Press: Svenska pressreleaser: 26 April 2013
KMR

PSYKIATRIKER ÄR HELT OVETANDE OM VARFÖR ADHD-DROG ÄR UNDERKÄND FÖR VUXNA INOM HELA EU.
2013-04-26

Concerta biverkningar

Gotland ligger i topp vad gäller förskrivning av ADHD-droger i Sverige – skrämmande 8 procent av pojkarna (10-14 år) fick pillren förra året. Anledningen till detta är psykiatriker Henrik Pelling som är verksam som professor i barnpsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala men jobbar på Gotland som "konsult". Uppsala ligger på andra plats i förskrivningsligan. Han ser inget fel i detta och känner inget till om biverkningar från de amfetaminliknande ämnena.

Den i Sverige vanligaste ADHD-drogen Concerta (metylfenidat, som Ritalina) är underkänd för behandling av vuxna inom hela EU. I tidningen HelaGotland.se, som i en artikelserie granskar ADHD-industrin på Gotland, säger Pelling att "det måste finnas en anledning till varför de inte är godkända, men jag förstår inte varför".

Detta skall alltså vara en läkare på högsta nivå som är ansvarig för att det skrivs ut amfetaminliknande preparat till tiotusentals barn. KMR har känt till det länge och varnat för det. Biverkningarna är många och hemska, och man kan vända på det och säga att det finns inte anledning att tro att biverkningarna skulle vara mindre för barn än för vuxna.

Vi skall berätta lite om anledningen till varför de underkänts. Socialstyrelsens utredare, Peter Salmi, skriver i en rapport: " Utvecklingen kräver vaksamhet. Centralstimulerande läkemedel kan ge biverkningar på hjärta och kärl, och det förekommer även ökad ångest och aggressivitet."

Trots att Concerta blivit underkänd för behandling av vuxna inom hela EU så skrivs det och liknande preparat ut till omkring 35 000 vuxna bara i Sverige, och lika många barn.

Läkemedelsbolaget Janssens ansökan om registrering av Concerta (motsvarar långtidsverkande Ritalina) inom hela EU avslogs och underkändes alltså för behandling av vuxna år 2010. Vid registreringsansökan blev Janssen tvungen att lämna in vad som framkom i studierna av Concerta. Detta är noggranna dubbelblinda kontrollerade studier där över 900 deltagare fick Concerta/placebo.

I läkemedelsbolagets tre bästa studier av Concerta på vuxna, de som Janssen noggrant valt ut för sin ansökan, framkom alltså följande skador i de kortsiktiga studierna på upp till 13 veckor, när Concerta jämfördes med sockerpiller:

De personer som fick Concerta hade:

• 270 procent högre risk att drabbas av skador på hjärt-kärlsystemet i form av hjärtarytmier (och en än högre risk för takykardi);

116 procent högre risk att drabbas av aggression;

62 procent högre risk att drabbas av depression;

225 procent högre risk att drabbas av neurologiska skador i form av dystonier (som ofrivilliga muskelrörelser, tics);

190 procent högre risk att drabbas av mani/psykos;

295 procent högre risk att drabbas av aptitlöshet.

De europeiska läkemedelsmyndigheterna krävde i juli 2010, efter att ha analyserat Janssens sammantagna studier, följande:

"Risken för ångest/ångeststörningar, depression, aggression, agitation, rastlöshet, självmordsrelaterade händelser, psykos, manier/villfarelser, minskad aptit, kliniskt betydelsefull viktminskning, hjärtarytmier, tics/förvärrande av tics eller Tourettes syndrom, borde tillföras Säkerhetsspecifikationen som Viktiga Identifierade Risker [Important Identified Risks]."

Detta känner alltså svenska läkare och psykiatriker inte till, därför att svenska Läkemedelsverket inte skickat ut information om det. Anledningen till detta är, enligt uppgift, att eftersom medlen underkänts och inte är godkända, behöver man inte lämna ut information "då det skulle betraktas som en behandlingsrekommendation".

Och återigen, det finns ingen anledning att tro att biverkningarna skulle börja först när man fyllt 18 år.


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.