Press: Svenska pressreleaser: 1 Mars 2013
KMR

HUR NÄRINGEN PÅVERKAR VÅR MENTALA HÄLSA
2013-03-01

Sur unge äter

Dagens behandling av psykiska besvär består till största delen av psykiatriska droger; antidepressiva, antipsykotika och amfetaminliknande ADHD-droger.  Man utgår från den förhärskande psykiatriska modellen som hävdar att psykisk sjukdom kommer från en kemisk obalans av transmittorämnen i hjärnan som skall ”återbalanseras” med kemikalier. En teori som dock inte har något vetenskapligt underlag.

Teorin har förkastats av ledande vetenskapsmän, inklusive de högsta psykiatrikerna inom amerikanska psykiatriförbundet, såsom ”formulerat av läkemedelsindustrin”. Vad kvarstår då inom psykiatrin? Ja, inte mycket. Möjligen elchocker från 1950-talet. Den kognitiva beteendeterapin, KBT, står ju främst psykologerna för.

Men det finns ett annat område som förfallit i glömska inom psykiatrin – om det någonsin funnits där. Hur näringen och maten påverkar vår mentala hälsa. Läkarna har max en veckas näringslära under sin mångåriga läkarutbildning så det är inte undra på att de är närmast totalt okunniga om näringens betydelse för psykisk och fysisk hälsa. Läkemedelsbolagen har tagit över utbildningen och mer eller mindre utbildat dem till kemister. Kanske hade det varit bättre om de också fått en kockutbildning.

Ett flertal studier på senare tid har visat att de som äter sju portioner med grönsaker och frukt varje dag lever lyckligast och är mentalt friskast. Det kan man inte säga om dem som äter sju piller om dagen. (1)

Idag (2012) får en stor mängd barn och ungdomar mellan 0-19 psykofarmaka:
50 000 får antidepressiva och/eller ADH-droger
18 000 får lugnande medel
6000 får sömnmedel (exklusive melatonin – totalt 19 000)
5000 får neuroleptika

Naturliga alternativ
Vanlig fiskolja, Omega-3, förbättrar symtomen hos dem som fått diagnosen ADHD utan de biverkningar som ADHD-droger har, såsom Ritalina, Concerta, Adderall och Strattera. Och dessutom mycket effektivare, visar en ny studie från universitet i Adelaide i Australien. När 130 barn i åldrarna 7 -12 fick fiskoljekapslar dagligen, förbättrades beteendet dramatiskt inom bara tre månader. (2)

Professor Stephen J. Shoenthaler, kriminolog vid California State University, har gjort en undersökning i 12 ungdomsvårdsskolor och 803 kommunala skolor. Forskarna ökade mängden frukt, grönsaker och fullkornsprodukter och minskade andelen fett och socker i barnens diet. I ungdomsvårdsskolorna sjönk ”antisocialt beteende” med 47 % hos de 8 076 omhändertagna ungdomsbrottslingarna. I skolorna ökade studieresultaten med 16 % och inlärningssvårigheterna minskade med 40 % hos 1,1 miljoner barn. De flesta av dessa barn hade fått en diagnos och amfetamin för sitt ”störda” beteende, om de gått till en psykiatriker.

Historik
Redan på 1950-talet började man behandla mentalpatienter med höga doser vitaminer. Det var den kanadensiske psykiatern Abraham Hoffer som tillsammans med den dubbla nobelpristagaren Linus Pauling myntade termen ortomolekylär (orto-; rätt) psykiatri för behandling med ämnen som förekommer naturligt i kroppen, alltså rätt molekyl eller ogiftiga ämnen.

De kolliderade dock med psykofarmakavågen som startade 1952 och de blev naturligtvis utsatta för förtalskampanjer och kraftigt motstånd. Men tack vare de spektakulära resultaten bland schizofrena har den ortomolekylära behandlingen överlevt, om än i skymundan. Man utförde också en del randomiserade dubbelblindundersökningar och Hoffer anser att han var först med att introducera denna behandling inom psykiatrin.

Det amerikanska psykiatriförbundet ökade drevet mot Hoffer och han utsattes för hot och anmälningar. Det hjälpte inte att Hoffer hade extraordinära resultat med sin metod. Kanske var det därför han utsattes för förföljelse! Många tror det, däribland han själv. Idag är det få om ens någon psykiater i Sverige som behandlar ortomolekylärt. Det finns dock en hel del i USA som kämpar vidare och fler kommer. Flera patientföreningar använder sig av dessa metoder och läkare med gott resultat.

Frågan är då om ”teorin om den kemiska obalansen av vitaminer” håller, eller är den lika ogrundad som teorin om obalansen av transmittorämnen. Det går inte att ge ett definitivt svar på detta. Men man vet att bristsymtomen på vissa vitaminer, t.ex. B1 och B3 är identiska med vissa psykiska störningar. B1-brist framkallar hallucinationer och delirium tremens. Bakfylla är till stor del framkallade av en akut och omedelbar B1-brist, så fort bränns vitaminerna.

Vi behöver knappast nämna problemen vid brist på B12. De är förödande. I Storbritannien finns det en läkare som tror att depressioner inte är något annat än en kraftig B12-brist och med egna pengar betalt B12-injektioner för mer än 700 patienter. Hälsomyndigheterna förbjöd honom först men tog sedan tillbaka förbudet när de upptäckte hur mycket bättre patienterna blev. Även  Folsyra har en drastisk inverkan på psyket. (3)

Vi har en enorm satsning inom psykiatrin på barn. Den ena diagnosen avlöser den andra. ADHD är den diagnos som används mest. Varje barn som inte sitter stilla i skolan riskerar idag att stämplas och utsättas för amfetaminbehandling. Flera miljoner skolbarn och småbarn ända ner till tre års ålder får idag amfetamin i USA, kanske 35 000 barn i Sverige. Men varför sitter de inte stilla? Ja, inte beror det på ”amfetaminbrist”. Där det inte är renodlad skolleda så är det snarare en näringsbrist, kopplad med miljögifter. I en undersökning på ADHD-barn som gjordes i USA fann man en markant brist på magnesium, zink, koppar, järn och kalcium i plasman, urinen och blodet på 450 barn i kontrollgruppen. (4)

Samma förhållande rådde när man undersökte schizofrena. Man undersökte 85 schizofrena och 65 normala. Sammanlagt var halten av 17 spårämnen lägre bland de schizofrena än bland de normala. (5)

Samma förhållande gällde även vid klinisk depression, autism, anorexi och dementia. Dessa ämnen går att mäta, vilket det inte låter sig göras vid den påstådda men obevisade ”obalansen av transmittorämnen i hjärnan”. Man kan nämligen inte göra biopsi på en levande hjärna.

Man kan naturligtvis diskutera huruvida detta beror på att personer med mentala störningar inte bryr sig så mycket om dieten, men det är inte hela svaret, för många gör det faktiskt.  Oavsett vilket, när balansen återställes blir många helt bra eller markant bättre. Beröva en person de livsviktiga vitaminerna eller spårämnen och oundvikligen uppstår mentala problem. En faktor som inte uppmärksammats tillräckligt. Och det kan behövas mycket höga doser under lång tid innan balansen återställes. Det är ingen quick fix.

Miljögifter
Vi har också, eller kanske i synnerhet, problemet med miljögifter. I novembernumret av medicinska tidskriften Lancet år 2006 redovisades skadorna hos barn som utsätts för kemikalier såsom lösningsmedel och bekämpningsmedel. Barn kan få allvarliga hjärnskador vilket kan resultera i symtom som idag klassificeras som autism och ADHD men också sänkt intelligens och koncentrationsproblem. Lancet listar över 200 kemikalier som kan orsaka dessa problem. Professor Philippe Grandjean, professor i miljömedicin, varnar för att dessa ämnen kan vara över hundra gånger mer toxiskt för barn vars hjärnor är under utveckling. (6)

Lancet, världens ledande medicinska tidskrift, har även publicerat starka bevis på att det som kallas ADHD i de flesta fall är en överkänslighetsreaktion. Resultaten av Lancet-studien säger att ”ADHD-beteendet” för långt över hälften (64%) av barnen med diagnosen var ”framkallat av mat” (”induced by food”) och förändrades signifikant till det bättre med förändring i kosthållningen. (7)

Dr Mary Ann Block, författare till boken No More ADHD, har hjälpt tusentals barn att på ett säkert sätt upphöra med eller hålla sig borta från psykiatriska droger. Hon utför allergitester och tar fram dietlösningar för ”beteendeproblem”. Hon pekar bland annat på en undersökning i Journal of Pediatrics från 1995 som visar att vanligt socker kan leda till att adrenalinhalten hos barn kan bli 10 gånger högre, med påföljande ”koncentrationssvårigheter, retlighet och oro”.
”Om det inte finns ett giltigt test som verifierar förekomsten av ADHD, inga data som bevisar att ADHD är en hjärnstörning, inga långtidsstudier av dessa drogers effekter och om drogerna inte förbättrar skolresultaten eller de sociala färdigheterna och drogerna kan orsaka tvångsstörningar och känslostörningar och leda till illegalt narkotikamissbruk, varför i all världen stämplas då miljoner barn, tonåringar och vuxna med ADHD och ordineras dessa droger?”

Att ge barn amfetamin för att hantera näringsbrist och allergier från tillsatser från mat och miljögifter kan därför knappast anses vara ett intelligent drag.

Det finns en hel del alternativa lösningar för alla slags psykiska störningar.
http://www.ohlonecenter.org/research-papers/attention%C2%ADdeficit-hyperactivity-disorder-herbal-and-natural-treatments/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/groen-mentalhaelsovaard-alternativet-till-den-giftiga-psykiatrin-815990?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Socker och läsk
År 2006 publicerades en doktorsavhandling i Norge där man funnit att intaget av läskedrycker var direkt relaterat till mentala störningar. Man hade undersökt 5000 skolungdomar i Oslo som gick i tionde klass under år 2000 och 2001. De som drack mest läsk hade flest mentala störningar, depressioner och framförallt hyperaktivitet.(8)

”Det fanns en stark koppling mellan konsumtion av läskedrycker och mentala hälsoproblem”, hävdade forskarteamet. De som drack mest läskedrycker hade flest problem. Lösningen var enkel. ”Ta bort alla läskedrycksautomater från skolorna,” skrev forskarteamet i American Journal of Public Health. (Reuter 2006-09-28)

Ungdomar i Norge dricker mest läsk i världen (115 liter per år) och man har även flest ungdomar på amfetamin för så kallad ADHD i världen per capita, efter USA där barnen dricker näst mest läsk av alla länder. Man har hittills mest koncentrerat sig på viktökningen när det gäller läskedrycker, men besvären med mentala störningar är ett långt överskuggande problem.

Kroppen vänjer sig snabbt vid blodsockerkickarna och kräver mer, med hot om kraftiga abstinensbesvär. Det kommer allt fler rapporter om vuxna och ungdomar som dricker upp till två 1,5 liters colaflaskor om dagen – och inte kan fungera eller tänka utan detta. Svettningsattacker, och blockerad tankeverksamhet inträffar utan colan. En liten burk cola har nio sockerbitar i sig. Sötman döljs av den fräna fosforsyran – som bland annat även används för att avkalka kaffebryggare – fast då med varningstext. Som ”kuriosa” kan nämnas att räddningstjänsten i Mexiko använder fosforsyra när de skall tvätta bort blodet från asfalten efter en trafikolycka. Det löser nämligen upp blodet effektivt. Man använder även fosforsyra när man skall tvätta bort mineralavlagringarna på badkar vid om-emaljering. Frågan är då om även ungdomarna blir ”avkalkade”. Det kan i så fall förklara en hel del hyperaktivt beteende. Kalcium och magnesium är nämligen ”nervdämpande” mineraler.

Man har gjort mineralanalyser på dessa barn och har funnit att överaktiva barn har hög halt av nervgifterna och tungmetallerna bly, kvicksilver och kadmium, samtidigt som halterna av de nervdämpande mineralerna kalcium och magnesium har varit oroväckande låga.

Det raffinerade sockret förbränner även snabbt en hel del vitaminer som används för att göra sig av med sockret som uppfattas som ett gift i dessa mängder. Vitamin B1 är bland de vitaminer som försvinner först. B1 kallas även ”nerv-vitaminen.” Alkoholister, som ofta har sockerproblem (alkohol omvandlas snabbt till socker), får B1 injektioner när de börjar få skakningar och ser skära elefanter. Samma sak med personer som fått för mycket socker. De börjar skaka och känner sig oroliga, deprimerade - och rastlösa. De känner sig även håglösa och tankspridda. I Sverige äter barn 65 kilo socker per år. Det är ofantligt mycket för ett barn som väger hälften så mycket.

Det som gjorde mig uppmärksam på detta problem var en berättelse från en familj med två små barn som besökte Florida under en varm sommarmånad. De hade undvikit att ge sina barn socker eller godis av något slag under hela uppväxttiden. Men när de nu gick omkring i hettan såg de ett glasstånd och tyckte att de ville svalka ner barnen med en glass. Det tog fem minuter, sedan sprang det ena barnet rätt ut i gatan och skrek, helt förvirrad. Efter några minuter började även det andra barnet uppträda förvirrat.

Man måste förstå att barn idag är uppfödda på socker. Problemen märks inte så markant som när de får pröva på det efter några år utan sockerintag. Då blir det kraftiga reaktioner. Spädbarn som blivit beroende av sin mammas sockerkonsumtion får ryckningar i kroppen och har svårt att hålla temperaturen när de inte får socker. Om barnen fått tillräckligt med näring under längre tid blir effekten inte lika dramatisk.

Man kan väl nämna att många av våra välfärdsproblem började samtidigt som raffinerat socker kom på frukostbordet. Idag äter vuxna ca 43 kilo per år.
Depression, oro, stress, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende är alla fenomen som långvarigt sockerintag kan orsaka, säger allt fler forskare. Och sockerberoendet kan vara ganska svårt att bryta.
– Socker är som en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin. Enligt en medicinsk definition skulle raffinerat socker i olika former inte få finnas, inte få lov att användas i mat, eftersom det är ett gift som stjäl näring ur kroppen, säger immunologen Susanna Ehdin i sin bok ”Den självläkande människan.”
– Om socker skulle marknadsföras för första gången idag skulle det antagligen inte klara sig genom hälsovårdsmyndigheternas granskning, skriver Kathleen DesMaisons i boken ”Potatis – inte Prozac” (Forum). I förordet till boken skriver forskningsprofessor och fil. dr Candace B. Pert:
– Jag har länge misstänkt att ökningen av kliniska depressioner i vårt samhälle har ett samband med ökningen av sockerintaget.”
– Det är inte bara så att sockret är orsak till att en stor del av befolkningen får åldersdiabetes, samtidigt kan sockret ge ångest och göra dig utmattad, deprimerad med oro och stresskänslor, samtidigt som självförtroendet körs ner i botten. Detta kan bero på överkänslighet för socker och/eller candida, en jästsvamp som är en del av kroppens flora, men som överstimulerad av sockret bidrar till sin parasitiska form. Då framkallar den en hel rad med fysiska och psykiska besvär, skriver Gunilla Fors i en artikel om människor med sockeröverkänslighet.
– I den formen kan candida framkalla depressioner, oro, migrän, eksem, allergier, trötthet, humörsvängningar, och en hel rad andra fysiska besvär.

Kombinationen antibiotika med intag av raffinerat socker och vitt mjöl (vitt mjöl omvandlas mycket snabbt till socker) har bidragit till att en stor del av västbefolkningen drabbats av candidabesvär – men som läkarna misstolkar som psykiska besvär och därmed ordinerar antidepressiva medel.
Kroppen kan inte tillgodogöra sig vitaminer och mineraler när man äter mycket socker. Många barn och vuxna äter en alltför kolhydratrik kost. Socker, vitt mjöl och mycket pasta ger kolhydrater som driver ut de lugnande mineralerna kalcium och magnesium ur kroppen.

116 000 barn och ungdomar i åldrarna 0-19 år använder idag någon form av psykofarmaka (2012) i Sverige. Man kan därför fråga sig om inte många sockerproblem medicineras med lyckopiller och amfetamin.

Antisocialt beteende
Om antisocialt beteende kan klassificeras som en mental störning så finns det även orsaker till detta som kan härröras till näringsbrister. En uppmärksammad undersökning som presenterades i juni 2002 i British Journal of Psychology visade att en grupp på 231 brittiska ungdomsbrottslingar som fick extra vitaminer, mineraler och fettsyror begick betydligt färre våldsbrott. På bara 14 dagar sjönk deras våldsamma beteende med 37 %. Hos kontrollgruppen, som fick placebo, fortsatte det våldsamma beteendet. När studierna avslutats återgick siffrorna snabbt till det ”normala” utan någon skillnad mellan grupperna.

I en tidigare undersökning som gjorts av The National Society for Research into Allergy tillsammans med polisen i West Yorkshire visade man att dieten kan påverka beteendet på unga förbrytare. 10 unga vanemässiga förbrytare med genomsnittsålder på 11 år(!) deltog i undersökningen. Alla var hyperaktiva och uppvisade ett aggressivt, våldsamt beteende, var extremt antisociala och kunde inte behärska sina impulser. Alla hade zinkbrist, en del hade brister i krom och mangan. Man gav dem en diet där man tagit bort alla kända allergiframkallande ämnen vilket man testade fram gradvis. Av de åtta barn som avslutade undersökningen så uppvisade alla en klar förbättring i uppförande. Sex månader efter testen var fem barn helt problemfria och uppförde sig socialt acceptabelt. Som en bonus upptäckte polisen att snatterierna, bilstölderna och skadegörelserna sjunkit med 50 procent under tiden testen pågick. Peter Bennett, polischef och kriminolog berättade:
– Studier visar att 70 procent av alla notoriska ungdomsbrottslingar har en komplex skala av biokemiska, närings- och hälsostörningar, varav de flesta varken är diagnostiserade eller behandlade. Där behandling har getts har det visat sig att brottslingar med dålig näringsstatus uppvisat markant förbättrad hälsa, beteende och skolprestanda.

Vi vet också att omega-3 har en mycket drastisk effekt på humöret vid höga doser. Man använder det i höga doser med mycket gott resultat för att bota kliniska depressioner. Kopplat med motion ger det en drastisk rehabiliteringseffekt.

Förlossningsdepressioner kan säkert spåras till brist på omega-3. Fostret tar oerhört mycket EPA och DHA under sista månaden. Det kan ta upp till två år för modern att fylla på sina egna depåer efter förlossningen om hon äter en ”normal” kost. Lösningen är inte antidepressiva medel.

Skräpmaten
Barn och ungdomar kan bli ordentligt aggressiva och stökiga om de äter mycket skräpmat, såsom chips, godis och läsk, enligt en ny dansk undersökning. Undersökningen som gjordes i Århus har fått mycket stor uppmärksamhet och visar att man kan uppnå drastiska förändringar genom att ge barnen rätt kost. Den gick till på så sätt att man i två år bjöd 42 elever på näringsrik frukost och lunch.
– Barnen har kunnat koncentrera sig bättre och är betydligt mindre aggressiva. Vi ser en enorm skillnad, säger läraren Frede Bräoner till tidningen Politiken.
Dietisten Jonna Deibjerg som följde barnen är övertygad om att föräldrarna inte förstår vilken förödande effekt felaktig kost har på barnens psyke.
- Resultatet är uppseendeväckande. Skolan skulle kunna satsa mer pengar på att ge eleverna rätt mat och därmed slippa lägga pengar på psykologer och kuratorer, säger Deibjerg.
Eleven Anita Lund drack tidigare flera liter cola varje dag och åt chips till.
- Tidigare kunde jag knappt ta mig till skolan. Nu är det mycket lättare och jag är inte aggressiv längre. Det beror på att jag äter riktig mat, påpekar hon.

Om man ersätter den sockerrika skräpmaten med mat med hög proteinhalt och långsamma grönsaker som odlats giftfritt; om barnen får näringsrika mellanmål, såsom nötter och frukt istället för godis och läsk; nyttig dip med grönsaksstavar istället för chips, etc så skulle majoriteten av ”ADHD-symtom” försvinna. Om föräldrarna dessutom tog ut och aktiverade barnen istället för att de skall sitta framför datorn sent inpå nätterna så skulle barnpsykiatrikerna snart bli utan jobb.

Det är nog så att maten och näringen inte är själva grundorsaken till mentala störningar, men kan definitivt utlösa och förvärra dem. Att då ge psykiatriska droger har inget annat än en negativ effekt. Dietister och näringsterapeuter skulle kunna åtgärda en mycket stor del av våra mentala besvär om mer resurser styrdes om till detta område.

Peter Anstrin

 

(1) http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/mentalt-vaelbefinnande-och-lycka-hoegst-bland-frukt-och-groensaksaetarna-829506

(2) http://www.dailymail.co.uk/health/article-197703/Fish-oil-help-ADHD.html
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/studie-visar-att-fiskolja-aer-laangt-baettre-foer-barn-med-adhd-aen-amfetamin-829341

(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15671130

(4) Kozielec T et al. (1994). Deficiency of certain trace elements in children with hyperactivity. Psychiatry Pol 28, 345-353)

(5) Zhai ST (1990). 23 hair trace elements measurement in patients with schizophrenia. Chung Hua Shen Ching Ching Shen Ko Tsa Chih 23, 332-338)

(6) http://www.medpagetoday.com/Psychiatry/ADHD-ADD/6610

(7) http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current

(8) Lien L. Mental health problems and youth-related biological factors: a
multicultural cross-sectional survey of tenth-grade pupils in Oslo,
Norway.  Doktorgrad i medisin.  Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo,
2006.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.