Press: Svenska pressreleaser: 7 November 2014

KMR

De glömda barnen

2014-11-07

Socialstyrelsen har kommit ut med en ny rapport om de omhändertagna barnen (1). Förra årets rapport visade att dödligheten var fem gånger högre än för andra barn och att tio gånger fler skadar sig själva. De kontrollerades med psykiatriska droger och det skrevs ut upp till 20 gånger mer psykofarmaka till dessa barn. Då trodde man att något skulle hända. Och det gjorde det, fast i fel riktning.

Idag är användningen av den tyngsta psykiatriska arsenalen, antipsykotika, mer än 30 gånger mer. Och ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under lång tid, trots att så gott som inga är testade på barn. Man kombinerar ADHD-droger med antipsykotika – och mycket värre kan det inte bli. Det finns cirka 16 000 barn som inte kan eller får bo hemma hos sina föräldrar. 12 000 bor i familjehem och resten på behandlingshem.

Helt klart beror detta på att man håller på att droga ner barnen för att göra dem fogliga. Och ja, läkemedelsindustrin tillsammans med psykiatrin ligger bakom. För detta är en internationell, lukrativ trend.  

I Tyskland är situationen närmast grotesk, där barn faktiskt kidnappas, rycks ur händerna på föräldrarna av polis, och sätts på starka psykofarmaka så att de håller tyst och inte klagar. KMR i Tyskland har gett ut en rapport till FN:s barnrättskommitté vilket beskriver situationer som faktiskt inblandade poliser själva kallar rena gestapofasoner.

På liknande sätt är det i andra länder, om än inte i den magnituden. Fast ibland är det värre. En mamma från Detroit vägrade ge sin dotter psykdroger. Hon hade läst de dokumenterade biverkningarna om varning för cancer, tumörer, stroke, blodklumpningar, diabetes, blödningar, arytmi och plötslig död. Barnomsorgen ansåg dock att detta vägrande var lika med barnmisshandel och tillkallade polis. Helikoptrar, SWAT-team och K-pistbeväpnade poliser belägrade hennes hus i tio timmar (se länk nedan).

Men det finns även ljusglimtar. För tio år sedan hade USA allvarliga drogproblem bland fosterbarn. Och det var definitivt psykiatrin som låg bakom.

Psykiatriska droger - såsom antipsykotika, centralstimulantia, stämningsstabiliserande, antidepressiva och lugnande medel – överförskrevs enormt i statens fosterhemssystem, vilket utsatte barn för direkt livsfara, fler barn dog eller begick självmord, och kostade staten mångmiljonbelopp. Fosterbarn användes som mjölkkossor åt Psycho Pharma. Det finns i genomsnitt 500 000 fosterbarn i USA som ingen tar enskilt ansvar för.

Men detta uppmärksammades av KMR (CCHR) i USA som drev en omfattande kampanj vilket resulterade i att media tog upp det och idag har användningen av psykofarmaka bland fosterbarn minskat drastiskt., upp till 70 procent i vissa delstater.

Fosterbarn i USA gavs dessa mycket kraftiga droger i genomsnitt 13 gånger oftare än andra barn. I Texas var det 53 gånger vanligare att fosterbarn fick psykdroger än andra barn, i Massachusetts 19 gånger och i Michigan 15 gånger. Dessutom fick de ofta en cocktail av olika psykdroger. Många i en dosering som var fem gånger starkare än för vuxna. Många var inte ens godkända för barn. De har dessutom den starkaste varningstexten, ”Black Box warning” vilken varnar för självmordsbenägenhet, psykoser, aggressioner, hallucinationer, med mera. 5 procent utvecklar ofrivilliga ticks och spasmer som inte går över. Många går upp rejält i vikt och utvecklar diabetes av dessa medel.

GAO (General Accounting Officemotsvarande vårt Riksrevisionsverket) kom i slutet av år 2011 ut med en rapport. Man fann upprörande förhållanden. Bland annat att mycket kraftiga psykiatriska droger (antipsykotika) gavs till spädbarn, trots att man inte har en aning om de långtidseffekterna på barnens hjärnor. Av de 100 000 fosterbarn man undersökte i fem delstater så fick 26 000 personlighetsförändrande psykdroger. Mellan 450 000 och 600 000 fosterbarn är utplacerade i USA.

I vissa delstater fick upp till 80 procent av alla fosterbarn psykdroger.
En representant för GAO som undersökt förhållandena berättar för ABC NEWS att i brist på tid så ges det piller. Och att fosterbarn visst kan vara mycket besvärliga, med anledning av vad de gått igenom, men att lösningen inte är att försöka ändra på deras hjärnkemi.

En elvaåring fick elva psykdroger under fyra år, tills man kom fram till att han inte hade någon som helst ADHD eller bipolär sjukdom som psykiatrikerna påstått. Efter att de tog bort medicineringen blev han en helt normal elvaåring. Han hade blivit placerad hos en släkting vid fyra års ålder och blev regelbundet slagen med bälte och elsladdar vilket inte bara lämnade fysiska ärr. Efter ett tag blev han upprorisk och då satte staten honom på tung medicinering. Han hamnade på sex fosterhem och sjukhus på bara fyra år. Han fick sammanlagt 12 psykdroger, fyra samtidigt.

Ingen har egentligen direkt enskilt ansvar för de här barnen, vilket öppnar upp för gigantiska missförhållanden.

ABC NEWS avslöjade (2011-12-01) hur det här gått till. Först och främst betalas allt av skattebetalarnas pengar, läkemedelsindustrin ser en gigantisk marknad – och psykiatrikerna går snabbt från barn till barn. I de fem delstater GAO undersökte så spenderades 375 miljoner dollar (2,5 miljarder kronor) på psykiatriska droger till fosterbarn. 200 miljoner dollar bara i Texas.

KMR i Florida har även avslöjat att de högst utskrivande psykiatrikerna fick ”bonus” av läkemedelsbolagen, bland annat av AstraZeneca med sin antipsykotika Seroquel, som sålt över 250 000 piller till fosterbarn under ett par år bara i Florida. Och bara ett enda piller kostar ett ansenligt antal dollar. I Texas var det en enda barnpsykiatriker som på två år skrev ut 27 000 recept på Xanax, en ångestdämpande drog, samt sammanlagt 44 138 recept på antipsykotika.

Trycket kommer från familjer och skolor som kräver en ”quick fix”. En psykiatriker erkänner att de enbart har piller som lösning. Och ingen i systemet är villig att betala 200 dollar per timme för en terapeut som talat ut med barnet om problemen.

En socialarbetare berättar att vartenda fosterbarn hon kom i kontakt med gick på psykdroger. En socialarbetare som försökte stoppa nerdrogningen av fosterbarn blev helt enkelt tillsagd att hålla tyst. ”Det är enklare att medicinera ett barn än att betala 200 dollar i timman åt en terapeut för att prata igenom deras problem”, säger hon till ABC NEWS. Det är dock inte billigare med medicinering som vissa tycks tro, för när KMR Florida började basunera ut vilka enorma kostnader den här medicineringen resulterade i, då först vaknade politikerna. Det handlar om hundratals miljoner kronor.

KMR Florida, som är systerorganisation till KMR Stockholm, började nysta i denna historia för två år sedan när Gabriel Mayers dog. Han var sex år gammal när han placerades på fosterhem efter att bägge föräldrarna hamnade i fängelse. Efter sex olika fosterhem började han bli besvärlig. Gabriel togs till en psykiatriker som skrev ute två olika psykofarmaka efter fem minuters besök. Nu började Gabriel bli verkligt besvärlig. En dag låste han in sig i badrummet i ett fosterhem och skrek: ”Jag förtjänar att dö!” Därefter ställde han sig på badkarskanten och hängde sig i duschslangen. Undersökningen kom fram till att det var en ”olyckshändelse” men att drogerna hade bidragit. Vad annars får ett sjuårigt barn att begå självmord?

KMR/CCHR:s kampanjer i både Florida och Texas orsakade en mediastorm och snart började det hända saker.

Senatorer från flera delstater tog upp kravet på en reform. Den lagstiftande församlingen i Texas godkände år 2005 ett lagförslag som krävde en undersökning av användningen av psykofarmaka i fosterhem, stärkt medicinskt medgivande, och, framförallt, krävde utvecklingen av ett nytt medicinskt system som för första gången skulle ge staten möjlighet att spåra och övervaka varje fosterbarns diagnoser och recept.

Flera familjerelaterade instanser arbetade också med läkare, psykologer och apotekare för att utveckla riktlinjer för hur psykotropiska läkemedel skulle användas. Nationella experter har kallat dessa riktlinjer en best-practical-model.

För att se till att läkare följer riktlinjerna, så ger det nya medicinska systemet, STAR Health, en meningsfull översikt. Till exempel, om en läkare ordinerar utanför de föreslagna parametrarna, så granskar STAR Health behandlingen för att avgöra om avvikelsen är lämplig. Systemet hänvisar läkare som konsekvent förskriver utanför parametrar till en granskning, och om STAR Health identifierar ett mönster av felaktig vård, kan man vidta åtgärder, inklusive avstängande av förskrivande läkare från nätverket.

Att hålla riktlinjerna aktuella och övervaka genomförandet åligger en arbetsgrupp som består av representanter från statens hälsovårdsmyndigheter, University of Texas College of Pharmacy och STAR Health. Den lagstiftande församlingen finansierade en medicinsk chef vid avdelningen för Department of Family and Protective Services speciellt för att ta itu med psykotropisk medicinsk överanvändning.

År 2013 kom ytterligare ett lagförslag i Texas som framgångsrikt verkat för ytterligare skydd, bland annat mer tillsyn av domstolarna och kompletterande utbildning för vuxnas tillstånd att samtycka till medicinsk vård för fosterbarn, och obligatoriskt läkarbesök var tredje månader för barn på psykofarmaka.

Som ett resultat, sedan 2004, och enligt statliga uppgifter, så har Texas minskat antalet fosterbarn på psykofarmaka i 60 dagar eller mer med 36 procent (till mindre än 20 procent), antalet barn på två eller flera psykofarmaka med 71 procent (till mindre än 1,5 procent) och antalet på fem eller flera sådana läkemedel med 73 procent (till mindre än 0,5 procent).

Detta är tydligen vad som krävs för att få Psycho Pharma sluta droga ner våra barn.

(1) http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014november/hogforbrukningavpsykofarmakablandplaceradebarn/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten