Press: Svenska pressreleaser: 12 Oktober 2013
KMR

PROFESSOR I NEUROLOGI TALADE VID INVIGNING AV KMR-UTSTÄLLNING.
2013-10-12

Milena Penkowa

Milena Penkowa, läkare och professor i neurologi  (Danmark) höll öppningsanförandet vid invigningen av utställningen "Psykiatri – ärlig hjälp eller förnedring?" i Lund den 10 oktober.

Milena Penkowa gav en kort inblick i hur vi idag litar allt mer blint på psykofarmaka som lösning på problemen i livet. Detta gäller såväl för vuxna som barn. De mediciner man ger barn är både metylfenidat (Ritalin, Concerta)  och rent amfetamin.  Amfetamin är en i samma narkotikaklass som kokain och detta ger vi alltså våra skolbarn.  Milena Penkowa hävdar att det förekommer en stor övermedicinering av barn. Medicinerna ger enligt henne skador på hjärnan. Speciell på barn som dessutom får medicinerna innan deras hjärna är fullt utvecklad, men skadorna gäller även för vuxna.

Vi upplever en inflation i diagnoser, vilket såklart gör att försäljningen läkemedlen ökar brant. Milena påpekar också att man inom psykiatrin inte är begåvad med möjligheten ta prover för att kunna säkerställa diagnosen. I stället bara pratar man med patienten bara för att konstatera att han eller hon har en kemisk obalans i hjärnan, vilket naturligtvis är en omöjlighet. Milena menar dock att det i vissa situationer är nödvändigt, exempelvis lugnande medicin för att t.ex. lugna en person i en krissituation. Hon berörde också att det finns alternativ som ligger redo när vi beslutar oss för att sluta med psykofarmaka. Det kan t.ex. röra sig om kontakter med naturen som kan åstadkomma mycket lugnande effekter. Bl.a. har man gjort en hel del i Japan inom detta område. Vi har ju även sett trädgårdsodling vara mycket effektivt i Sverige.

Utställningen kommer att vara  öppen till den 19 oktober dagligen 10.00 - 21.00.

Torsdagen den 17 oktober kl 18.00 återkommer Milena Penkowa med ett föredrag - alla är välkomna till detta.

Utställning om psykiatrins metoder i Lund den 8 till 19 oktober.

Officiell invigning med öppningstal 10 oktober 2013 kl. 16.30

Adress: Paradisgatan 1A, Lund

Vi visar intervjuer med hundratals psykiatriker, psykologer, läkare, patienter och anhöriga.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.