Press: Svenska pressreleaser: 30 Augusti 2013
KMR

ADHD-DROGER: DEN ”LILLA DOSEN” BLEV TILL HÄSTDOSER
2013-08-30

Nya dokument från Läkemedelsverket visar att det nu i Sverige skrivs ut missbruksdoser av amfetamin, rena hästdoser. Psykiatriker gör precis det som Socialstyrelsen för tio år sedan sade inte kunde ske. Journalister har blivit duperade med historier om den ”lilla dosen”, ”fjuttdosen” – så liten att det knappast kan ses som narkotika. Det är dags att vakna nu.

År 2002 skrev Björn Kadesjö i Socialstyrelsens ”kunskapsdokument” om ADHD: ”… det är viktigt att känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk upplevelse och att någon benägenhet för doshöjning inte förekommer.” Detta dokument lade grunden till den våg av ADHD-diagnoser vi ser idag – och den enorma utförskrivningen av centralstimulerande medel.

Idag skrivs det i vissa fall ut upp till närmare ett halvt gram – om dagen! Det skulle kunna orsaka hjärtstillestånd hos en vanlig person som tar det första gången, definitivt psykos. Läs om Jan som fick 200 mg amfetamin redan första dagen han gick till psykiatrimottagningen  vid Karolinska sjukhuset och bara efter ett kort tag fick över ett halvt gram amfetamin per dag. Sammanlagt fick han över ett halvt hekto amfetamin på ett halvår. Till slut blev han galen. (1)

Kadesjö och således Socialstyrelsen ljög. Det bästa beviset för det är de tusentals dokument på Läkemedelsverket som säger motsatsen. KMR har läst dem – det är närmast en skräckupplevelse för att vara sjukvården.

KMR har i två tidigare pressmeddelanden berättat om den oerhörda mängd ”intolerabla biverkningar” från ADHD-droger som finns beskrivna i dokument på Läkemedelsverket (2) och om att psykiatriker fullständigt struntar i att rapportera skadorna till biverkningsregistret. (3)

I dokumenten finns också tusentals beskrivningar av hur svenska psykiatriker höjer och höjer doserna Ritalin och Concerta för att upprätthålla drogeffekten. Till slut kan man inte höja dosen mer – skadeverkningarna blir helt ”intolerabla”.  Och den desperata lösningen på situationen blir då att begära tillstånd av Läkemedelsverket att få skriva ut rent amfetamin (Metamina, Amfetamin) – också det i allt högre doser.

Åklagarmyndigheten betecknar 100 mg amfetamin som en ”missbruksdos”. Amfetaminpsykoser börjar uppträda vid intag av 50 mg amfetamin per dag, berättar ingen mindre än Läkemedelsverkets psykiatriska expertkonsult Lars Gunne i interna dokument. Han berättar också att den ”mycket höga metylfenidatdosen 180 mg” Concerta inte kan ses som ADHD-behandling utan som ett inte fungerande försök att ”hitta en underhållsdos av centralstimulantia för amfetaminister”. Den euforiska effekten (ruseffekten) av Concerta i doser av 54 mg – terapeutiska doser” – beskrivs i det europeiska underkännande av preparatet för vuxna.

Det här hindrar inte ledande svenska psykiatriker från att skriva ut hästdoser rent amfetamin (Metamina) till missbrukare. I Läkemedelsverkets dokument framgår att den ledande psykiatrikern, och SBU-experten, Bo Söderpalm rutinmässigt skriver ut otroliga 250 mg Metamina. ”Dosrekordet” i Läkemedelsverkets dokument har dock psykiatriker Kerstin Käll i Linköping. Hon berättar ”… prövat Metamina i doser upp till 435 mg/dygn … patienten upplevs ej färdiginställd trots den höga dosen … sannolikt kommer … att behöva mycket hög dos”. Och det till en person som enligt psykiatriker Käll ”självmedicinerat med illegalt amfetamin”, som personen ”blev lugn av”.

Man ersätter här ett missbruk av amfetamin med legalt skattefinansierat amfetamin i skyhöga doser – ett väl beprövat recept för en missbrukskatastrof.

Läs rapporten ”Skador från ADHD-droger – en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning” av skribenten Janne Larsson: http://jannel.se/LV.ADHD.droger.pdf

(1) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/fick-doedliga-doser-adhd-droger-av-psykiatrin-809413

(2) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/laekemedelsverket-goemde-tusentals-intolerabla-biverkningar-fraan-adhd-droger-893394

(3) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/psykiatriker-rapporterar-inte-allvarliga-skador-fraan-adhd-droger-895303

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.