Press: Svenska pressreleaser: 16 Augusti 2013
KMR

PSYKIATRIKER RAPPORTERAR INTE ALLVARLIGA SKADOR FRÅN ADHD-DROGER
2013-08-16

Psykoser, självmordsförsök, aggressivitet – tusentals fall av ”intolerabla biverkningar”. Och över 300 svenska psykiatriker som struntar i att rapportera dem till biverkningsregistret. Det är vad vi finner i de dokument som Läkemedelsverket har i sin ägo – som i sin tur gör absolut ingenting!

Över 300 svenska psykiatriker har 2012 begärt hos Läkemedelsverket att få skriva ut rent amfetamin, det har inte ”räckt till” med höga doser ADHD-drogerna Concerta, Ritalin och Strattera. För att få tillstånd från Läkemedelsverkets licensavdelning måste de först berätta om hur dåligt Concerta, Ritalin och Strattera fungerat, och vilka ”intolerabla biverkningar” som dessa preparat faktiskt gav.

I 1700 ansökningar (nya och förnyade) har dessa psykiatriker beskrivit psykoser, självmordsförsök, aggressioner, ångestattacker, depressioner, skakningar, allvarlig hjärtpåverkan – allt orsakat av Concerta, Ritalin, Strattera. I de allra flesta fallen beskrivs skador från flera av drogerna, så det totala antalet fall skador är det mångdubbla.

Men bara i ynkliga 13 av dessa tusentals fall har likaledes ynkliga 6 av dessa över 300 psykiatriker för 2012 skickat in en rapport om saken till biverkningsregistret.

Det värsta skräckexemplet är psykiatriker Ola Lundin som i 190 fall för 2012 begärt att få skriva ut rent amfetamin (Metamina). Inga av alla de ”intolerabla biverkningar” som Lundins patienter drabbats av har rapporterats till biverkningsregistret under åren 2010-2012. Däremot har han tjänat miljonbelopp på amfetaminförskrivningen och snabbt överfört pengarna till skatteparadiset Cypern.

Psykiatriker Eleonore Ryden har försett runt 45 personer med rent amfetamin 2012. Vi får i licensansökningarna veta att hennes patienter drabbats av bland annat aggressivitet, ångest, hjärtklappning, högt blodtryck, dysfori, gastrointestinala biverkningar. Ryden har inte i ett enda fall under åren 2010-2012 lämnat in någon rapport till biverkningsregistret.

Och som KMR kunnat berätta i ett tidigare pressmeddelande (se länk nedan) har Läkemedelsverket gömt och ”glömt” de tusentals fall av skador som finns dokumenterade i dessa licensansökningar. De finns inte, analyseras inte, görs inte kända. I det faktiska biverkningsregistret – dit dessa psykiatriker inte rapporterar skador – finns bara 68 rapporter om ADHD-droger för 2012. Om man då gör undersökningar över hur ADHD-droger fungerar kommer man lätt fram till Läkemedelsverkets egen slutsats: Ingen anledning till oro.

De har därmed grovt åsidosatt sin absolut främsta uppgift, att skydda folket mot biverkningar.

Läs mer om saken i rapporten ”Skador från ADHD-droger – en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning” av skribenten Janne Larsson:

http://jannel.se/LV.ADHD.droger.pdf

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/laekemedelsverket-goemde-tusentals-intolerabla-biverkningar-fraan-adhd-droger-893394

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.