Press: Svenska pressreleaser: 5 December 2014

KMR

Ordförande för Cochraneinstitutet i Norden: Bojkotta pengar från läkemedelsindustrin

2014-12-05

Peter Gøtzsche, ordförande för Nordiska Cochraneinstitutet på Righshospitalet i Köpenhamn gick till hårt angrepp mot läkemedelsindustrin under ett föredrag på Läkarföreningens debattmöte i Köpenhamn i början av november i år. (1) Han hävdade att mediciner idag är tredje eller fjärde vanligaste dödsorsaken.

– Säg nej till läkemedelsindustrins pengar, uppmanade han de församlade läkarna. Under en timme gav han de ena skräckhistorien efter den andra om hur korrumperad sjukvården blivit av strömmen från läkemedelsindustrins pengar.

Peter Gøtzsche, som själv har varit verksam inom läkemedelsindustrin och vet vad han talar om, leder nu det oberoende och internationellt renommerade forskningsorganet The Nordic Cochrane Center. I sin senaste bok ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet” (2) beskriver han hur läkemedelsindustrin skrupulöst prioriterar vinsterna från nya preparat framför vetskapen om att många av dem inte gagnar patienterna – eller är direkt farliga för dem. 

Gøtzsche jämför faktiskt läkemedelsindustrin med maffian och MC-gängen – faktiskt värre än dem. Under ett föredrag om sin bok sade han: "Läkemedelsindustrins affärsmodell är organiserad brottslighet, men de stjäl mycket mer pengar och dödar fler människor än maffian någonsin gör, så vi måste göra något, vi behöver avmedicinera samhället."

British Medical Association (BMA) utdelade nyligen ett pris till Gøtzsche för boken.

– Läkare och sjukvårdspersonal är deras viktigaste försäljare. Utan deras medverkan skulle industrin inte klara sig, menade Gøtzsche.

– Det lönar sig för dem att köpa er med kurser, middagar och sponsrade program - under 2010 var över 4000 danska läkare på läkemedelsindustrins lönelistor som konsulter, det är en femtedel av landets alla läkare ", sade han till de församlade och i ganska stor mån chockerade läkarna.

Han är synnerligen kritisk mot psykiatrin och antidepressiva medel. Läkemedelsindustrin fuskar med forskningen, trots att de vet att preparaten kan vara dödande, och i synnerhet när de mixar flera olika mediciner, det är livsfarligt, hävdar Gøtzsche.

En pensionerad psykiater höll med och sa att han var chockad över sina kollegor. 85 procent av alla antidepressiva skrivs ut av allmänläkarna mot både ångest och smärta. De föreskriver lyckopiller mot nästan vad som helst, även om de medger att de inte riktigt tror på att de fungerar, sade han.

­– Ja, och på det sättet skapar branschen patienter själva, för de blir mer sjuka av pillren", säger Gøtzsche och berättade att han har bevis på att medicineringen idag är den tredje eller fjärde vanligaste dödsorsaken.

Det är tydligen inte helt riskfritt att kritisera industrin. En äldre psykiater berättade öppet att han hade beslutat att inte längre skriva ut psykofarmaka. Och när han berättade för sin son, som också är läkare, att han avsåg att säga det högt på en kongress, hade sonen spontant brutit ut: Tänker du bli ihjälslagen, pappa?!

Så gott som all vidareutbildning som läkare betalas av läkemedelsindustrin som självklart säljer in sina preparat i utbildningen och hela idén om att alla sjukdomar skall behandlas med kemikalier. Så gott som ingen ifrågasätter detta längre – förutom en del läkare med integritet.

Gøtzsche menar att det är staten som borde hålla i dessa utbildningar.

– Och det finns bara ett sätt att komma ut ur detta dilemma. I framtiden bör vi bojkotta kurser och utbildning som sponsras av läkemedelsindustrin. Detta kommer att sätta press på politikerna, och först då kan det komma till stånd en förändring. Vi måste lära oss att säga nej till deras pengar. Det är svårt för många, men det bör vara möjligt. Naturligtvis kan vi sedan klara oss själva”, hävdade Gøtzsche.

Han fick stå oemotsagd under hela debattmötet.

Vilket ger hopp om att läkarna återgår till att bli läkare och slutar vara försäljare åt läkemedelsindustrin.

Men varför är media helt tyst om Gøtzsche? Det kanske är en ännu större nyhet.

(1) http://ugeskriftet.dk/nyhed/peter-goetzsche-boykot-spons-fra-medicinalindustrien

(2) http://www.amazon.com/Deadly-Medicines-Organised-C...

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten