Press: Svenska pressreleaser: 8 November 2013
KMR

HISTORIENS STÖRSTA BÖTESBELOPP FÖR ILLEGAL MARKNADSFÖRING AV PSYKOFARMAKA
2013-11-08

Läkemedelsföretaget Johnson & Johnson (J & J) har gått med på att betala 2,2 miljarder dollar i ett förlikningsmål med amerikanska justitiedepartementet. Detta främst för bolagets och dotterbolaget Janssens avancerade bedrägliga marknadsföring av antipsykotikan Risperdal. Mutor och illegal marknadsföring förvandlade det starkt toxiska preparatet till en vanlig ”medicin” för barn och gamla.

Förlikningen tillkännagavs av justitiedepartementet i en presskonferens måndagen den 4 november.  Man kallade det ”en av de största förlikningarna när det gäller hälsobedrägerier i USA:s historia”.

Det har bland annat bidragit till att 3,1 miljoner personer fick antipsykotika till en kostnad av 18,2 miljarder dollar år 2011 och är en av de snabbast ökande av alla mediciner (ökning med 2,1 miljarder dollar enbart under 2011 - 12,7%), inklusive mediciner för diabetes. Man skall tänka på att antipsykotika är den kraftigaste psykofarmakan med mycket allvarliga biverkningar, men har fram till nu använts till ”allt möjligt”, bland annat till ADHD-barn som inte längre respondar på amfetamin. Vilket bidragit till, eller snarare direkt orsakat, att förmodligen flera hundratusen barn och ungdomar får antipsykotika, även små barn 0-5 år.

Förlikningen är den tredje största för läkemedelsindustrin i USA:s historia och den absolut största i en rad fall mot J & J och Janssen och andra, som involverade marknadsföringen av antipsykotika till barn och äldre dementa. Det är del av en tio år lång federal ansträngning i att hålla J & J och andra läkemedelsbolag ansvariga för illegal marknadsföring av mediciner med allvarliga risker till dementa patienter på vårdhem och till barn med beteendestörningar. Bolagets bedrägliga marknadsföring och mutor innebar också en enorm kostnadsökning för de statliga, av skattepengar finansierade, sjukförsäkringarna Medicare, för äldre och Medicaid för barn.

En norsk studie visade nyligen att dödsrisken mer än fördubblades bland dementa patienter som behandlades med antipsykotika. (se länk nedan)

Under den presskonferens som tillkännagav förlikningen, sade Eric H. Holder, USA:s riksåklagare, att företagets verksamhet ”hänsynslöst äventyrat hälsan för några av de mest utsatta i vårt samhälle - inklusive små barn, äldre och funktionshindrade.”

Företaget kände till de allvarliga riskerna, men tonade ner dem för att kunna sälja bättre. Det var redan tidigt känt av bolaget att Risperdal markant ökade riskerna för stroke bland äldre. Det var också känt att pojkar kunde utveckla bröst, men detta tonades ner. Flera pojkar fick göra bröstoperationer. Böterna utgör bara en liten del av intäkterna för Risperdal. Bara under 2004 sålde man för 3,1 miljarder dollar - totalt mellan 1999 och 2005 för närmare 9 miljarder dollar.

I dokumentationen som inlämnades till domstolen i måndags, sade federala tjänstemän att Johnson & Johnsons farmaceutiska enhet, Janssen, förespråkat Risperdal till läkare, som behandlar äldre patienter med demens, som ett sätt att behandla en mängd sjukdomar, såsom ångest, agitation och depression, trots att det bara var godkänt för schizofreni. Man hade även felaktigt förespråkat Risperdal för barn och utvecklingsstörda. Federala tjänstemän sade att under den aktuella perioden, från mars 2002 till december 2003, hade företaget tryckt broschyrer för bolagets säljkår för ElderCare (äldreomsorg), i vilka man minimerat varje påstående om att Risperdal bara var godkänt för användning på patienter med schizofreni.

Janssen erkände sig skyldig till anklagelser om förseelser och bekräftade att man hade främjat användning av Risperdal för dementa patienter som inte hade schizofreni. Det resulterade i böter på totalt 485 miljoner dollar.

Företaget gick också med på att betala 1,72 miljarder dollar för att lösa tvistemål med den federala regeringen och 45 delstater. Böterna gäller också anklagelserna om att Johnson & Johnson felaktigt marknadsfört ett nyare antipsykotiskt läkemedel, Invega , liksom medicinen Natrecor för hjärtsvikt. Whistleblowers fick dela på 168 miljoner dollar.

Uppgörelsen om anklagelserna angående Risperdal var väntad sedan länge och bolaget uppgav att man redan hade satt åt sidan den summa pengar som behövs för att betala böterna.
http://www.justice.gov/opa/pr/2013/November/13-ag-1170.html

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.