Press: Svenska pressreleaser: 19 November 2012
KMR

LÄKEMEDELSVERKET MÅSTE REFORMERAS
2012-11-19


Läkemedelsverket

Hemlighetsmakeriet runt skadeverkningar av mediciner har nu nått en nivå som inte kan ursäktas. De försvaras som om det vore en statshemlighet. Det är dags för politikerna att ta tag i denna skandal och reformera Läkemedelsverket från grunden; att skilja det från industrin och – återigen – ställa myndigheten i allmänhetens tjänst.

Hundratusental, förmodligen miljontals patienter har under åren dött på grund av att läkemedelsbolagen, fifflat, ljugit och undanhållit resultaten från studier. Men det är egentligen inget nytt. Det som är relativt nytt och skrämmande är att medicineringen börjar i allt yngre åldrar, faktiskt i spädbarnsåren, och att små barn blir utsatta för helt otestade mediciner vars resultat ingen vet något om – då de hemlighålls. Vi vet nu till exempel att antidepressiva medel orsakar fosterskador, men det var först när nyfödda barn kunde uppvisas med allvarliga skador, en del till och med utan kranier. Detta visste läkemedelsbolagen om sedan länge, men valde att hålla tyst om det. Än värre är kanske att läkemedelsmyndigheterna visste om det. I Danmark valde man att lägga ner och göra om Lægemidddelstyrelsen när man fick reda på att de visste om detta i sex år utan att ha utgett varningar.

Den myndighet som skall kontrollera detta i Sverige, Läkemedelsverket i Uppsala, är tillsatt för att skydda allmänheten och patienterna, men är infiltrererad av köpta läkare och dessutom betald av de bolag den är tillsatt att övervaka. Det orsakar en mängd intressekonflikter och absurda situationer. För att inte tala om skadade människor.

Skribenten Janne Larsson som forskat mycket om läkemedelsbolagen och alliansen med i synnerhet psykiatrin har i en skrivelse beskrivit ett flertal av dessa skador och absurditeter. Människor, barn, skadas av medicinerna. Många dör. Men vad gör Läkemedelsverket åt detta? Jo, de hemlighåller resultaten!

• Det brittiska läkemedelverket lämnade år 2005 ut en bedömningsrapport om ADHD-drogen Strattera, bland annat till svenska Läkemedelsverket. Janne Larsson begärde ut den, men den svenska myndigheten vägrade och hävdade att det var en "arbetshandling". De förlorade i kammarrätten, som ålade Läkemedelsverket att lämna ut rapporten. Rapporten beskrev ett stort antal allvarliga skadeverkningar som drabbat de barn som fått Strattera. Man kunde läsa att det till Eli Lilly inkommit 766 rapporter om hjärtstörningar och 172 rapporter om leverskador fram till september 2005. Man fick också veta att 130 rapporter om självmordsbeteende och självskadebeteende inkommit till läkemedelsbolaget på kort tid. Huvuddelen av informationen om självmordsbenägenhet vid Stratterabehandling förblev dock hemligstämplad. Läkemedelsverket hade på allvar hävdat att ett utlämnade av dessa data – där de allvarliga skadeverkningar betraktades som "affärshemligheter" – skulle störa Sveriges relationer med främmande makt!

• När Janne Larsson år 2007 hörde sig för om läkemedelsbolaget Janssen ansökt om att få ADHD-drogen Concerta godkänd för vuxna fick Läkemedelsverket stora problem. Man kunde inte lämna ut denna ansökan – det var så hemligt att man inte ens kunde säga om den fanns. Kammarrätten ålade dock Läkemedelsverket att lämna ut de delar han ansökt om att få ut. Nu kom den bisarra vändningen. Det visade sig att det inte fanns någon handling att lämna ut. Detta var alltså hemligheten.

