Press: Svenska pressreleaser: 26 Oktober 2013
KMR

SOCIALSTYRELSEN REKOMMENDERAR ÖKNING AV ANTIPSYKOTIKA TROTS FÖRDUBBLAD DÖDLIGHET
2013-10-26

Samtidigt som en ny norsk studie visar att dödligheten bland dementa som fått antipsykotika (neuroleptika) mer än fördubblades, rekommenderar Socialstyrelsen mer antipsykotika med ökade doser.

De norska forskarna följde upp 27 000 personer med diagnosen demens och som fått psykofarmaka mellan 2004 och 2010. Efter justeringar av kön, ålder, dosering och andra sjukdomar fann forskarna att dödligheten var mer än fördubblad bland dementa som behandlats med antipsykotiska preparat, skriver Läkemedelsvärlden (LmV).
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/antipsykotika-okar-dodligheten-11560

Trots detta kommer Socialstyrelsen nu ut med nya rekommendationer om att öka behandlingen med antipsykotika. Man menar att det skulle minska risken för självmord. Det råder stora tvivel runt detta påstående och är samtidigt paradoxalt, eftersom personer som behandlas inom psykiatrin med tunga droger dör i genomsnitt 20 år tidigare än andra. Vad är det för vits då?

Även om rekommendationerna i första hand gäller personer med schizofreni eller med schizofreniliknande symtom så kommer detta, liksom all annan medicinering inom psykiatrin, att spilla över på andra grupper, i synnerhet äldre.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013oktober/antipsykotiskbehandlingminskarriskenforsjalvmord

I Sverige är förskrivningen redan mycket hög av antipsykotika till äldre. Förutom antipsykotika delas det även ut en hel del annat. Enligt Socialstyrelsen ”får personer över 80 år mellan fem och sex mediciner per person, och det är inte ovanligt att patienter i denna åldersgrupp ordineras tio eller fler läkemedel.”

Det är nog detta som kallas kemisk eutanasi.

25 207 personer över 80 år fick antipsykotika år 2012.
52 571 personer över 65 år fick antipsykotika.
143 785 personer totalt i Sverige alla åldrar fick antipsykotika.

Man får väl förmoda att dödligheten inte inträffar vid ett bestämt årtal utan alla löper naturligtvis ökad risk som tar dem.

Men man ser lite goda nyheter emellanåt. I den lilla orten Herrljunga har man jobbat aktivt för att minska användningen av antipsykotika till äldre. Det är sjuksköterskorna som tagit aktiv roll i detta. Och nu vill de även föra kunskaperna vidare.
– Sjuksköterskorna har ju den samlade bilden där de kan se effekten av läkemedlen, säger Agneta Lindberg enhetschef för Hälso- och sjukvård/Rehab, till P4 Nyheter.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5663760

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.