Press: Svenska pressreleaser: 16 Maj 2014

KMR

FN:s barnrättskommitté ger stark kritik mot den ökade utskrivningen av ADHD-droger

2014-05-16

FN:s barnrättskommitté har flera gånger framfört allvarlig kritik mot den ökade utskrivningen av ADHD-droger till barn. Man har varit ”mycket bekymrad över studier som visar en snabb ökning under en kort tidsperiod i utskrivningen av psykostimulantia såsom Ritalin och Concerta till barn diagnosticerade med ADHD”.

Barnen får inte den hjälp och det stöd de behöver – i stället tar länder till narkotikaklassade medel för att styra barnens beteende. Det blir långt mer kostsamt i längden än att ge stöd i skolan i början. Narkotika är ingen hjälp.

Barnrättskommittén ska enligt Barnombudsmannen ”övervaka att de stater som har ratificerat [barn]-konventionen också lever upp till den”. Man ska se till att barnens rättigheter tas till vara.  I den senaste rapporten om vårt grannland Finland (2011) var man ”bekymrad över att förskrivningen av psykostimulantia till barn diagnosticerade med Attention Deficit Hyperactivity Disorder och Attention Deficit Disorder inte hade minskat”. Man ska då veta att Finland, enligt tillgängliga data (NEPI, 2013) har en mycket lägre förskrivning än Sverige.

Året innan kritiserade barnrättskommittén Norge för den höga förskrivningen av ADHD-droger. Man rekommenderade den norska regeringen att ”noggrant undersöka fenomenet med överförskrivning av psykostimulantia till barn” och ville se andra åtgärder för att verkligen hjälpa de barn som har problem. Det här var också andra gången som ett FN-organ kritiserade utskrivningen av narkotika till barn i Norge. I början av 2006 begärde FN:s internationella kontrollorgan för narkotika (International Narcotics Control Board) att åtgärder skulle vidtas.

Kritiken mot ”lösningen” att förskriva psykostimulantia till barn, i stället för att erbjuda verklig hjälp, är än mer relevant för situationen i Sverige idag. Förra året fick 37 782 barn (5-19) psykostimulantia i Sverige, en ökning med otroliga 270 % (!!) sedan 2006, då antalet barn på dessa droger var 10 198. 

Det är dags för Sverige att leva upp till kraven i barnkonventionen.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten