Press: Svenska pressreleaser: 29 Augusti 2014

KMR

Socialstyrelsen struntar i jävsreglerna i ADHD-utredning

2014-08-29

Socialstyrelsen bryr sig inte längre om jävsreglerna och använder experter som fått betalt av läkemedelsindustrin för att slå Sverigerekord i utskrivning av ADHD-droger.

KMR anmälde nyligen en av Socialstyrelsens ADHD-experter, skolöverläkaren Alf Kågström, som driver företaget ”Doktor Alf Kågström AB”. Han fick 58 000 kronor av ett läkemedelsbolag för att öka antalet barn med ADHD-diagnos och driva upp förskrivningen av bolagets ADHD-drog. Detta är klart dokumenterat. Han har även varit drivande i Sverige för ”tidig upptäckt vid neuropsykiatriska svårigheter”.

Genom att använda en sådan expert förhindrar man en utredning om hur 7,5 % av alla pojkar 10-14 år nu satts på ADHD-droger i Gävleborgs län – eftersom det är experten själv som sett till det. En undersökning har visat att Kågström har intressekonflikter av så allvarligt slag att han aldrig skulle ha antagits till Socialstyrelsens expertgrupp, enligt förvaltningslagens regler.

KMR inlämnade krav till Socialstyrelsens generaldirektör om att förvaltningslagen om jäv skall tillämpas och att Kågström stryks ur expertgruppen. GD skickade vidare ärendet till en enhetschef som avfärdade anmälan helt och hållet med ”inget nytt som framkommit”. De visste redan om att Kågström tagit emot pengar från läkemedelsbolag.

Det har visat sig att Kågström under åren 2008-2009 fick 48 000 kronor av tillverkaren av en ADHD-drog och att han 2012 fick 10 000 av samma bolag. Sammanlagt 58 000. Kågström berättar själv i sin jävsdeklaration att uppdragen gällt föredrag om ”tidig upptäckt och tidiga insatser vid neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar” och, vilket var skälet till den välvilliga sponsringen från läkemedelsbolaget:

”I föreläsningarna har även medicinsk behandling berörts gällande … [bolagets narkotiska ADHD-preparat].”

Se dokument om ersättning och jäv: http://kmr.nu/pdf/IntresskonfliktKagstrom.pdf

Utskrivningar i Gävle län exploderade året efter Kågströms engagemang för läkemedelsbolaget och steg till Sveriges högsta, hela 90 % högre än nummer två, Hallands län.

Och i och med att psykiatrikerna inte rapporterar några biverkningar från ADHD-droger trots att över ett tusental förgiftningsfall finns dokumenterade, så verkar det som det inte existerar några problem när man undersöker det här området.

Det är illa nog med den enskilda jävsituationen, ett solklart sådant fall, men en katastrof när Socialstyrelsen inte längre bryr sig.

KMR kommer att anmäla Socialstyrelsen till JO.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten