Press: Svenska pressreleaser: 28 December 2012
KMR

MOBBNINGSOFFER FÅR ANTIDEPRESSIVA OCH LUGNANDE MEDEL
2012-12-28

Mobbning

Om någon undrat över läkarnas mentala hälsa så är nog detta en slags bekräftelse. Deras utskrivningsiver av psykotropiska droger har nu nått offren för mobbning. En omfattande studie i Finland visar att en stor del av mobbningsoffren bland både kvinnor och män får recept istället för hjälp.

Och inte bara offren, de som tittar på får även psykofarmaka. En stor studie som nyligen publicerades i British Medical Journal och som utförts på kommunanställda i Helsingfors visar att en av tjugo blir mobbad på jobbet.

Studien omfattade 6606 anställda som jobbade för Helsingfors kommun, den största arbetsgivaren i Finland. Alla deltagare var mellan 40 och 60 år. Studien gällde åren 2000 och 2002. Uppföljning skedde även av åren innan och efter. Av dem som uppgav att de var mobbade uppgav 18 procent kvinnor och 12 procent män att de också blivit mobbade innan på samma arbetsplats eller annan. Hälften av de tillfrågade sa att de bevittnat mobbning ibland, och tio procent hade bevittnat det ofta.

Studien visade att mobbning ofta åtföljdes av ett recept på psykoaktiva droger. När de hade gått till läkaren hade denne helt enkelt bara skrivit ut ett recept på antidepressiva eller lugnande medel, utan andra åtgärder.

23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen hade fått en psykoaktiv drog av något slag när de gått till läkaren. Men även en stor del av dem som tittat på hade fått recept.

Mobbning är ett relationsproblem och bör redas ut som ett sådant, istället för att skriva ut dövande och personlighetsförändrande droger som inte på något sätt åtgärdar mobbning. Inga åtgärder alls har vidtagits mot de som mobbar! Tyvärr har kampanjer om mobbning istället förts mot arbetsgivare som faktiskt kräver att arbete skall utföras, och detta feltolkats som mobbning.

KMR har i alla tider hävdat att förtryck är orsak till depression och psykiska störningar, såväl som somatiska/medicinska sjukdomar. Att döva ner människor som är utsatta för förtryck visar på ett helt annat förtryck – ett medicinskt förtryck som faktiskt  kan vara långt värre och skadligare än mobbning.

Det är dags att hantera detta globala psykiatriska förtryck innan Orwells visioner blir verklighet.

http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001660.full

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.