Press: Svenska pressreleaser: 31 Januari 2013
KMR

VARNING: KRAFTIG ÖKNING AV AKUTMOTTAGNINGSBESÖK EFTER ANVÄNDNING ADHD-DROGER
2013-01-31

Adderall piller

Antalet besök hos aktutmottagningar efter användning av ADHD-droger har fördubblats i USA. Från 13 379 besök till 31 244. För de med "ej-medicinskt" bruk tredubblades besöken. Nu varnas det även starkt för att ADHD-amfetamin stoppar tillväxten hos barn.

Det blir fler besök hos akuten ju äldre man är visar en ny rapport från Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) i USA. Någon liknande undersökning finns inte i Sverige, men man antar att det är liknande förhållande i andra länder. Läkarföreningen för hjärt- och kärlsjuka i USA har ju bl.a. varnat för att ADHD-amfetamin kan orsaka störningar i hjärtrytmen.

Sedan 2005 har besöken hos akutmottagningarna mer än fördubblats till år 2010
• 18 till 25 år: från 2131 till 8148
• 26 till 34: från 1754 till 6094
• över 35 år: från 2519 till 7957

Och detta gäller enbart för dem som har en faktiskt diagnos för ADHD.

När det gäller "ej-medicinsk" användning så tredubblades besöken hos akuten, från 5212 år 2005 till 15 585 år 2010.

År 2010 så svarade den "ej-medicinska" användningen för hälften av akutbesöken när det gäller ADHD-droger. Missbruket är med andra ord avancerat.

En annan sak upptäcktes i skillnaden mellan män och kvinnor. År 2005 så utgjorde besöken 3770 män och 1439 kvinnor. År 2011 så var 8650 män medan var 6932 kvinnor.

Nu kommer det även en rapport från Australien som varnar för att ADH-droger saktar ner tillväxten hos barn. Pojkar mellan 14 till 16 hade markant lägre kroppsvikt och kroppsmassa samt betydande kortare längd med fördröjd pubertet.

Vad detta har för effekter på en växande hjärna är det ingen som vet. Man vet ju att amfetaminmissbrukare får närmast Parkinsonliknande symtom. Det pågår med andra ord ett gigantiskt experiment med våra barn.

Ref:
http://www.samhsa.gov/data/2k13/DAWN073/sr073-ADD-ADHD-medications.htm
http://www.endocrinologyupdate.com.au/latest-news/adhd-meds-slow-growth-in-teen-boys

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.