Press: Svenska pressreleaser: 18 Oktober 2013
KMR

MISSLYCKAD STUDIE AV ADHD-DROGER PÅ MISSBRUKARE BLEV MIRAKELHISTORIA
2013-10-18

Studien gav ett katastrofalt resultat, men TT förvandlade saken till en mirakelhistoria. Och en lydig mediakår – som faktiskt kände till fakta i fallet – förde PR-budskapet vidare till läsarna utan några korrigeringar. Faktum är att hela denna studie är en gigantisk bluff!

Så vinklas en story! Här vet vi att 70 procent (!) av de fångar som fick ADHD-drogen Concerta ramlade av, föll bort från studien.

Vi vet att den studie från psykiatrin på Karolinska som presenterades som ”dubbelblind” inte var det. Läkemedelsverket (Gunne) skrev från början om upplägget av en sådan här studie, att den ”föreslagna dubbel-blinda designen kommer icke att vara blind för patienten, vilket redovisats i otaliga försök på missbrukare av centralstimulantia: de kan utan svårighet skilja placebo från metylfenidat”.

Vi vet också att Läkemedelsverket (2013) om SLUTRESULTATET av den här studien skrev: ”Då blindningen inte har kunnat upprätthållas i studien är det vetenskapliga värdet av studiens resultat ringa.”

För de som inte förstår den ”sågningen” kan sägas: Det här betyder att ALLA JÄMFÖRELSER mellan den grupp som fick amfetaminpreparatet Concerta och de missbrukare som fick sockerpiller är ogiltiga, saknar vetenskapligt värde. De amfetaminmissbrukare som fick sockerpiller visste naturligtvis att de inte fick Concerta, ramlade snabbt av, betraktades som återfall, och skapade på så sätt det resultat som forskarna ville ha. Som forskaren och psykiatriprofessorn Johan Franck skrev redan i det hemligstämplade protokollet (beskrivningen av upplägget): ”Det kan antas att den som randomiseras (placerad i gruppen) till placebo kommer att avbryta kontakten med mottagningen.”

Vi ska också veta att Läkemedelsverket gjorde klart från början att det här var en studie där man försökte ersätta ett illegalt missbruk med legal förskrivning av metylfenidat i mycket höga doser – 180 mg/dag. Man gjorde också klart att legalförskrivning av amfetaminpreparat till missbrukare aldrig fungerar. Kraschar, psykoser, ökade doser följer i dess spår.

Men om det nu inte ställs några kritiska frågor, om journalister inte gör några kritiska analyser av ”resultaten”, kan forskarna med statistiska manipulationer förvandla ett katastrofalt resultat till en lysande framgång – och få PR-budskapet förmedlat i media.

Vi varnade redan i maj för att manipulationerna kunde ge falska rubriker som: ”Många fler av dem som fick medicin avslutade projektet”; ”En stor skillnad i behandlingsdeltagande mellan de som fick medicin och de som inte fick det”. Att vi med tanke på den tidigare fullständigt okritiska rapporteringen kanske kunde se fram mot skräckexempel som: ”Centralstimulantia i låg dos hjälper kriminella missbrukare med ADHD”; ”Mindre återfall i missbruk bland dem som fick medicinen Concerta.”

Och TT levererade. Media i övrigt ställde inte en kritisk fråga, förde vidare det manipulerade resultatet och berättade inget om det man från tidigare pressmeddelanden kände till
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/adhd-droger-till-faangar-nu-presenteras-pr-budskapet-fraan-haagaprojektet-870124

Det 70-procentiga bortfallet, den misslyckade blindningen och de omfattande återfallen i missbruk trollades bort av TT. Aftonbladet satte rubriken på TT-nyheten: ”ADHD-läkemedel i stället för droger.” I DN blev det: ”Färre återfall med ADHD-medicin.” Och i SVD: ”ADHD-läkemedel i stället för droger”. Längst gick som vanligt TV4, som lät oss veta: ”Forskare vid Karolinska Institutet har sett att metylfenidat, ett centralstimulerande läkemedel, effektivt dämpat ADHD-symtom och drogberoende om det ges i en individuellt högre dos än vad man vanligen gjort tidigare. Det är ett banbrytande resultat…”

Tänk att en misslyckad studie med gigantiskt bortfall, där man gav missbrukare höga doser av den centralstimulantia de redan missbrukade, sågad av Läkemedelsverket och med ett omfattande återfall i missbruk, kan förvandlas till ett …”banbrytande resultat”.

Är det årets bluffnyhet?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.