Press: Svenska pressreleaser: 7 December 2012
KMR

MERA TVÅNG I GÖKBOET
2012-12-07


tvång

Psykiatriutredningen har lagt fram ett nytt lagförslag om tvångsvård. Utökat tvång är på agendan, trots att man vet att det inte hjälper. De flesta remissinstanser, är starkt kritiska – förutom Läkarförbundet, trots att t.o.m. deras egna psykiatriker är emot det. Förslaget kan säkert se bra ut på pappret, men i praktiken sker något helt annat.

Psykpatienter i Sverige utsätts för dödliga grepp, fastspänningar eller onödigt bruk av tvångshandskar. Socialstyrelsen rapporterar att det förekom minst 3300 fastspänningar förra året, i praktiken långt högre. EU:s Tortyrkommitté har även larmat om Danmark som har bland det högsta psykiatriska tvånget i världen. Även i Norge varnade EU:s Tortyrkommitté om tvånget. Det visar sig att ju mer pengar man satsar på psykiatrin, desto mer tvång utövas det. Och i Sverige satsar man mycket pengar.

Sverige
För inte så länge sedan kom det en rapport från Socialstyrelsen som visar att tvånget inom psykiatrin ökar.  DN rapporterade i maj i år att "Patienter spändes fast tusentals gånger på ett år". Tvångsåtgärder är närmast rutin. Sverige var ett tag även ledande i elchocksbehandling världen över, ofta under tvång. Vi har tidigare hört larmrapporter om psykpatienter som dött under fasthållning med dödliga grepp, kvinnor som får bära tvångshandskar och patienter som blir fastspända dagar i sträck under förnedrande former. Anorektiker och självdestruktiva kvinnor som låses in tillsammans med våldsmän. Visst våld måste naturligtvis användas ibland, men det skall vara för att skydda patienten och omgivningen, inte som straff eller för att underlätta för personalen. Det är som scener ur Gökboet.

Danmark
EU:s tortyrkommitté larmade förra året om förhållanden inom den danska psykiatrin. Psykiatrin kostar lika mycket där som i Sverige, 55 miljarder per år, 5,5 miljarder i direkta kostnader. Det är Det Nationale Forskningcenter før Arbedsmiljøe som har gjort en undersökning. 

Men det värsta är nog vad danskarna får för dessa pengar. Den senaste rapporten om den danska psykvården gäller bältesläggning och tvång. Siffrorna stiger lodrätt, rapporterade dansk media förra året och det verkar inte ha minskat.

Likt Sverige och Norge har Danmark satsat stora pengar på att förbättra psykiatrin. En ny handlingsplan med 820 miljoner kronor har sjösatts för att få bukt på psykiatrins våldstendenser. För Danmark ligger nu högt bland länder med mycket psykiatriskt tvång.

Dessutom, 400 000 danskar äter antidepressiva medel. 18 av 24 psykiskt sjuka får mer än en medicin. Livslängden blir 15-20 år kortare. Psykisk sjukdom är inte dödlig. Så vad dör de av? Psykiatri?

http://politiken.dk/indland/article945350.ece
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/04/15/220737.htm

Norge
Om det vore en tävling i att vara värst, ligger Norge bra till. Norge satsade 24 miljarder på att förbättra psykiatrin under tio år (1998-2008). Vad fick man? Jo, 70 000 tvångsintagningar – en ökning med 20 procent. Politikerna gick i taket redan 2009, men tvånget fortsatte. De 24 miljarderna avsåg bland annat att minska tvånget. Men det var inte det att norrmännen hade blivit sjukare. Det var snarare psykiatrin som hade blivit det. För i åtta fall av tio tvångsintagningar så skedde det utan risk för eget eller annans liv. Alltså olagligt. Europas tortyrkommitté utfärdade en skarp varning över förhållandena. De varnade för rutinmässig användning av isolering, tvångsmedicinering och bältesläggning. I mars förra året varnade även FN för den lavinartade amfetaminutskänkningen. Ökningen är tillsammans med Sverige högst i världen.

I det nya lagförslaget, där en lag skall ersätta de två tidigare lagarna om tvångsvård, skall det räcka med "påtagligt behov av psykiatrisk tvångsvård" mot dagens "oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård". Hårklyveri kan man tycka, men detta sänkande av ribban inkluderar en mängd fler människor som skall vårdas med tvång. Något som aldrig fungerat och aldrig kommer att fungera. Var det verkligen detta som var meningen? Eller var det för att skydda politiker från det sanslösa våldet, som i sig orsakas av psykiatrisk behandling?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.