Press: Svenska pressreleaser: 28 Mars 2014

KMR

93 BARN SVENSKA BARN 0-4 ÅR FÖRGIFTADE AV ADHD-DROGER UNDER 2013

2014-03-28

Nyligen publicerad statistik från Giftinformationscentralen visar att 93 svenska barn 0-4  år blev förgiftade av ADHD-droger under 2013. I tillägg till det använde 158 barn och ungdomar 10-19 år ADHD-droger för ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” under året.

Psykiatriker och övrig sjukvårdspersonal har enligt gällande direktiv en skyldighet anmäla fall som dessa till biverkningsregistret. Tyvärr inlämnades bara EN biverkningsrapport om fallen (en 9-månaders baby som förgiftats av amfetaminet Metamina).

KMR är förvånade över att inte politiker och media har reagerat på det här, men antar att den viktiga nyheten bara inte nått ut.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten