Press: Svenska pressreleaser: 30 November 2012
KMR

PSYKTESTPROGRAMMET TEENSCREEN HAR UPPHÖRT
2012-11-30


teenscreen

Det mycket kontroversiella screeningprogrammet TeenScreen har upphört. Meningen var att det skulle testa alla barns "psykiska hälsa". Inte bara i USA, utan även i andra länder, däribland Sverige. Men hela det bakomliggande syftet var att slussa in barnen i psykvårdssystemet. 

Mycket starka krafter försökte driva igenom ett lagförslag i hela USA som gick ut på att landets alla 52 miljoner skolbarn skulle testas (screenas) för sin psykiska hälsa. Programmet kallades TeenScreen. George W Bush skrev under lagförslaget år 2002. Man förbigick tvånget med föräldrarnas skriftliga tillåtelse. Barn som tog testet fick presenter. Ett flertal delstater antog lagen. TeenScreen fanns på närmare 3000 ställen i USA. I längden skulle även alla gravida kvinnor testas för sin psykiska hälsa.

Ett mycket stort procenttal som testades blev diagnostiserade med en psykisk störning, majoriteten fick psykiatriska droger. Vilket tycks vara hela syftet. Bakom låg nämligen Psyko Pharma – alliansen mellan psykiatrin och läkemedelsbolag som tillverkade psykiatriska droger.

Förslaget möttes med upprörda känslor bland föräldrar och föreningar som insåg att skolan höll på att omvandlas till en mentalvårdsklinik, en odlingslott för kommande kunder till Psyko Pharma. TeenScreens slogan var: "Konsumenter av alla åldrar skall ha tillgång till testning av sin mentala hälsa."

TeenScreen exporterades även ut till ett flertal andra länder, Sverige låg på kö. Den fanns redan i ett tiotal andra länder.

Det finns en naturlig och stark impuls hos människor att skydda barn och gravida kvinnor. Vårt samhälle är uppbyggt runt detta. Men det finns sådana med mindre ädla motiv som utnyttjar denna impuls för egen vinning. TeenScreen är uppbyggt av människor med mycket starka band till läkemedelsindustrin. Man kan utan tvekan säga att det är läkemedelsindustrin som byggt upp TeenScreen. Följ pengarna. Vinsterna blir gigantiska. Samhället kommer att vackla när en hel generation skolungdomar blir uppfostrade på och beroende av personlighetsförändrande och passiviserande psykiatriska droger. De är nämligen designade så. Man måste i sammanhanget veta vilka allvarliga biverkningar dessa droger framkallar, bl.a. mani, aggressioner, hallucinationer, självmordstankar(!). Det står på bipacksedlarna. De framkallar de saker de påstås bota.

Frågorna i TeenScreen är helt subjektiva, luddiga och sammantaget mer eller mindre "hole-in-one" för den psykiatriska läkemedelsindustrin:
- Har du någonsin känt dig ledsen?
- Har du någonsin känt dig oroad när du måste framföra något inför människor?
- Har du någonsin känt dig så glad att du inte kunde koncentrera dig?
- Har du någonsin känt dig så full med energi att du inte kunnat sitta still?
- Har du någonsin varit så oroad över någonting att du inte kunnat sova?
- Har du någonsin känt dig så ledsen att du inte kunde fokusera på ditt skolarbete?

Om någon svarar ja på majoriteten av dessa frågor (och vem gör inte det) är risken stor att man kommer ut med en diagnos på endera ADHD, social fobi, bipolär eller depression, eller alla – med tillhörande obligatoriskt recept på lämplig drog.

När en kongressledamot sände ett brev till chefen för TeenScreen och frågade om pengarna de fick från läkemedelsbolagen slutade hon.
http://www.psychsearch.net/Letter_to_TeenScreen.pdf

TeenScreen har visat sig ha en felmarginal på 84 % procent – trots detta fortsatte denna ångvält att köra över allt motstånd.

Nu har den dock kört ner i diket.

https://www.cchrint.org/2012/11/27/teenscreen-shuts-down/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.