Press: Svenska pressreleaser: 1 Augusti 2014

KMR

Läkemedelsverket mörklade tusentals ”intolerabla biverkningar” av ADHD-droger

2014-08-01

Det har nu avslöjats att det finns tusentals oanalyserade och ouppföljda biverkningsbeskrivningar hos Läkemedelsverket, som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Journalister och politiker har lurats till att tro att dessa inte finns.

För journalister – nu senast i UNT (29/7) – har Läkemedelsverket berättat: ”Trots att förskrivningen ökat har det inte inkommit fler biverkningsrapporter till Läkemedelsverket.” Och media för vidare bilden av en verksamhet i kontroll, där ”säkerhetsövervakningen” är god, och ”Ingen anledning till oro!” och där de runt 50 biverkningsrapporter om ADHD-droger som inkommer per år är vad myndigheten vet existerar.

Men vad Läkemedelsverket inte berättat är att man de sista åren, årligen fått in tusentals biverkningsbeskrivningar som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Man låtsas vid kontakt med journalister och politiker som att man inte är medveten om dessa, som att de inte finns.

Den avdelning på myndigheten som tagit emot dessa beskrivningar är licensenheten, dit psykiatriker vänder sig för att få tillstånd att skriva ut rent amfetamin (oftast preparatet Metamina). Och för att få detta tillstånd måste man först ha prövat ”godkända preparat” som Concerta, Ritalin och Strattera – och då funnit att dessa inte fungerade och gav biverkningar.

För år 2012 har 280 psykiatriker berättat att Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, Strattera inte fungerat/slutat fungera och ofta gett ”intolerabla biverkningar” – till den grad att man inte längre kan skriva ut preparaten – och nu vill pröva med rent amfetamin (Metamina).

Här är några exempel på de beskrivningar som licensenheten fått:

 • ”Medicineringsförsök … med metylfenidat (Concerta och Ritalin i olika varianter) i dos upp till 240mg/d [den vanliga dygnsdosen är ca 30 mg/d] utan att ha uppnått stabil och bra effekt, och sedan även med Strattera som blivit dock utsatt efter några dagar p.g.a. kraftiga biverkningar.”
 • ”Pat som provat Concerta, Ritalin och Strattera har provats med viss effekt men att biverkningar … omöjliggjort en vettig dosering.”
 • Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”
 • ”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”
 • ”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshel, trötthet …”
 • ”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”
 • ”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”
 • ”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”
 • ”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”
 • ”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.”
 • ”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”
 • ”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”
 • ”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”
 • ”Har provat Concerta, Ritalin, Strattera och Voxra. Samtliga har givit intolerabla biverkningar.”
 • ” … aggressiv vid intag av Metylfenidat … Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning.”

Av dessa 280 psykiatriker – som alltså vältaligt beskrivit tusentals biverkningar av ovanstående slag – har bara 6 psykiatriker (2,1 %) lämnat in en riktig rapport till biverkningsregistret.

98 procent (!) av de psykiatriker som berättat om skadorna, har alltså brutit mot kraven på att rapportera dessa i en riktig biverkningsrapport. Därför ligger nu alla dessa tusentals beskrivningar av ”intolerabla biverkningar” oanalyserade och ouppföljda hos licensavdelningen – de hamnar inte ens i statistiken över årligen rapporterade biverkningar.

Och utåt låtsas Läkemedelsverket som om de inte finns.

Den fullständiga historien om denna skandal kan läsas i skribenten Janne Larssons rapport ”Skador från ADHD-droger 2014, en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning” http://jannel.se/ADHD.LV2014.pdf    

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten