Press: Svenska pressreleaser: 19 September 2014

KMR

SVT:s Aktuellt och forskningsfusket om ADHD-droger

2014-09-19

I ett rent propagandainslag beklagar Aktuellt att inte 1800 fångar fått en ADHD-diagnos och narkotikaklassade ADHD-droger (amfetamin). Har Aktuelltredaktionen inte läst om det forskningsfusk och den bedrägliga marknadsföring som ligger bakom ”nyheten”? Nej, det har man uppenbarligen inte, för det är så stort att ingen som har granskat forskningen kan ha missat det. KMR har granskat den.

Vi är lyckligtvis besparade den direktreklam för psykiatriska droger i TV som är tillåten i USA. Men tyvärr drabbas vi inte så sällan av rena propagandainslag presenterade som ”nyheter”. Som i Aktuelltinslaget den 17 september om att 1800 fångar – 40 % av alla intagna – inte fått den ADHD-diagnos och den ”behandling” med narkotikaklassade ADHD-droger, som de borde ha fått.

Aktuelltredaktionen presenterar okritiskt och dramatiskt, som en sensationell nyhet, att ”man” räknar med att 40 procent av alla fångar har ADHD, men att alldeles för få har fått möjlighet till diagnos och behandling.

Man påstår alltså att nästan hälften av alla kriminella har en ärftlig defekt i hjärnan – vilket är vad ADHD, utan några bevis, anses vara. Brottslighet ses inte av den biologiska psykiatrin och i Aktuelltpresentationen som ett socialt problem eller ett moralproblem, utan förvandlas till en kronisk, medfödd defekt hos den enskilde brottslingen. Den här synen på brottslighet är förstås ingen nyhet, den har en lång historia och är bara en förfinad, moderniserad form av de gamla rasbiologiska idéerna om den ”konstitutionella kriminaliteten” (se Gould, 1983, Den felmätta människan).

Och Aktuellt låter oss veta att behandlingen är ADHD-droger.

Man ger en mirakelhistoria om att utdelning av narkotikaklassade ADHD-droger ger förutsättningar för ett ”välanpassat Svenssonliv med lönebidrag och försökslägenhet”, och låter påskina att det bara är snålhet från landstingen som hindrar att den mirakulösa behandlingen kommer alla de 1800 fångarna till del.

Vad man inte berättar är att den största studien i Sverige om utdelning av amfetaminpreparat i höga doser till fångar (Hågastudien) egentligen fick följande resultat:

  • 7 av de 27 personer (26 %) som fick amfetaminpreparatet hade ett första återfall i missbruk första veckan i frihet.
  • 18 av 27 personer som fick amfetaminpreparat – 67 % – försvann, lämnade studien innan den var slut.
  • 7 av de 9 personerna i gruppen som fick amfetaminpreparat, och som avslutade studien, hade återfall i missbruk. De hade i medeltal hela 10 återfall i missbruk (!) under studiens gång.

Varför berättade inte den annars välinformerade Aktuelltredaktionen det här? Och hur kan man ha missat det forskningsfusk och den bedrägliga marknadsföring som ligger bakom ”nyheten”? 


Misslyckad studie av ADHD-droger på missbrukare blev mirakelhistoria:
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/misslyckad-studie-av-adhd-droger-paa-missbrukare-blev-mirakelhistoria-919119

Toppsykiatriker som skrev ut hästdoser Ritalin förlorar förskrivningsrätten:
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/toppsykiatriker-som-skrev-ut-haestdoser-ritalin-foerlorar-foerskrivningsraetten-943979

Den psykiatriska läkemedelsindustrins mångmiljardböter – fakta eller konspirationsteorier?:
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/den-psykiatriska-laekemedelsindustrins-maangmiljardboeter-fakta-eller-konspirationsteorier-945604


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten