Press: Svenska pressreleaser: 16 November 2012
KMR

SOCIALSTYRELSEN: MÅNGA DÖDSFALL I OCH UTANFÖR SUBUTEX- OCH METADONPROGRAMMET
2012-11-16


Metadon

Socialstyrelsens nya kartläggning av Subutex- och metadonprogrammet visar på en kraftig uppgång i dödsfall både i och utanför programmet. Många fler får dessa "läkemedel" än vad Missbruksutredningen hade uppgift om. Kontrollen över programmet kan bara rubriceras som en katastrofsituation.

Socialstyrelsen skriver: "De analyser som gjorts av dödsfall relaterade till de aktuella läkemedlen [Subutex och metadon] visar att det skedde en kraftig uppgång" under de sista åren. Myndigheten har kommit fram till att de kraftigt ökade dödstalen skett både "i och utanför programmen". Av de presenterade tabellerna kan man utläsa att de Subutex- och metadonrelaterade dödsfallen bland personer som får "läkemedelsassisterad behandling" ökade med 219 % under åren 2006-2011 (samtidigt som antalet personer som fick denna behandling ökade med 43 %).

Dessvärre är situationen högst troligt långt värre än vad som framgår i Socialstyrelsens redovisning. Myndigheten bygger stor del av sin redovisning på "Dödsorsaksregistret", vars tillförlitlighet nyligen fått stark kritik, då ett stort antal dödsfall inte rapporterats som de skulle. (Förra året saknades uppgift om 1656 dödsfall, se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/allvarligt-slarv-med-statistik-kring-dodsfall_7602112.svd )

Som KMR tidigare rapporterat framgår i statistikregistret "Toxreg" att 614 personer (!!) dött de sista fem åren i samband med intag av Subutex och metadon och att antalet personer som dött av dessa "ersättningsdroger" de sista två åren för första gången överskred antalet dödsfall från heroin. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/fler-svenska-doedsfall-av-metadon-och-subutex-aen-av-heroin-807528

Förutom det katastrofala antalet dödsfall som nu kan kopplas till metadon och Subutex visar också Socialstyrelsens utredning att Gerhard Larssons data i Missbruksutredningen byggde på felaktig information. Man skriver: "Socialstyrelsen har i denna kartläggning sett att täckningen i form av antalet LARO-verksamheter ["läkemedelsassisterad behandling eller rehabilitering vid opiatberoende"] på nationell nivå är mycket högre än den som Missbruksutredningen anger." Otroliga 72 % av dem som sägs ha ett opiatberoende beräknas få Subutex och/eller Metadon. I Stockholm till och med 91 %.

Som ett ytterligare bevis på den katastrofalt dåliga kontrollen och översikten över detta program har Socialstyrelsen i sin snabbutredning nu kommit fram till följande: 30 procent fler personer än vad man hade uppgift om deltar i den legala förskrivningen av Subutex och metadon(!!) Man trodde att det var runt 4000 personer men fann vid sin undersökning att det var fler än 5200 personer.

Alla larm från drogpropagandister om det omöjliga i att få plats i Subutex-/metadonprogrammet, och om det livsfarliga i att "undanhålla" dessa ersättningsdroger kan nu förkastas: Det stora antalet dödsfall från ersättningsdrogerna är en katastrof; programmet läcker och skapar ett nytt missbruk hos unga; långt många fler, och en mycket högre andel missbrukare får dessa droger än vad Missbruksutredningen angav; kontrollen och uppföljningen av programmet är så gott som obefintlig (man upptäckte alltså nu att det var 30 procent, 1500 personer, fler som får drogerna än vad man tidigare trodde).

De utbasunerade "köerna" till detta program, som drogpropagandister, som Björn Fries och Björn Johnson – och som Missbruksutredningen på felaktig information – beskrivit som det stora problemet visar sig nu knappast finnas.

Däremot har man genom att montera ner de drogfria behandlingsalternativen gjort det nästan omöjligt att få sådan vård.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/han-kopte-subutex-for-att-bli-ren

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.