Press: Svenska pressreleaser: 12 September 2014

KMR

Självmorden stiger dramatiskt med psykiatrisk vård

2014-09-12

Ju mer människor involverar sig i psykiatrin och psykiatrisk vård, desto mer ökar sannolikheten att de kommer att begå självmord, kraftigt och dramatiskt, enligt en ny dansk studie i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Att ta psykiatriska mediciner ökar risken närmare sex (6) gånger för självmord, samtidigt som att ha tillbringat föregående år på ett psykiatriskt sjukhus gör personer 44 gånger mer benägna att ta livet av sig.

Forskarna gjorde en rikstäckande kontrollstudie som jämförde individer som dött av självmord med matchade kontroller mellan åren 1996 och 2009. De graderade sedan in psykiatrisk behandling under föregående år på en skala med "ingen behandling”, ”medicinerad”, ”öppenvårdskontakt”, ”psykiatrisk akutmottagningskontakt”, eller ”intagna på psykiatrisk klinik”.

Från 2429 självmord och 50 323 kontroller, fann de att:

  • Psykiatrisk medicinering gjorde en person 5,8 gånger mer benägen att ta livet av sig.

  • Psykiatrisk öppenvårdskontakt ökade självmordsfrekvensen 8,2 gånger.

  • Efter besök på en psykiatrisk akutmottagning var de 27,9 gånger mer benägna att ta livet av sig,

  • Vid intagning på ett psykiatriskt sjukhus föregående år var risken 44,3 gånger större att begå självmord.

"Psykiatrisk intagning föregående år var högt förknippad med hög risk att dö från självmord", avslutade forskarna. "Dessutom så är även personer som varit i kontakt med psykiatrisk behandling, men som inte intagits, utsatta för starkt ökad risk för självmord."

Detta är ju egentligen inga nyheter. Det har KMR pekat ut i över 20 år. Och ett stort antal undersökningar visar på samma sak – i över 20 år. Enligt en rapport (Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen 2003-10-10) så är risken bland psykiatripatienter att begå självmord ett år efter utskrivning 70-100 gånger större än bland den övriga befolkningen. Och enligt en rapport från Socialstyrelsen i mitten på 1990-talet så skedde en stor del av alla självmord i Stockholm inom sex månader efter utskrivning från eller kontakt med psyket. Många gick direkt från psyket och kastade sig framför ett tunnelbanetåg.

Naturligtvis är personer som är självmordsbenägna mer benägna att söka hjälp, fast hjälpen tycks här gå i fel riktning. Och ju mer man satsar på psykiatrin för att minska självmorden, desto mer ökar de.

Klart uttryckt så är det bäst att hålla sig borta från psykiatrin om man vill överleva.

Disturbing findings about the risk of suicide and psychiatric hospitals (Large, Matthew M. and Ryan, Christopher J. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. September 2014. Volume 49, Issue 9, pp 1353-1355. DOI: 10.1007/s00127-014-0912-2)

Risk of suicide according to level of psychiatric treatment: a nationwide nested case–control study (Hjorthøj, Carsten Rygaard et al. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. September 2014, Volume 49, Issue 9, pp 1357-1365. DOI: 10.1007/s00127-014-0860-x)

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten