2fCO%2f4%20ADVANCE%20UNEDITED%20VERSION&Lang=en

[2] KMR, Socialstyrelsens ADHD-experter lät bli att rapportera hundratals ”intolerabla biverkningar”, 6 juni 2014, http://www.kmr.nu/pressrel_2014_06_06-socialstyrelsens%20adhd-experter-lat-bli-att-rapportera-hundratals-intolerabla-biverkningar.htm

[3] KMR, KMR anmäler: Socialstyrelsens ADHD-expert fick 58 000 av läkemedelsbolag, 25 juli 2014, http://www.kmr.nu/pressrel_2014_07_25-kmr-anmaler-socialstyrelsens-adhd-expert-fick-58000-av-lakemedelsbolag.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten