Press: Svenska pressreleaser: 21 Februari 2014
KMR

MONUMENTAL SEGER ÖVER DET ORWELLIANSKA FÖRMYNDARSAMHÄLLET
2014-02-21

KMR har tidigare skrivit om Maryanne Godboldo – mamman från Detroit som 2011 skapade internationella rubriker efter att ha stått emot ett SWAT-team, helikopter och tanks i över tio timmar i ett försök att skydda sin dotter från att med våld bli omhändertagen och nerdrogad med kraftiga och bevisligen skadliga psykiatriska droger.

Och här är advokaten som helt gratis (pro bono) utkämpade en nio månaders juridisk strid med 15 rättegångar, och räddade Maryanne från ett långvarigt fängelsestraff och sedan hennes dotter som var inlåst på en psykiatrisk avdelning – också den likt ett fängelse. Men striden slutade inte där, då advokat Allison Folmar därefter påbörjade ett korståg för att stoppa olagliga gripanden och påtvingad psykiatrisk nerdrogning för ALLA barn. Som hon säger, "Vi har inte tid att gömma oss nu ..."

KMR är mycket stolt över att presentera KMR:s huvudkontor CCHRs andra Human Rights Award mottagare år 2014, Allison Folmar.

Föräldrar som slutat eller vägrat ge psykiatriska droger till sina barn efter att ha sett de farliga effekterna, har åtalats för medicinsk vanvård och har fått sina barn bortförda med våld för omhändertagning och obligatorisk nerdrogning. Även i Sverige förekommer detta. Anklagelsen för "medicinsk vanvård" är dock en motsägelse när det gäller frågan om psykiatriska diagnoser och droger därför att A) det finns inte några som helst medicinska/vetenskapliga tester som kan bevisa att ett barn som blivit diagnostiserat som "psykiskt sjuk" har ett medicinskt tillstånd av "psykisk sjukdom" – eftersom inget sådant finns, och B) Eftersom de psykiatriska droger som ordinerats emot föräldrarnas vilja har dokumenterats av en mängd internationella läkemedelstillsynsmyndigheter som att orsaka mani, psykos, självmordstankar, hjärtproblem, diabetes, stroke och plötslig död.

Den "medicinska vanvård" som begås mot dessa barn är alltså i själva verket att med våld droga ner dem mot föräldrarnas önskan – föräldrar som har insett faran och tagit ansvar mot ett alltmer orwellianskt förmyndarsamhälle.

Advokat Allison Folmar har framgångsrikt vunnit flera fall, förutom fallet med mamman Maryanne Godboldo, som ensam stod emot SWAT-team med tanks och polis som till sist bröt sig in i hennes hem för att röva bort hennes dotter och droga ner henne med starka antipsykotiska droger – vilket var det sista hon behövde.

Folmar vann fallet när domaren beslutade att omhändertagandet av Mary Annes dotter inte bara var olagligt, utan även grundlagsstridigt. Folmar har sedan dess även kämpat för och vunnit andra liknande fall, och satsar nu på att stifta lagar som skyddar föräldrar från att få sina rättigheter utplånade under täckmanteln av "psykisk hälsa".

Tack vare Allison Folmars kamp för mänskliga rättigheter när det gäller föräldrars relation till sina barn så ändrade staten Michigan sina lagar gällande detta. Föräldrar kommer inte längre att bli anklagade för ”medicinsk vanvård” för att de vägrar att ge sina barn psykiatriska droger.

Och för detta fick hon KMR:s årliga pris Thomas Szasz Human Rights Award.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2014 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.