Press: Svenska pressreleaser: 2 Januari 2015

KMR

Rapport två år efter skolmassakern på Sandy Hook School

2015-01-02

Det är två år sedan 20-årige Adam Lanza sköt och dödade 20 elever och 6 lärare på Sandy Hook Elementary School i Newtown, Connecticut, i USA, och det har nu kommit ut en officiell 114-sidors rapport med analys av Lanzas medicinska och skolhistoria. Lanzas bakgrund har granskats av en studiegrupp bestående främst av psykiatriker.

Huvudslutsatsen i rapporten är att vansinnesdådet berodde på Lanzas obehandlade psykiska sjukdom. Chefpsykiater vid Hartford Hospital, Dr Harold Schwartz, som var del av utredningsgruppen, sade: "Det är inte så att hans psykiska sjukdom var en predisponerande faktor i denna tragedi. Det var hans obehandlade psykiska sjukdom, som var den predisponerande faktorn."

För lekmän så må skillnaden mellan de två påståendena vara tvetydig, men den psykiatriska logiken i detta framhävs av Dr Julian Ford, en annan medlem i studiegruppen: "Att låta de sjukdomar som är känsliga för mediciner förbli obehandlade och motstånd mot andra typer av känslomässigt stöd, representerar föräldrarnas förpassade möjligheter att hjälpa sin son. Yale-teamet (psykiatriker som behandlade Lanza) erbjöd ett omfattande behandlingsprogram, men familjen drog sig ur det och samarbetade inte med teamet, delvis på grund Ms Lanza (Adam Lanza mamma, som Adam sköt ihjäl) som inte trodde att programmet skulle kunna genomföras och att hon ville hålla Adam avskärmad.”

Psykiatriker framställer i studien Adam Lanza som en pojke som de fick aldrig chansen att rädda från sin psykiska sjukdom och från att begå vansinnesdådet. Det handlar om, att om han bara fått den rekommenderade psykiatriska behandlingen så skulle det aldrig hänt.

Detta kallas whitewashing i USA, för i själva verket så är det nog tvärtom.

State of Connecticut har vägrat att publicera Adam Lanza sjukjournal, med den officiella motiveringen att ett utlämnande av vilka psykiatriska droger han tog, kunde få mängder av människor att sluta ta sina mediciner och sluta samarbeta med sina psykiatriker - uttalat av biträdande statsåklagaren, Patrick B . Kwanashie.

Informationen är dock kommit till allmänhetens kännedom genom Adam Lanzas far, som bekräftade att hans son varit på två antidepressiva. Det är väl känt att biverkningar av antidepressiva är en sak, men abstinensbesvär från att sluta med antidepressiva är en annan och ännu svårare upplevelse, vilket är särskilt relevant i Adam Lanza fall.

Och det var just biverkningarna av antidepressiva som fick Adam Lanzas mamma att sluta samarbeta med psykiatrikerna från Yale. Hon försökte i själva verket rädda sin son från den psykiatriska behandlingen och hade gjort psykiatrikerna medvetna om följande biverkningar:

"Den tredje morgonen på antidepressiva klagade Adam över yrsel och på eftermiddagen var han desorienterad, hans tal var osammanhängande och han kunde inte ens räkna ut hur man öppnar ett paket cornflakes. Svetten dröp från honom och det droppade även från hans händer. Han sa att han inte kunde tänka. Han agerade som en grönsak” … och senare: ”Det enda han gör är att han sitter i sitt mörka rum och stirrar."

Därefter slutade Adam med antidepressiva, fastän psykiatern insisterade på att han hade en biologisk störning och behövde medicin. Och massakern var ett faktum.

Samme psykiater från Yale hade tidigare ordinerat en annan antidepressiva från samma tillverkare och omedelbart efter kontaktade Adams mor psykiatern och berättade att hennes son var "oförmögen att lyfta armen", men återigen insisterade psykiater att fortsätta med medicineringen, vilket Adams mamma motsatte sig med tanke på de allvarliga biverkningarna – som tydligen blev allt värre.

De biverkningar som Adams mamma rapporterade är faktiskt välkända för bägge dessa antidepressiva. De står tillsammans med många andra noterade, såsom svaghet, muskelstelhet, muskelkramper, förvirring, svettningar och talsvårigheter. Detta är officiellt och inget nytt.

I ljuset av Adam Lanzas massaker kommer emellertid andra kända biverkningar av antidepressiva upp, såsom aggression, personlighetsstörningar, hallucinationer och mani. Även om Adam Lanza inte tog antidepressiva under en längre tid, verkar det som det kan ha varit tillräckligt för att bidra till eller att direkt orsaka vansinnesdådet, då Lanza inte hade någon historia med våld innan kontakten med psykiatrin.

Låt oss återvända till Dr Schwartz förklaring att vansinnesdådet berodde på bristen på psykiatrisk behandling. Det måste sägas vara en sanning med modifikation, om inte rent bedrägeri, eftersom Adam Lanza faktiskt tog psykiatriska droger och vissa biverkningarna av dessa är just aggression och våld, dvs. det som Lanza upplevde med sin bärsärkagång.

Det kan därmed inte uteslutas att det var den psykiatriska behandlingen av Adam Lanza, som ledde till de tragiska förlusterna av 26 liv i Sandy Hook Elementary School.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten