Press: Svenska pressreleaser: 29 November 2013
KMR

ORDFÖRANDEN FÖR COCHRANEINSTITUTET I NORDEN: PSYKIATRIN ÄR VÄRRE ÄN MAFFIAN.
2013-11-29

Professor Peter Gøtzsche, ordförande för nordiska Cochraneinstitutet, hävdar att psykiatrin är rent kriminell; att en enda psykiatrisk medicin dödat över 200 000 människor; att de uppför sig långt värre än den organiserade maffian och Hells Angels. De psykiatriska läkemedelsbolagen har fått böta långt över 100 miljarder kronor – ändå fortsätter de med sin kriminella verksamhet.

Cochraneinstitutet är ett nätverk med mer än 31 000 forskare från över 120 länder, som inte är finansierade av eller kopplade till läkemedelsbolagen och som verkar för att värdera effektiviteten av metoder inom sjukvården. Det är ytterst respekterat.

Professor Peter Gøtzsche från Danmark är grundare till nordiska Cochraneinstitutet, verksam på Rigshospitalet i Köpenhamn och betraktas som en av världens mest respekterade forskare. Han är skarpt kritisk till läkemedelsindustrin och i synnerhet psykiatrin. Gøtzsche har nyligen släppt sin bok ”Deadly Medicine and Organised Crime – How big pharma has corrupted healthcare”.

I nedanstående intervju i samband med utgivandet av boken beskriver han hur han kom fram till att psykiatrin och deras allierade läkemedelsbolag är värre än den organiserade maffian, och på fullt allvar hävdar han att de stjäl mer och dödar fler människor – ostraffat:

------------

”Cochrane växte fram ur frustationen hos vissa forskare att vi inte kunde lita på den publicerade litteraturen. Den är felaktig och en del av den är rent bedräglig … Vi ville komma närmare sanningen än vad läkemedelsindustrin ville att vi skulle göra”, säger Gøtzsche i intervjun. Vad läkemedelsindustrin bedrar med i sina data kan i vissa fall döda tiotusentals patienter. Om läkemedelsindustrin manipulerar data så kan de ofta tjäna miljardbelopp, jämfört med om de var ärliga

”Vad jag har sett i psykiatrin är värre än någon annanstans.”
Det är helt otroligt i vilken utsträckning (den psykiatriska) läkemedelsindustrin har bedragit med sina studier och hur de till och med har undanhållit dödliga skador och självmord från insyn av allmänheten. Jag undersökte de tio största farmaceutiska bolagen i världen och fann att deras affärsmodell uppfyllde kriteriet för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag. Och organiserad brottslighet är mycket allvarligt. Det kan vara bedrägeri, mutor i form av ”kickbacks”, eller annan slags korruption vilket innebär att man gör samma slags upprepade brott, även när man blir tillsagd att inte göra det. Även när man är överens med justitiedepartementet i USA och skriver under en överenskommelse att inte göra det igen, men bolagen upprepar samma sak om och om igen … därför att brott betalar sig. Böterna de får är en mycket liten del av vad det tjänar på brotten, så man kan inte förvänta sig att de skall upphöra vara kriminella.”

Gøtzsche hänvisar till den mängd stämningar de tio stora läkemedelsbolagen råkat ut för bara under de sista fem åren. I så gott som alla fall handlar det om psykiatriska mediciner, främst antipsykotika och antidepressiva, som marknadsförts på illegalt sett, det handlar om mutor och rena bedrägerier när det gäller studier och medlens effektivetet; om dödsfall och självmord som undanhållits, i en enda lång rad. Trots att de fällts en gång har brotten upprepats. Totalt har de sammanlagt fått betala långt över 100 miljarder kronor i böter.

”Antipsykotika är extremt farliga mediciner och Zyprexa till exempel är så populärt och används så mycket att jag har uppskattat att med det preparatet har Eli Lilly dödat omkring 200 000 människor. Dödstalen är enorma och säger oss att vi måste vara mycket, mycket mer konservativa med mediciner än vad vi nu är.”

Peter Gøtzsche berättar vidare att dödsfall från mediciner vida överstiger vad dödsfallen från sjukdomar orsakar. Receptbelagda mediciner är nu den tredje ledande dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Han säger: ”Jag vill berätta för människor att mediciner är så farliga att läkare inte kan hantera dem säkert längre, och läkemedelsverken inte längre kan garantera säkerheten vi behöver.”

”Jag kallar psykiatrin läkemedelsindustrins paradis, då det är så lätt att manipulera så gott som allting där. Sätten att hitta på en diagnos är lätt att manipulera, så om vi inte är försiktiga kommer vi alla att sluta som psykiatriska patienter, om vi inte bekämpar detta.

Jag förstår inte hur man kan få döda så många patienter inom psykiatrin utan att någon gör någonting. Vad som är så tragiskt med dessa mediciner är att de kan ha en effekt på vissa patienter – på kort sikt. Men om man fortsätter använda dem så skapar de faktiskt psykiatriska sjukdomar, vilket är förödande.

Min slutsats är att läkare inte kan hantera denna dualitet, att de kan vara välgörande på kort sikt, men skadliga på lång sikt. De kan inte hantera det här ... Det är hemskt tragiskt att se hur psykiatriker i det stora hela inte kan se hur mycket skada de orsakar. Efter att ha studerat detta i detalj så kommer jag till slutsatsen i min bok att det vore bättre för människan om ingen av dessa mediciner fanns.”

”Vad gör man med en specialitet som till viss grad lever på en lögn? Hur hanterar man det? Jag har hört så många psykiatriker, också professorer, säga att det att börja ge ett antidepressivt medel är som att ge insulin till en diabetiker. Vilket är fullständigt fel. Dock fortsätter de att säga detta nonsens. Vad de menar är att dessa patienter har en brist på serotonin i hjärnan och när de ger medicin som ökar serotonin så borde det vara bra. Men det är fel, hypotesen om serotonin är stendöd. De bra studier som gjorts kunde inte se att deprimerade patienter skilde sig från normala patienter. Dessa mediciner korrigerar inte en kemisk obalans. Det är en annan lögn som psykiatriker älskar. Man har en kemisk obalans, som en diabetiker som saknar insulin, så nu skall vi korrigera din kemiska obalans. Det är en lögn. De SKAPAR en kemisk obalans, och det exakt av denna anledning det är svårt för patienter att sluta efter två-tre månader. Därför att det NU är en obalans. Det finns även mediciner som minskar serotonin som påverkar depression. Hur kan man säga att ’du har brist på serotonin så du behöver öka serotonin’, samtidigt som man har mediciner som påverkar depression vilka minskar serotonin. En diabetiker blir inte bättre om man ger honom socker.”

”Psykiatrin har gått fel väg. Whitaker har beskrivit det underbart i sin bok ”Anatomy of an Epidemic”, för om det verkligen var sant att psykiatriska mediciner (antipsykotika och antidepressiva) hjälpte till att korrigera en viss obalans i hjärnan, då borde vi se antalet personer som får förtidspension, som inte kan arbeta, gå ner. Men vad har vi sett – det motsatta. Antalet av dessa personer har exploderat samtidigt som vi introducerade dessa mediciner. Hur kan det vara så att människor inte kan se detta?

Vi gör mer eller mindre det motsatta av vad vi borde göra. Dessa mediciner är farliga, de borde ges i så kort tid som möjligt, och sedan slutas med. Väldigt många patienter skulle inte få dem alls. De flesta deprimerade patienter blir bra av sig själva, så varför inte vänta och se några veckor. Många skulle inte behöva ta antidepressiva och då inte ha problem med att sluta med medicinen.

Vad psykiatrikerna då säger, jag har hört det ofta, är att det är viktigt att ta dessa mediciner eftersom det minskar risken för självmord. Vad jag kan se så har aldrig detta blivit dokumenterat. I själva verket råder det motsatta. Vi vet att dessa mediciner ÖKAR risken för självmord hos unga människor, upp till 40-årsåldern, enligt data från FDA. Och vi vet inte riktigt vad de gör för människor över 40 år, för läkemedelsföretagen har lurats så enormt i deras randomiserade studier, så i värsta fall ökas självmordsrisken i alla åldersgrupper.

När man upptäcker att affärsmodellen är organiserad brottslighet och när man finner ut att det är långt värre än maffiabrottslighet, därför att läkemedelsindustrin stjäl långt mer pengar från allmänhetens börs, än maffian någonsin kan göra, och de dödar långt, långt fler människor; och att de gör detta medvetet, så fort de har sin inkomst, och så länge människor inte protesterar alltför mycket, då spelar det ingen roll att folk dör.

Är det inte ganska naturligt att man känner att denna kunskap skall komma ut till människor.”

Se intervjun med Gøtzsche på engelska:http://www.youtube.com/watch?v=VIIQVll7DYY

http://pharmagossip.blogspot.se/2013/11/please-watch-and-share-this-interview.html

http://www.cochrane.dk/about/profiles/pcg-profile.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.