Press: Svenska pressreleaser: 17 Januari 2014
KMR

JU FLER PSYKIATRIKER DESTO FLER SJÄLVMORD.
2014-01-17

Åk till Afrika om du blir psykiskt dålig. Det är kontentan av ett par studier som gjorts om hur väl den moderna psykiatrin botar psykiskt sjuka människor. Det vill säga så gott som inte alls.

Forskare vid bland annat Institut for Folkesundhed på Århus universitet har nu nått fram till ett resultat som visar att tillfrisknandet från psykisk sjukdom såväl som generell psykisk hälsa är högre i Afrika än i västvärlden, där tillgången till psykiatri är långt, långt bättre.

Forskarna använde sig av data från FN (1) om självmord i 191 länder i en omfattande statistisk undersökning och nådde med betydande statistisk signifikans fram till att ”länder med utbyggd psykiatrisk behandlingsservice har fler självmord”.

Alltså: Ju fler psykiatriker = fler självmord (2)

Det är naturligtvis ett förödande resultat och forskarna visste inte riktigt vad man skulle göra med en så het potatis.

I en tidigare undersökning som refererades till i det danska utrikesministeriets tidning Udveckling (3) från våren 2013 jämför man den psykiska hälsan med en rad parameter mellan Afrika och Europa.

Kortfattat kan man sammanfatta det med att västvärlden har ”mycket bra faciliteter, fackpersonal och anslag”, medan Afrika ligger ”hopplöst efter”. Västvärldens psykiatri förklarar dock de dåliga resultaten med ”för lite resurser”. När det gäller ”reell mänsklig omsorg” så frågar man sig i västvärlden om någon patient överhuvudtaget sagt något positivt om detta, medan man i Afrika har ”stöd från familj och lokalsamfund”. Och när man till slut jämför med behandlingsformer som elchocker och psykofarmaka finner man att västvärldens psykiatri är mycket välutrustad – och satsar på alltmer medan Afrika ligger ”hopplöst efter”.

I tidningen kan man läsa att västvärlden har dubbelt så många schizofrena som Afrika, men att de schizofrena i Afrika ”lyckas upprätthålla sin självkänsla, känslan av att vara värdefull för samhället och känslan av att höra till”. Dessutom att ”Psykiatrins resurser i Afrika är kanhända inte stora, men deras resultat är i gengäld uppseendeväckande.”

Den avgörande skillnaden är dock, enligt författaren, att patienter i Afrika inte behandlas med psykiatriska droger och de skickar inte ström genom hjärnan.

Det visade sig att 100 000 afrikaner hade tillgång till 0,05 psykiatriker, medan europeer hade tillgång till 8,59 antal psykiatriker.

Forskarna skrev i Journal of Law and Psychiatry, att efter de justerat data efter gängse parametrar så framträdde bilden att ”både antalet psykiatriker och antalet vårdplatser var signifikant associerat med högre antal nationella självmordsfall”.

Man har under lång tid diskuterat hur man skall få ner självmordssiffrorna. Här är svaret.


1) World Health Organization, the United Nations Statistics Division and the Central Intelligence Agency World Fact book
2) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252713000587
3) http://ipaper.ipapercms.dk/Udenrigsministeriet/Udvikling/2013/Udvilking22013/, sidan 61.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2014 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.