Press: Svenska pressreleaser: 10 Oktober 2014

KMR

Rättspsykolog: Psykiatrins droger bakom det sanslösa våldet

2014-10-10

I The National Psychology, skriver rättspsykologen David Kirschner om sina erfarenheter med utvärdera unga mördare, och diskuterar den negativa roll som psykiatrisk behandling spelat i de flesta av dessa ungdomars liv. (1) I så gott som alla skolskjutningar och tusentals andra mord och våldsbrott kastar psykiatrin och dess droger en mycket lång skugga. Något som tyvärr censureras av myndigheterna.

"Som rättspsykolog har jag testat/utvärderat 30 tonåriga och unga vuxna mördare, och nästan alla av dem hade varit i någon form av "behandling", oftast kortsiktig och psykofarmakainriktad, innan de mördade", skriver Kirschner." I dessa fall fanns tillgång till psykiatrisk vård men det gjorde inget för att förhindra våldet.

Kirschner räknar upp ett antal ungdomar som mördat sina skolkamrater och som alla hade använt ADHD-droger och/eller antidepressiva medel innan mordet, men som inte hade någon historia av våld innan den psykiatriska behandlingen.

”För att citera 18-årige Jeremy Strohmeyers [strypte en sjuårig flicka på en toalett] uttalande vid mordrättegången; ’Det måste finnas stramare tyglar vid utskrivning av personlighetsförändrande och humörförändrande receptbelagda läkemedel.’ Före den våldsamma händelsen, som han för närvarande avtjänar livstid för, utan möjlighet till villkorlig frigivning, så blev Jeremy, en diplomstudent utan historia av våld, feldiagnostiserad med ADHD och "behandlad" med inget annat än en burk Dexedrin (amfetamin) efter en kort 20-minuters "kostnadseffektiv" psykiatrisk konsultation.”

"Varför var dessa behandlingar så uppenbart misslyckade?" frågar sig Kirschner. Han tillskriver problemet en maximal finansiering av psykiatriska droger i kombination med minimal finansiering för att bygga upp psykoterapeutiska relationer med ungdomar. "De flesta av de unga mördarna som jag personligen har undersökt ... använde utskrivna stimulerande/amfetamin-liknandedroger före och under morden. Dessa mediciner hindrade inte utan bidrog istället till våldet ... vår oro bör handla om kvaliteten på mentalhälsovården, och inte bara som ett socialt skyddsnät som garanterar behandling för alla barn och ungdomar."

Det råder en stark opinion i USA om att kopplingen mellan psykiatriska droger och sanslöst våld måste utredas, men myndigheterna lägger locket på och har i vissa fall vägrat att lämna ut mördarens psykiatriska historia för att dölja vilka droger som användes. (2)

Man vet att psykiatriska droger utlöser våldshandlingar, det står med på biverkningslistorna på de flesta medel. Dessutom så har svenska och danska forskare vid Lunds universitet gjort en internationellt sett mycket unik studie med över 1000 tunga narkomaner som behandlats vid S.t Lars sjukhus i Lund. (3) Uppföljningen av patienterna sträcker sig från 1977 till 2004, alltså närmare 30 år. Med hjälp av statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har man kunnat följa olika straff bland missbrukarna. Amfetamin visade sig ha det starkaste sambandet med hög kriminalitet, men också flest antal domar för våldsbrott jämfört med andra missbruksgrupper, såsom heroinister eller alkoholister.

Med detta som bakgrund undrar man hur myndigheter tänker, som nu vill ge 1800 interner med missbruksproblem gratis amfetamin. Vill man ha mer våld?


(1) http://nationalpsychologist.com/2014/09/mass-shooters-received-only-limited-treatment/102638.html
(2) http://www.behaviorismandmentalhealth.com/2014/09/22/mass-murderers-and-psychiatric-drugs/  (se även andra länkar längst ner i artikeln)
(3) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/klart-samband-mellan-amfetamin-och-vaaldsbrott-i-unik-undersoekning-13000-skolbarn-i-sverige-faar-amfetamin-idag-210102

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten