Press: Svenska pressreleaser: 26 September 2014

KMR

Aktuellt fortsätter med desinformation om amfetamin till kriminella ”med ADHD”

2014-09-26

I söndags fortsatte Aktuellt sin kampanj med vad som måste betecknas som ett rent desinformationsinslag. Man presenterade en fyra år gammal undersökning som en nyhet. Undersökningen gick ut på att man skulle tjäna mångmiljonbelopp genom att ge fångar amfetamin. Även denna gång hade man underlåtit att göra sin research. Den obligatoriska objektiviteten och kritiska röster lyste med sin frånvaro.

Det var nationalekonomen Ingvar Nilssons vilda beräkningar som framfördes som en nyhet. De gjordes för mer än fyra år sedan och publicerades i en rapport som i sina spekulationer är mycket svårslagbar. KMR gjorde en granskning av hans åsikter redan 2010. Hur de kan presenteras som en nyhet fyra år senare är minst sagt märkligt. Ännu märkligare är att de publicerades överhuvudtaget.

Undersökningen gick ut på att man skulle diagnostisera 40 procent av alla fångar med ADHD och sedan ge dem amfetamin så att de inte skulle ”självmedicinera”. Samhället skulle tjäna mångmiljonbelopp – påstods det.

Hade Aktuellts reportrar gjort den allra minsta research hade man sett att detta är rent svammel. Man hävdade att alla dessa narkotikabelastade, kriminella fångar, 1800 interner, skulle sluta använda narkotika och att sluta begå brott, vilket naturligtvis är helt gripet ur luften. Det finns inget som bestyrker detta.

Men förmodligen för att ge tyngd åt sina påståenden sände man en mirakelhistoria om en kriminellt belastad kvinna som fick amfetamin – för sitt amfetaminmissbruk – och nu levde ”ett välanpassat svenssonliv med försökslägenhet och bidrag!” Tack vare amfetaminet! Vi vet dock ännu inte hur länge detta varar.

Historien talar nämligen sitt tydliga språk. I slutet på sextiotalet delade man ut gratis amfetamin till missbrukare vilket slutade i en total katastrof med ett väletablerat missbruksproblem i Stockholm samt flera dödsfall. Varefter man förbjöd det. Nu är det tillbaks – med medicinska termer. Man var nämligen tvungen att hitta på en diagnos och sjukdomsförklara kriminalitet för att kunna skriva ut amfetamin.

Den enda svenska studien där fångar fått amfetaminpreparat vid frisläppandet från fängelset är den så kallade Hågastudien, där kriminella med påstådd ADHD fått metylfenidat (Concerta) med start i fängelset och sedan 22 veckor i frihet.

Den fick ett milt sagt katastrofalt resultat:

  • 26 % av fångarna (7 av 26) som fick Concerta fick ett första återfall i missbruk redan första veckan i frihet. Detta trots den skyhöga dosen 180 mg Concerta*;

  • 67 % av dem som fick Concerta avbröt studien innan de 22 veckorna var slut;

  • av de 9 som fick Concerta och avslutade studien (var kvar vecka 22 i frihet) hade 7 personer återfall – de hade i medeltal 10 återfall i missbruk.

Två personer var alltså kvar efter att studien avslutats. Detta visar ju på en totalt misslyckad studie och att man absolut INTE skall satsa på detta.

Ingvar Nilssons beräkningar kommer från att han ur tomma luften antog att alla 1800 interner blir ”rehabiliterade” till ett normalt svenssonliv med hjälp av amfetamin. Det finns absolut inget som styrker detta.

Vi behöver bara se på metadon och subutexbehandlingen som totalt spårat ut och fullständigt sänkt möjligheten till ett drogfritt liv.

Men nationalekonomen vässade kalkylatorn och staplade upp den ena miljonen efter den andra i förtjänst för att locka politiker att gå på denna myt. Vinsten slutade på 800 miljoner kronor. Det står nog helt klart vilka som egentligen vinner på detta. 

Redan en vecka tidigare hade Aktuelltredaktionen presenterat okritiskt och dramatiskt, som en sensationell nyhet, att man "räknar med" att 40 procent av alla fångar har ADHD, men att alldeles för få har fått möjlighet till diagnos och behandling.

Man påstår alltså att nästan hälften av alla kriminella har en ärftlig defekt i hjärnan – vilket är vad ADHD (utan några som helst bevis) anses vara. Och Aktuellt låter oss veta att behandlingen är ADHD-droger – amfetamin och amfetaminliknande droger.

Ingen objektivitet alls, inga kritiska röster eller någon med annan åsikt om att 40 procent har ADHD och behöver narkotika för att klara sig i samhället. Dessutom är den narkotika man använder, Concerta, inte tillåten för vuxna.

Det fick inte tittarna reda på.

--------------------------------------

* 180 mg Concerta är oerhört mycket. Man får tänka på att detta är läkemedelstillverkat av högsta kvalitet och ej utspätt 30-50% med druvsocker eller annat. En person som inte tagit amfetamin förut skulle förmodligen hamna på sjukhus om han eller hon skulle få i sig detta. Dessutom, knark är knark, även om det är statligt. Drogpersonligheten kommer fram oavsett vilket och de som är insatta i denna problematik förstår att detta experiment inte kommer att stoppa vare sig brottslighet eller missbruk. Vilket undersökningen också visade i all sin klarhet.


Se vidare:

Misslyckad studie av ADHD-droger på missbrukare blev mirakelhistoria:
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_10_18-misslyckad-studie-av-adhd-droger-pa-missbrukare-blev-mirakelhistoria.htm

Den psykiatriska läkemedelsindustrins mångmiljardböter – fakta eller konspirationsteorier?
http://www.kmr.nu/pressrel_2014_01_05-den-psykiatriska-lakemedelsindustrins-mangmiljardboter-fakta-eller-konspirationsteorier.htm

ADHD-droger: Den ”lilla dosen” blev till hästdoser:
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_08_30-adhd-droger-den-lilla-dosen-blev-till-hastdoser.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten