Press: Svenska pressreleaser: 6 Oktober 2013
KMR

FRIA DIAGNOSER TILL ALLA
2013-10-06

diagnos-hjul

KMR:s demonstrationer på Mynttorget vid Gamla stan i lördags avslutades med diagnoshjulet. Fria diagnoser till alla. Mängder av människor kom fram och ville dra i hjulet och få en diagnos. Precis alla höll med om det vansinne psykiatrin har introducerat med sina diagnoser som klassificerar och medicinerar allt fler människor.

Demonstrationerna under fyra lördagar har inriktat sig på psykiatrins falska diagnoser vilka används för att droga ner allt fler barn och vuxna med starka, beroendeframkallande och personlighetsförändrande droger. Förutom det att psykiatrin inte kan bota en enda människa med psykiska besvär har den utvecklats till ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter

I USA får en miljon barn 0-5 år psykiatriska droger – och då inser man vilka som är verkligt sjuka.

Demonstrationen hölls på Mynttorget vid Gamla Stan, lördagen den 5 september. Den möttes av övergripande positivt respons.

En ädre man presenterade sig som neurolog och sa: "Psykiatrin är en lekstuga. Det är ingen vetenskap"

En annan kvinna som ville hjälpa KMR att avslöja psykiatrin hade fått sitt sjuåriga barn inspärrat och nerdrogat med tunga psykiatriska droger.

En kvinnlig psykolog sedan många år kom fram och tyckte vi gjorde ett fantastiskt bra jobb med att avslöja den psykiatriska pseudovetenskapen.

Några socialarbetare från Kenya kom fram och undrade vad vi demonstrerade emot. När de hörde det, berättade de att de har ett projekt i Kenya för föräldralösa barn men att de aldrig skulle blanda in psykiatrin med sina droger.

Flera andra kom fram och sa: "tycker det är jättebra det ni gör".

Ingen vetenskap
Det finns ingen verklig sjukdom bakom de psykiatriska diagnoserna, bara en lös klassificering av beteenden. Dessutom har majoriteten röstats fram genom handuppräckning! Diagnoserna är till för fånga in allt fler människor man kan sälja mediciner till. Skattebetalarna står för kostnaderna – mångmiljardbelopp.

Diagnoserna är närmast löjliga. Samlar man på saker är man sjuk, äter man för mycket eller för lite är man sjuk, har man kaffeabstinens är man sjuk. Vann man inte på Lotto och blev sur, lider man av Lottosyndromet och behöver mediciner.  Shoppar man för mycket lider man av shoppingsjukan. Är ett barn trotsigt lider det av "trotssjukan". Vägrar man psykiatrisk behandling är man sjuk. Så håller det på.

Psykiatrins diagnoser klassificerar vardagsproblem som sjukdomar - men kan inte bota en enda av dem - bara ge starka psykiatriska personlighetsförändrande droger.  Om man är ledsen mer än två veckor efter bortgången av en kär vän eller anhörig, har man en depression och skall ha psykiatriska droger eller tvångsmässiga elchocker. Allt fler barn kommer att få kraftiga narkotikaklassificerade droger för allehanda ungdomsproblem.

Man har kallat avvikande beteende och livsproblem för psykisk sjukdom så länge att det accepterats som en vetenskaplig sanning – trots att det aldrig har kunnat bevisas. Men problematiskt beteende är inte en sjukdom.

I den psykiatriska diagnosbibeln DSM står det dessutom klart att psykiatrin inte vet vad som orsakar psykisk störning eller sjukdom. De erkänner dessutom själva att de inte kan bota någon. Dock kostar psykiatrin samhället 70 miljarder per år i Sverige. Bara det är en ekonomisk katastrof.

Men är det en vetenskap? Nej, säger till och med 60% av de läkare som studerar för att blir psykiatriker, enligt en undersökning.

Hur man kan kalla psykiatrin "evidensbaserad" är ett mysterium. Det enda riktigt välbevisade är att den psykiatriska behandlingen (läs medicineringen) ofta leder till långvariga psykiska och fysiska besvär. Depressioner både förlängs och förvärras och livstiden förkortas - dokumenterat. Människor blir både beroende och personlighetsförändrade av psykiatrins droger.

Psykiatriker gör allt för att framkalla epileptiska grand mal-anfall med elchocker – riktiga läkare gör allt för att förhindra dem.

Psykiatrin hör inte hemma inom medicinen. Den hör hemma på ett museum. Låt inte psykiatrin gömma sig bakom en vit rock. Låt psykiatrin uppvisa egna resultat istället för att förstöra ryktet för hela den medicinska professionen. Eller lägg ner den - det kan inte bli värre.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.