Press: Svenska pressreleaser: 4 Januari 2013
KMR

268 PROCENT FEL I STUDIE OM ANTIDEPRESSIVA – RÄTTA UPPGIFTER FÖRSTÖRDES PÅ KAROLINSKA
2013-01-04

Fel i studie om antidepressiva

Efter en lång rättsprocess vet vi nu att psykiatriker Göran Isacsson studie om antidepressiva medel var "268 procent fel". De rätta uppgifterna i studien har inte publicerats någonstans och vad värre är – de har förstörts på Karolinska Institutet. Studien har dock haft en avgörande effekt på försäljningen av antidepressiva i Sverige.

KMR var i mars 2012 ensamma om att rapportera om psykiatriker Göran Isacssons tillbakadragna artikel om antidepressiva medel. (1) DN skrev sedan kort och underdånigt att "forskarna upptäckt en felkodning i en databas". Inga kritiska frågor ställdes och allmänheten fick inte veta något om de egentliga förhållandena. Inte heller nämndes Isacssons kopplingar till läkemedelsindustrin.

Vi har nu tagit del av dokumenten i en fem månader lång rättsprocess, i vilken Göran Isacsson och Karolinska institutet till sist tvingades utlämna de korrekta uppgifterna om vad som egentligen framkommit om antidepressiva medel och självmord i studien.

KMR kan nu avslöja att Göran Isacsson hade "268 procent fel" i den i DN, Aftonbladet och Läkartidningen hyllade studien.

Isacsson byggde sina slutsatser om att "antidepressiva skyddar mot självmord vid depression" på fyndet att bara 15,2 % av personerna i en patientgrupp hade antidepressiva medel i blodet vid rättsmedicinsk undersökning.

Karolinska Institutet hemligstämplade de rätta uppgifterna i Isacssons forskning om andelen patienter med antidepressiva medel i blodet. De fick inte lämnas ut.

Till sist tvingades man dock uppge den korrekta uppgiften i ett yttrande till Kammarrätten i Stockholm. Och den rätta uppgiften var att 56 % i den aktuella patientgruppen hade antidepressiva i blodet vid tidpunkten för självmordet – 268 % högre än vad Isacsson hade uppgett i sin ursprungliga artikel.

Karolinska Institutet och Göran Isacsson har sedan på ett effektivt sätt sett till att denna avgörande forskningsuppgift inte kan fås tag på av andra: man har raderat de handlingar i vilka de rätta uppgifterna finns.

Så här säger Karolinska Institutets jurist om saken: "Jag har nu fått besked från Göran Isacsson att någon handling utvisande den korrigerade faktauppgiften 56 % inte finns upprättad vid Karolinska Institutet … Uppgiften togs fram m a a kammarrättens anmodan och finns inte sparad i någon handling. Då begärda handlingar inte finns hos Karolinska Institutet kan de inte lämnas ut."

En hyllad artikel byggd på helt felaktiga uppgifter. Hemligstämpling av de rätta uppgifterna – där dessa till slut också raderas.

Kan det bli så mycket värre?

(1) http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/psykiatriker-goeran-isacssons-artikel-om-antidepressiva-och-sjaelvmord-tillbakadragen-742737

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.