Press: Svenska pressreleaser: 25 Juli 2014

KMR

KMR anmäler: Socialstyrelsens ADHD-expert fick 58 000 av läkemedelsbolag

2014-07-25

En av Socialstyrelsens ADHD-experter, skolöverläkaren Alf Kågström fick 58 000 kronor av ett läkemedelsbolag för att öka antalet barn med ADHD-diagnos och driva upp förskrivningen av bolagets ADHD-drog. I det län i vilket reklamkampanjen genomförts får nu ofantliga 7,5 procent av alla pojkar 10-14 år ADHD-droger. KMR har nu anmält denna allvarliga intressekonflikt efter att ha sett dokumentationen och kräver att Kågström snarast stryks från myndighetens utredning.

På Socialstyrelsen pågår en utredning om förskrivningen av ADHD-droger. I myndighetens informationsmaterial sägs att expertgruppen måste ”vara fri från bindningar och jäv”.

En av de experter som ska ge rekommendationer om förskrivningen av dessa preparat är skolöverläkaren i Sandviken, som också driver företaget ”Doktor Alf Kågström AB”. En undersökning har nu visat att Kågström har intressekonflikter av så allvarligt slag att han aldrig skulle ha antagits till Socialstyrelsens expertgrupp.

Det har visat sig att Kågström under åren 2008-2009 fick 48 000 kronor av tillverkaren av en ADHD-drog och att han 2012 fick 10 000 av samma bolag. Sammanlagt 58 000. Kågström berättar själv i sin jävsdeklaration att uppdragen gällt föredrag om ”tidig upptäckt tidiga insatser vid neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar” och, vilket var skälet till den välvilliga sponsringen från läkemedelsbolaget: ”I föreläsningarna har även medicinsk behandling berörts gällande … [bolagets narkotiska ADHD-preparat].” Se dokument om ersättning och jäv: http://kmr.nu/pdf/IntresskonfliktKagstrom.pdf

Och det här var väl investerade pengar för läkemedelsbolaget. Utskrivningen av ADHD-preparatet i Gävleborgs län exploderade åren efter Kågströms första engagemang för läkemedelsbolaget. För 2011 var förskrivningen av denna i Gävleborgs län till barn 5-9 år långt mycket högre än den för motsvarande åldersgrupp i övriga landet http://kmr.nu/pdf/Strattera5till9.2011.pdf. Faktum är att budskapet om ”tidig upptäckt tidiga insatser” ledde till att förskrivningen till barn (5-9) i Gävleborg var 90 % (!!) högre än för det län som hade näst högst förskrivning av samma ADHD-preparat (Hallands län).

I massmedia lyfte Kågström fram sin och Gävleborgs läns verksamhet, som ett föredöme. En verksamhet i vilken den psykiatriska diagnosticeringen ska ske tidigt (“tidig upptäckt”) och framförallt, där både diagnosticering och förskrivning av ADHD-preparat införlivats direkt med skolhälsovården och där barnen “vid behov [kan] få medicinsk behandling i skolans regi”. I en fullständigt okritisk artikel i Arbetarbladet berättade den av läkemedelsbolaget sponsrade skolöverläkaren under rubriken Barn med ADHD får unik hjälp i skolan: “Vi har blivit Sverigeledande på att använda … [ADHD-preparatet]”, http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.3939193-barn-med-adhd-far-unik-hjalp-i-skolan , vilket också tydligt avspeglade sig i statistiken från läkemedelsregistret – och i profiterna för läkemedelsbolaget.

Men det stannade inte med det. Nu har drogreklamen lett till att Gävleborgs län gått upp på andra plats nationellt (efter Gotland) när det gäller den totala utskrivningen av ADHD-droger till barn, för barn 5-9 http://kmr.nu/pdf/N06BA.5till9.2013.pdf och för barn 10-14 http://kmr.nu/pdf/N06BA.10till14.2013.pdf För pojkar 10-14 år har nu Gävleborgs län en förskrivning som närmar sig Gotlands. Förra året fick 7,5 % (!!) av alla pojkar 10-14 i Gävleborgs län ADHD-droger http://kmr.nu/pdf/ADHD.PreparatPojkar10till14.2013.pdf

Vi har alltså en expert i Socialstyrelsens utredningsgrupp, som stoltserar med att ha drivit upp förskrivningen av ett ADHD-preparat i Sverigetopp, och vars verksamhet bidragit till att Gävleborgs län ligger på andra plats i Sverige vad gäller förskrivningen av ADHD-droger totalt. Där dessutom otroliga 7,5 procent av alla pojkar 10-14 i länet förra året fick sådana preparat.

En expert som är ett skrämmande bevis på vad som händer när man för fram läkemedelsindustrins marknadsföringsbudskap om ”tidig upptäckt tidiga insatser”. KMR har nu till Socialstyrelsen inlämnat krav på att förvaltningslagens bestämmelser om jäv tillämpas och att Kågström stryks ur expertgruppen.

Vi kräver också att Socialstyrelsen i sin utredning genast och fullständigt utreder den extrema utskrivningen av psykostimulantia i Gävleborgs län och på Gotland – där alltså nästan var tolfte pojke i åldersgruppen 10-14 nu får ADHD-droger, och där rapporterna om missbruk bland barn av legalt förskriven narkotika blir allt mer alarmerande.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten