Press: Svenska pressreleaser: 23 Juni 2014

KMR

DN:s Karin Bojs för ut ovetenskapliga data om antidepressiva till unga

2014-06-23

De samlade kliniska studierna av antidepressiva på unga visar tydligt att dessa är utan positiv effekt och ökar risken för självmordshandlingar. Det här accepteras inte av DN:s vetenskapsreporter Karin Bojs, som förvandlar falska samband om motsatsen till närmast absoluta sanningar. Man kan sammanfatta det med Mark Twains ordspråk: ”lögn, förbannad dikt och statistik”.

Efter att ha gått igenom de samlade dubbelblinda placebokontrollerade studierna av antidepressiva på unga drog det amerikanska läkemedelsverket FDA 2004 slutsatsen att preparaten inte hade någon bevisad positiv effekt och ökade risken för självmordsbeteende. Alla antidepressiva medel fick en så kallad ”black box warning” – allvarligaste formen av varningstext.

Det bör uppmärksammas att denna form av vetenskapliga studier (trots att de ofta utsätts för manipulationer) anses ha det högsta bevisvärdet.

Den intresserade bör läsa det väldokumenterade kapitlet om de verkliga effekterna av antidepressiva medel på barn i Cochraneinstitutets Peter Götzsches bok Deadly Medicines and Organised Crime. Peter Götzsche räknas som en internationellt sett mycket tillförlitlig forskare. Kapitlet går att läsa på nätet: http://www.radcliffehealth.com/sites/radcliffehealth.com/files/samplechapter/gotzsche_chpt18.pdf ).

Men ända sedan FDA:s välgrundade beslut, följt av ett likadant från europeiska myndigheter (2005), har olika krafter försökt tillintetgöra de goda bevisen. Det har gjorts med statistiska manipulationer, där studier av lägsta bevisvärde slagits upp och spritts på mediakanaler som närmast absoluta sanningar.

Det senaste exemplet stod DN:s vetenskapsreporter Karin Bojs för i artikeln ”Så kan det gå när vi varnar för piller” (DN, 22 juni):
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-sa-kan-det-ga-nar-vi-varnar-for-piller/

Bojs, som under en lång följd av år har fört ut läkemedelsindustrins och den biologiska psykiatrins propaganda om att antidepressiva skyddar mot självmord, förnekar sig inte. Även här får vi samma budskap. Vad vi inte alls får veta är att bevisen för att antidepressiva orsakar en ökad risk för självmordsbeteende hos unga kommer från de samlade studierna med det högsta bevisvärdet (de dubbelblinda placebokontrollerade studierna).

I stället bygger Bojs sin framställning på en ”ny studie” som, enligt henne, visat att de tillkännagivna varningarna 2004 fick till följd att förskrivningen till unga av antidepressiva minskade och att självmordshandlingarna i den gruppen – som ett resultat av detta – ökade.

Med andra ord låtsas Karin Bojs att det nu bevisats existera inte bara ett samband, utan också ett orsakssamband mellan sänkt förskrivning av antidepressiva medel till unga i USA och en ökning i självmordshandlingar. Bojs använder en så kallad ekologisk studie (där man på gruppnivå försöker hitta samband) – en studie som har den lägsta formen av bevisvärde – till att kullkasta vad alla de samlade dubbelblinda studierna sedan länge slutgiltigt bevisat (och berättar inte något om dessa studier). Det kan inte kallas vetenskapsjournalistik, och i detta fall får det även betraktas som skadligt.

Den aktuella studien har från insatta forskare fått svidande kritik av experter i kommentarsfälten i British Medical Journal. Den kanske mest lättillgängliga och på sunt förnuft byggda kommentaren lyder: “You can’t assess the reduction in efficacy of not taking a drug when there is no data supporting evidence of efficacy when taking it.”

Läs de svidande kommentarerna här och jämför med det ovetenskapliga och fullständigt okritiska budskap som Bojs för ut: http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3596?tab=responses

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten