Press: Svenska pressreleaser: 21 December 2012
KMR

PSYKIATRIKER DÖMDES NÄR HENNES PATIENT MÖRDADE EN ANNAN
2012-12-21


psykiatrisk hjälp

En principiellt viktig dom avkunnade i Frankrike för ett par dagar sedan då en psykiatriker fick ta ansvar för att hennes patient yxmördat en annan. Psykiatrikern dömdes till ett års villkorlig dom.

Vi har under åren sett hur psykiatrin felbedömt farligheten hos vissa psykpatienter och antingen släppt ut dem i samhället eller vägrat ta hand om dem. Nu har dock franska myndigheter fått nog. Daniele Canarelli, 58 år, psykiatriker i 30 år i Marseille, blev nyligen dömd till ett års villkorlig dom för vållande till annans död. Domaren ansåg att hon hade varit naiv och blind och gjort ett "allvarligt fel" när hon misslyckades att känna igen faran mot allmänheten som Joel Gaillard, hennes patient i fyra år, utgjorde.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/19/french-psychiatrists-unions-doctors-sentence

Gaillard 43 år, rymde från sjukhuset under ett möte med Canarelli, och 20 dagar senare mördade han en 80-årig man som var ihop med hans farmor i Alperna. Han hade diagnosen paranoid schizofreni och hade sökt hjälp hos Canarelli i fyra år. Gaillard hade blivit intagen på sjukhus, men domaren menade att han skulle bli intagen på en säkrare avdelning pga. det hot han utgjorde mot allmänheten. Canarelli vägrade, trots att ett annat medicinskt team hävdat att han borde låsas in. Denna vägran betecknade domaren som en form av "blindhet".

Psykiatriska förbundet gick i taket och hävdade att detta kommer att leda till svåra konsekvenser om psykiatriker hotas av fängelse och förmodligen kommer att leda till svårare restriktioner för patienterna.

Mycket troligt, inget förvånar när det gäller psykiatri, men å andra sidan är det dags för psykiatrikerna att ta ansvar för sitt jobb. De har fått vara oansvariga i många decennier och tusentals människor har fått sätta livet till pga. av detta. Nu är det dags att markera, tyckte domaren.

Det är ett känt faktum att psykiatriker inte kan avgöra om en patient är farlig eller ej. Enligt en undersökning, som publicerades i tidningen Science redan 1989, så menade forskarna att rättspsykiatrikerna har mindre än 50 procent chans att avgöra vilka som är farliga för sig själv eller andra. Man kunde därför lika gärna kasta tärning, menade de. Undersökningen visade att en läkarsekreterare eller vilken lekman som helst hade större chans att gissa rätt. Ett flertal senare undersökningar, både i Sverige och internationellt, bekräftar detta.

Sverige
I Sverige har vi ett flertal psykiatriker som skulle ha fällts. Nyligen blev psykiatriker Ulf Brettstam i Eksjö kraftigt kritiserad av Socialstyrelsen på en mängd punkter. Bakgrunden var en anmälan till Socialstyrelsen från chefläkaren i ett tragiskt fall där en av Brettstams patienter ströp sin hustru efter att ha fått psykiatrisk vård. I Socialstyrelsens utredning av ärendet framkom att den läkare som skickat mannen till Brettstams klinik misstänkt att patienten kunde ha blivit förgiftad ("under sitt yrkesverksamma liv utsatts för kemikalier") och att han därför fått en organisk hjärnskada. Men Socialstyrelsen hittade inga uppgifter i journalen om att en utredning om hjärnskadan gjorts eller ens övervägts. I stället gav Brettstam mannen elchocker. Socialstyrelsen förstod ingenting av Brettstams agerande. Man beskrev det som "synnerligen anmärkningsvärt". Brettstam hade inte ens skrivit i journalen "när behandlingen påbörjades, hur många behandlingar patient fått eller vilket resultat behandlingen hade".

I chefläkarens anmälning till Socialstyrelsen och i myndighetens beslut framkom: "det finns indikationer på att överläkaren [Brettstam] agerat på ett likartat sätt i flera fall än i det aktuella ärendet."

Socialstyrelsen rekommenderade en rad åtgärder, bland annat övervakning i tre år av Brettstam. Ansvarsnämnden, HSAN, avslog dock Socialstyrelsens begäran – som vanligt bör man tillägga. Det är extremt få läkare som dömts i HSAN, så gott som inga, så det säger absolut inget.

I Frankrike hade han dömts till fängelse för vållande av annans död. Kanske det är dags att svenska domstolar tittar över detta också. Vi har haft alltför mycket sanslöst våld som orsakats av psykiatrisk "behandling".

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.