Press: Svenska pressreleaser: 11 Juli 2014

KMR

Närmare 90 000 akutintag av vuxna efter användning av psykiatriska droger

2014-07-11

Från 2009 till 2011 uppskattades det ett genomsnitt på 89 094 akutintag årligen efter ogynnsamma reaktioner från psykiatriska mediciner i USA. 19 % resulterade i inläggning och 50% involverade patienter mellan 19 och 44 år”, skriver JAMA Psychiatry i juliutgåvan (1). Och psykiatriker i Sverige erkänner att de inte kan skilja på biverkning och symtom.

USA är psykiatrins förlovade land. Närmare 27 miljoner amerikaner använder någon form av receptbelagd psykiatrisk drog. Psykiatrin är en mångmiljardindustri som tjänar enorma pengar på personer med mentala besvär. Tyvärr utan någon som helst bot, endast undantryckande av problemen med droger; droger som i sin tur förvärrar problemen och orsakar ytterligare behov av vård.

Därför förekom det 171 744 tvångsomhändertagande inom psykiatrin år 2013 i USA.  Den absoluta majoriteten hade fått någon form av psykiatrisk drog, och då kan man förstå att anledningen till en stor mängd av dessa omhändertaganden hade som grund en allvarlig biverkning. Psykos, aggressioner, hallucinationer med mera, är inte ovanliga biverkningar. Det har blivit en cirkelgång. Och psykiatrin tjänar otroliga pengar på denna hantering. Den psykiatriska industrin omsätter 330 miljarder dollar per år.

Man måste i sammanhanget förstå att dessa akutintag inte bara är ”vanliga” biverkningar, utan reaktioner som ofta kräver sjukhusvård. Sedan har vi alla biverkningar som inte rapporteras, de räknas i miljontal.

Naturligtvis är situationen liknande i Sverige, även om det inte finns några exakta uppgifter. SBU har gjort undersökningar (2) som visar att läkare inte kan skilja mellan biverkningar och verkliga symtom. Docent Ingvar Karlsson, Psykiatriska kliniken, Mölndals sjukhus, menar att SBU redan 1997 pekade på problemet.

– Risken är betydande att vi i personalen inte märker biverkningarna - vi tror att försämringen beror på sjukdomen och inte på läkemedlet.

Och då får man återigen ställa sig frågan: vad har vi psykiatrin till?

Ref:
(1) http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1885708
(2) http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/1957/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten