Press: Svenska pressreleaser: 12 Juni 2013
KMR

VATIKANEN ENGAGERAR SIG I DEN PSYKIATRISKA MEDICINERINGEN AV BARN
2013-06-12

Den 14-15 juni kommer Vatikanen att hålla en konferens med experter för att diskutera konsekvenserna av den starka ökningen av medicinering av barn med psykiatriska droger. Konferensens anordnare hoppas kunna bevisa att ”psykosociala val” är bättre än ”psykotropisk behandling”.

Vatikanen har en genomgripande inverkan på en miljard trogna och kan förhoppningsfullt vända på tsunamin av psykiatriska droger till barn. Tsunamin kommer ursprungligen från USA men har nu nått andra länder med förödande resultat.

Arrangören för konferensen “The Child as a Person and as a Patient: Therapeutic Approaches Compared”, dr Barry Duncan, klinisk psykolog, förklarade 2010 i ett möte med ”Påvliga rådet för hälsoministeriet” att "USA är världsledande i antalet psykiatriska recept för ungdomar och att trenden att ta till antipsykotiska läkemedel före eller i stället för social- och beteendeterapi är på uppgång i Europa."

Barry Duncan är speciellt bekymrad över användningen av antidepressiva och antipsykotika till barn. I synnerhet fattiga barn med socialbidrag. ”Det är fattiga barn i USA, i synnerhet fosterbarn som får det via Medicaid (sjukförsäkring för fattiga), som är fyra gånger mer benägna att få antipsykotika utskrivet och sex gånger mer benägna att bli behandlade med ett antal olika psykotropisk mediciner”, säger Duncan.

Samma våg har nått Sverige, där fosterbarn (HVB-barn) får fem gånger mer medicinering än andra barn, och till och med får psykiatriska droger utan recept, enligt senaste rapporten från Socialstyrelsen i maj i år.

Uppgifterna om barn på tunga psykiatriska droger är alarmerande. 19 procent av alla högskolestuderande ungdomar i USA har en ADHD-diagnos, varav majoriteten går på amfetamin. 11 procent av USA:s befolkning över 12 år använder antidepressiva medel. Med varningen från FDA om att dessa medel är självmordsframkallande så är det inte undra på att fler medelålders tar livet av sig än vad som dör i trafikolyckor.

Vatikanen oroar sig även över att 9 av 10 barn som besöker en barnpsykiatriker i USA kommer ut med ett recept på en personlighetsförändrande (psykotropisk) drog.

Mellan 1994 och 2003 hade bipolära diagnoser ökat med 4000 procent. I huvudsak orsakat av psykiatriker Joseph Biederman, även kallad ”barnpsykiatrins Gudfader” som senare visade sig vara finansiellt inspirerad av läkemedelsbolaget Janssen som tillverkade antipsykotikan Risperdal vilket Biederman rekommenderade i första hand. Detta spred sig sedan till Sverige.

Internationella statistiker
Detta är en internationell konferens med experter från hela världen. Nerdrogningen är inte unik för USA. Trenden har spridit sig över hela världen, främst i Europa. Enligt Duncan har ”förskrivning av psykiatriska droger ökat med 274 procent globalt sett i över 50 länder sedan 2003.” Duncan förhoppning är att ”med en läkemedelsindustri som spenderar miljoner och åter miljoner dollar på desinformation, så vill vi motverka det med denna konferens.”

USA är ett av endast två länder i hela världen som tillåter reklam för mediciner, vilket återspeglar sig i att USA har flest användare av psykiatriska droger. Läkemedelsbolagen är väl medvetna om den enorma vinstpotentialen i psykiatriska droger där allt fler diagnostiseras med psykiska störningar som skall medicineras. Enligt Kentar Media så ökade den kombinerade annonseringen för antipsykotika (psykiatrins tyngsta arsenal) till 2,4 miljarder dollar år 2010, från 1,3 miljarder år 2007.

Vad Vatikanen hoppas uppnå
Om någon har finansiella resurser att utmana de farmaceutiska giganterna så är Vatikanen en bra kandidat. Men å andra sidan så är marknaden för psykiatriska droger värd många tiotals miljarder dollar – varje år. Psyko Pharma, alliansen mellan psykiatrin och de psykiatriska läkemedelsbolagen, har duperat en hel värld med idén att depressioner, ADHD, bipolärt och andra psykiatriska störningar och sjukdomar beror på en ”kemisk obalans i hjärnan” – allt för att kunna sälja sina psykdroger. Det har aldrig funnits några bevis för att så är fallet, och under senare tid har även psykiatriker på hög nivå tagit avstånd från hypotesen. Mentalhälsovården har därmed stannat upp i utvecklingen de senaste 30 åren. Under tiden har långt över 120 miljoner människor satts på extremt dyra psykdroger som till största delen betalas med skattepengar. Och många fler står på kö. De skapar en effekt på individen, men botar absolut ingenting. Meningen är att man skall gå med dem livet ut. Det här är noggrant uttänkt.

De kliniska studierna har förfalskats till oigenkännlighet av kapitalintressen; betalda psykiatriker i första hand. Bakom de vackra kulisserna som media varit behjälpliga med att måla upp, finns rapporter om enorma skadeverkningar, där självmordsbenägenheten är akut.

Vatikanen vill därför uppnå medvetenhet om och förståelse för problemen, men framförallt lösningarna i form av psykosociala sätt att närma sig problemfyllda barn och ungdomar.

Barry Duncan menar att katolska kyrkan med över en miljard anhängare "kan vara den enda makt på jorden som kan motverka de företagsgiriga krafter som varken har moraliskt eller etiskt samvete."

http://www.prweb.com/releases/mental-health-watchdog/applauds-vatican/prweb10807226.htm


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.