Press: Svenska pressreleaser: 25 Januari 2013
KMR

PSYKIATRIN ÄR SJUK! MÅNGMILJARDSATSNINGAR UTAN RESULTAT
2013-01-25

sjuk kvinna

Regeringen satsade närmare 3,7 miljarder kronor på psykiatrin under åren 2007 och 2011. På samma sätt som Riksrevisionen år 2009 kom fram till att miljardsatsningen på psykiatrin de tidigare åren 2001 till 2007 inte gav någonting, kom Statskontorets undersökning i stora drag fram till samma resultat denna gång.

Statskontoret hade fått i uppdrag av regeringen att utvärdera statens psykiatrisatsning 2007–2011. Staten har fördelat 3,7 miljarder kronor till 40 projekt som ska förbättra vården, vardagen och valfriheten för psykiskt funktionsnedsatta personer. Ett av regeringens viktigaste mål var att få ned självmorden. Absolut inget har hänt, antal självmord är oförändrade.

Utgångspunkten var att regeringen beslutat om en nollvision både för självmord och dödsfall i trafiken.

Medan Trafiksäkerhetsverkets insatser är ett föredöme med en minskning från 1300 dödsfall i trafiken i början på 1970-talet till ca 300 per år idag, så får man kalla psykiatrin insatser ett fiasko, med ingen minskning alls.
Fast egentligen är det fel att kalla det insatser, då det inte förekom en enda insats, trots miljardsatsningen. Statskontoret anser även "att kontrollen över medelsanvändningen varit svag."

Statskontoret konstaterar att:
"Förutsättningarna för kompetent vård har förbättrats, bl.a. genom att 100 000 utbildningsplatser ordnats för personal."
Men dessa "förutsättningar" har tydligen inte realiserats i verkligheten eller också är utbildningen felaktig eller utnyttjas inte, eftersom vården knappast blivit bättre.

Man säger också att satsningen på boendefrågan varit svag. Endast vid öppen tvångsvård har man inriktat sig på att skaffa boende. Och detta är väl ganska typiskt psykiatrin. Hur skall man kunna pumpa i dem droger om de inte får tag i dem.

När Statskontoret försöker hitta något positivt säger man att specialistpsykiatriska vården för barn och ungdomar blivit mer tillgänglig, vilket är samma sak som att säga att 25 000 barn blivit nerdrogade med amfetamin och amfetaminliknande preparat. Så gott som inga andra åtgärder har vidtagits. Skall detta kallas vård?

Hur mycket staten satsade åren 2001 till 2007 är okänt, men det var miljardbelopp även då. Det blev dock en flopp. Så gott som inget kom patienterna tillgodo. Så kan man sammanfatta Riksrevisionens granskning av vad dessa pengar åstadkom i den rapport som gavs ut 2009.

I Riksrevisionens rapport som kom 2009 kan man läsa att de statliga miljarderna hade haft knappt marginell betydelse. Riksrevisionen skrev:

" De statliga bidragen till psykiatrin har skapat uppmärksamhet, men några mer betydande effekter har inte kunnat spåras. Samtidigt har bidragen presenterats av regeringen som om de varit omfattande och betydelsefulla."

– De har haft ringa effekt, konstaterade ansvarig riksrevisor Claes Norgren på Riksrevisionen. 

- Psykiatrin är ett mycket omdiskuterat område, som under hela 2000-talet har varit föremål för statliga insatser. Men mycket av problemen kvarstår, sade Karin Rudberg, revisionsdirektör på Riksrevisionen och projektledare för granskningen.

I Norge har man redan gått igenom vad Sverige nu håller på med. Där satsade man 24 miljarder på psykiatrin under 10 år. Våld, övervåld, övergrepp och tvång hade ökat med 20 procent på bara några år. Dessutom fick man kritik från EU:s tortyrkommitté, förutom ett antal chockerade och upprörda politiker.

När skall politikerna lära sig att psykiatrin inte fungerar och inte ger några resultat. Nu häller man pengarna i ett stort svart hål. Det är faktiskt ändå värre, psykiatrin skapar fler problem än vad som finns. Kommunerna får jätteproblem med orehabiliterade patienter och det sanslösa våldet ökar i takt med den psykiatriska "medicineringen" med våldsframkallande psykiatriska droger – och detta är ett faktum!

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.