Press: Svenska pressreleaser: 10 Augusti 2013
KMR

ECT: IRLÄNDSKA REGERINGEN AVSKAFFAR TVÅNGSMÄSSIG ELCHOCKSBEHANDLING
2013-08-10

Gökboet är över och mänskliga rättigheter etableras inom psykiatrin i Irland. Regeringen i Irland planerar att upphöra med att ge elchocksbehandling (ECT) för patienter som inte vill ge sitt samtycke till behandlingen som bevisligen ger långvariga och inte sällan permanenta minnesförluster. När sätter Sveriges stopp för detta övergrepp på mänskliga rättigheter?

Lagtexten i The Mental Health Act från 2001 kommer att ändras så att de som inte vill ha ECT inte kommer att tvingas få det i framtiden.

Statssekreterare med ansvar för mental hälsa, Kathleen Lynch, sade att texten i den befintliga lagstiftningen som tillåter behandling för ovilliga patienter kommer att tas bort.

Under 2001 års Mental Health Act kan tvångsmässig elchocksbehandling ges om en patient är "oförmögen eller ovillig" att ge sitt samtycke när det har godkänts av två konsulterande psykiatriker.

"Jag vet att vi kommer att ta ut ’ovillig’ från ECT-delen. Det har för mig alltid varit upprörande, så det kommer att försvinna," berättade hon för TheJournal.ie.

Kathleen Lynch sade att den ändrade lagstiftningen kommer anpassas till ett nyligen publicerat lagförslag som ger lagstadgat stöd till beslut som gjorts av patienter, för eller mot viss behandling, om de senare skulle förlora förmågan att fatta beslut. Ett behandlingstestamente.

Lagförslaget publicerades nyligen av justitieminister Alan Shatter.

Användningen av tvångsmässig ECT har varit på tillbakagång under de senaste åren. Officiell statistik som sammanställts under 2012 av Mental Health kommissionen visar en nedgång i användningen av behandlingen för fjärde året i rad.

År 2010 utfördes omkring 10 procent av alla elchocksbehandlingar under tvång, år 2011 hade det gått ner till 8 procent.

En översyn av den befintliga lagstiftningen har varit en långvarig löfte som presenteras i Koalitionensprogrammet för regeringen.
"Låt mig göra det helt klart att lagstiftningen kommer att ändras. Denna regering för nationell återhämtning har åtagit sig att en översyn av lagen, som kommer att anpassas till normer för mänskliga rättigheter," lovade Mrs Lynch redan 2011.

Ett mycket stort antal fall har dragits ända upp till Högsta Domstolen när det gäller tvångsmässig ECT.

I Sverige där det utförs omkring 40 000 elchocksbehandlingar räknar man med att 10 procent utförs med tvång.

Läs upprörande berättelser om elchocksbehandling: www.elchocker.se
http://www.thejournal.ie/electro-shock-therapy-unwilling-patients-ireland-983018-Jul2013/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.