Press: Svenska pressreleaser: 26 Januari 2014
KMR

EXPRESSEN SKREV KRITISK ADHD-ARTIKEL – OCH CENSURERADE SIG SJÄLV
2014-01-26

Ibland kan mörkläggningen av kritik ta sig lustiga turer. Som när Expressen i nättidningen nyligen publicerade en artikel med viktiga, sanna och auktoritativa – fast för vissa väldigt ovälkomna – forskningsdata om ADHD-drogers skadliga effekter på hjärnan. Och vips blev artikeln censurerad och indragen.

För att kompensera den eventuella ”skada” artikeln åsamkat publicerade man istället en ”ADHD-test” för att fånga upp fler kunder till psykiatrin.

I Expressens nättidning kan man nu göra ett test för att se om man ”har vuxen-ADHD”. Det är en recyklad version av testet som tidningen nu lägger ut igen. För den som lyckats behålla sitt kritiska tänkande framstår ett sådant test som rent nätfiske, något som borde få ens dators säkerhetsfunktioner att slå till med full kraft. För den här typen av tester är ingenting annat än just nätfiske – ett simpelt marknadsföringsbedrägeri, som i det här fallet ska få människor att ”inse” att de lider av en psykisk störning och förstå att de snabbt måste ha ”medicin”. Om man kryssar för ”ofta” vid sex olika kriterier, såsom att man inte avslutar alla projekt man påbörjat så skall man söka hjälp då man förmodligen har ADHD och bör medicineras. Sämre kan det inte bli.

Och ”medicinen” är naturligtvis centralstimulerande narkotika (Ritalin, Concerta, Medikinet, Metamina). Helt nya siffror visar att läkemedelsbolagen i Sverige under 2013 dragit in ofantliga 337 miljoner kronor på för vuxna ICKE godkänd centralstimulerande narkotika.

Vi upprepar detta: 337 miljoner kronor på för vuxna ICKE godkänd centralstimulerande narkotika.

När Expressen första gången år 2007, lade ut sitt ”vuxen-ADHD-test” uppgick försäljningen av centralstimulantia till vuxna ”med ADHD” till 47 miljoner, och nu 2013 alltså 337 miljoner – en ökning med otroliga 617 procent. Det tackade bolagen Expressen för – och förmodligen var det de som gav dem testen, möjligen via någon inhyrd psykiater som stod som ”expert”.

Den marknadsföring som läkemedelsbolagen gjort – med hjälp av inhyrda psykiatriska opinionsledare som också sitter som konsulter till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, sponsrade patientföreningar och ”välvillig” media – borde fått svenska åklagare att vakna, på det sätt som federala åklagare i USA gjort de sista åren. Det är ju faktiskt så att de bolag som sålt icke godkända och underkända centralstimulerande droger i Sverige för miljardbelopp i USA fått betala mångmiljardbelopp för sin illegala marknadsföring i USA. Och den som lättvindigt avfärdar det här som ”konspirationsteorier” rekommenderas läsa KMR:s sista pressmeddelande om saken, fullspäckat med referenser till de amerikanska myndigheternas brottsutredningar.

http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/den-psykiatriska-laekemedelsindustrins-maangmiljardboeter-fakta-eller-konspirationsteorier-945604

Man kommer snart att inrikta sig på VD:n för läkemedelsbolag som bryter mot lagen, då böter inte tycks ha någon större effekt. De kan komma att hamna i fängelse när ”råttlagen” i USA börjar tillämpas.

http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/big-pharmas-chefer-hotas-nu-med-faengelse-naer-raattlagen-tillaempas-513208

Men tillbaka till Expressens censur av sin egen kritiska artikel om forskningsresultaten om de skadliga effekterna på hjärnan av ADHD-droger. Den artikel man publicerade hade rubriken ”ADHD-mediciner ger förändringar i hjärnan”. KMR återger här texten till (den sparade) Expressenartikeln, som tidningen alltså censurerade:

”ADHD-mediciner skapar skadliga förändringar i hjärnan, det har världens främsta experter på sjukdomen nu fastställt. Den nya forskningen visar att vuxna med en ADHD-diagnos från början hade normal hjärnaktivitet, men fick skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat, som bland annat finns i medicinerna Ritalin och Concerta.

Professor James Swanson, som är en av ADHD-diagnosens "fäder", har tillsammans med en av de främsta experterna på scanning av hjärnan, Nora Volkow, presenterat de nya rönen. Man lade fram de nya resultaten i forskningstidskriften Plos one.

I undersökningen undersökte forskarna, men hjälp av en PET-scanning, de kroniska effekterna av att bli medicinerad med metylfenidat i ett år. I undersökningen ingick 18 tidigare omedicinerade vuxna personer med en ADHD-diagnos. Man jämförde resultaten med en testgrupp på elva vuxna personer, utan diagnos, som inte fick medicinen.

Ingen skillnad från början.
Till att börja med fanns det inga skillnader i dopaminförsörjningen mellan den tidigare omedicinerade ADHD-gruppen och kontrollgruppen, men efter att ha blivit medicinerade med metylfenidat i ett år märktes stora skillnader hos ADHD-gruppen gentemot kontrollgruppen. Efter ett år med metylfenidat förändrades dopamintillförseln hos gruppen med ADHD, medan den förblev oförändrad hos kontrollgruppen.

Det som gör denna forskning unik är att den utförts på vuxna med en ADHD-diagnos, som inte tidigare blivit medicinerade för sin sjukdom. Nästan alla studier som gjorts tidigare har gjorts på människor som redan medicinerats.

Ökar dopaminet
Man menar sig med hjälp av forskningsresultatet kunna bevisa att man med hjälp av medicinen skapar det tillstånd i hjärnan som psykiatriker sade sig bota med drogerna. Kroppens reaktion på medicinerna blir att försöka motverka det skadliga angreppet i stället för att ta hjälp av det. Med hjälp av medicinen ökar mängden dopamin genom att blockera återupptaget. Kroppen försvarsmekanism leder till att man när man slutar med medicineringen får en sänkning i dopaminförsörjningen.

Bevisar skador
Forskarna säger att man med hjälp av denna undersökning kan bevisa att medicinen åstadkommer skador på dopaminregleringen hos personer med en ADHD-diagnos. Personer som innan medicineringen började har haft normala funktioner."

Expressen har inte velat svara varför man drog in den kritiska – men helt korrekta – artikeln. Får vi gissa att panik uppstod i ledningsgruppen när man insåg sitt misstag. Här har tidningens ledarskribent (Johannes Forssberg) just fått pris (MediaDiplom 2013) av landets främsta förespråkare för legal narkotika (Svensk förening för beroendemedicin) för sin långvariga kamp för utskrivning av amfetaminpreparat och opiater (metadon, subutex), och så går man ut och skriver en så kritisk artikel.

Till saken hör förstås också att den här viktiga nyheten inte berättats i någon enda svensk tidning, och att det bara är KMR som berättat om den tidigare – närmast identiskt(!). Och hur skulle det se ut om Expressen hade KMR som referens?

Läs i KMR:s tidigare pressmeddelande om saken, titta i ursprungsartiklarna som beskriver forskningen – och tänk själv!

http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/adhd-experter-ett-aars-behandling-med-adhd-droger-skapar-skadliga-foeraendringar-i-hjaernan-870048


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2014 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.