• År 2010 upprepades förfrågan. Exakt samma ärende. Trots kammarrättens tidigare beslut vägrade Läkemedelsverket med hänvisning till sin egen "praxis" att lämna ut handlingarna. Man ville inte ens säga om de fanns. De förlorade och senare visade det sig att de samlade europeiska läkemedelsmyndigheterna avslagit Janssens ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna. De dokument som låg bakom det avslaget lämnades av misstag ut av Läkemedelsverket. Janne Larsson fick genom dessa dokument veta att Janssens med ansökan inlämnade studier visade att Concerta var "ineffektivt och skadligt" och skulle inte skrivas ut till vuxna. Trots avslaget har Janssen fortsatt sälja Concerta för vuxna i Sverige och drog förra året in 142 miljoner på försäljningen av ett preparat som precis underkänts. Läkemedelsverket har inte med ett ord berättat om saken – och inte agerat. Historien är en stor medicinsk skandal som borde leda till åtal för inblandade, menar Janne Larsson.

• Nu kommer vi till 2012. Det brittiska läkemedelsbolaget Shire vill få in det rena amfetaminet Vyvanse på den europeiska "ADHD-marknaden". Janne Larsson frågar återigen Läkemedelsverket om bolaget lämnat in någon ansökan. Och det blir samma sak igen: Det är fullständigt hemligstämplat, vi kan inte berätta om det finns någon ansökan eller inte. Än en gång får kammarrätten samma typ av ärende och än en gång förlorar Läkemedelsverket. Man åläggs återigen att lämna ut ansökan (med alla eventuella affärshemligheter överstrukna). Det blir ett närmast tomt dokument.

Janne Larsson begärde då att få ut datumet när ansökan lämnades in. Man vägrar dock och skickar istället en fyra sidor lång förklaring till varför man inte kan lämna ut detta. För att få kammarrätten att förstå (då man förväntar sig ett nytt bakslag i rätten) så beskrivs ärendet på en nivå som får en att tro att det rör sig om statshemligheter: Det vore att lämna ut uppgifter som är "kommersiellt känsliga" för läkemedelsbolaget. Om sådana uppgifter lämnas ut så kan det "stör[a] Sveriges mellanfolkliga förbindelser", det kan "skada landet". Man tror att läkemedelsbolagen kommer att bojkotta Sverige och att det kommer att resultera i brist på läkemedel för svenska patienter.

Detta hemlighetsmakeri kan naturligtvis i viss mån förstås när det gäller företagshemligheter och stora investeringar. Men när patienterna dör på grund av detta är det dags att se över hela systemet. Läkemedelsverket är till för att skydda allmänheten, patienterna mot skadliga mediciner – inte bolagen mot allmänheten och patienterna, vilket är fallet idag. Så gott som ALLA verkets utgifter och löner betalas av läkemedelsbolagen. Staten skjuter till en minimal summa för att hålla det statligt – på papperet.

Läkemedelsindustrins avancerade kriminalitet har fört upp branschen i den absoluta bedrägeritoppen i USA. Man har passerat försvarsindustrin, tobaksindustrin och alla andra branscher. De senaste fem åren har de stora läkemedelsbolagen fått betala över 20 miljarder dollar i skadestånd, förlikning och böter till staten, tack vare aktiva politiker. Man går nu efter överförskrivande läkare, främst psykiatriker.

Det finns naturligtvis tillräckligt med anledningar till att övervaka denna bransch. Naturligtvis sker samma sak som i USA i övriga länder och i Sverige, men här finns det inga aktiva politiker som tar tag i saken. Här har skadeverkningar blivit en statshemlighet.

Janne Larsson avslutar sin skrivelse med orden:

"Den svenska offentlighets- och produktskadelagstiftningen är ett viktigt skydd för patienter. Men det svenska Läkemedelsverket ser uppenbarligen denna viktiga lagstiftning som ett hot mot läkemedelsbolagens vinster och mot den egna finansieringen. Det är dags att skilja Läkemedelsverket från läkemedelsbolagen, att ställa myndigheten i allmänhetens tjänst och att göra verksamheten helt öppen och ärlig."

http://jannel.se/Shire.LV.Hemligt.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.