Press: Svenska pressreleaser: 9 November 2012
KMR

614 HAR DÖTT AV SUBUTEX OCH METADON PÅ FEM ÅR – VEM BRYR SIG?
2012-11-09


Subutex

Nya data visar att 614 personer dött av Subutex och metadon de sista fem åren. Det borde ha fått många politiker och myndigheter att kräva kraftfulla åtgärder. Och speciellt som fler nu dör av dessa "läkemedel" än av heroin. Men när missbrukare dör av läkemedelsindustrins droger hörs inga krav på snabbutredningar.

I en ny årsrapport från Karolinska Institutet och Folkhälsoinstitutet kan man läsa om den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige för 2011.
http://reactnow.se/media/files/narkotikarelaterade%20d%C3%B6dsfall%202004-2011.pdf

För första gången har man i årsrapporten tagit med uppgifter om hur många som dött i samband med intag av "läkemedlet" Subutex (buprenorfin). Och den skrämmande bilden framträder att fler personer de två sista åren dog av ersättningsdrogerna metadon och Subutex än av heroin.

Vi får veta att 614 personer(!) dött de sista fem åren av Subutex och metadon.

SVT har kunnat rapportera att det är hur lätt som helst att skaffa sig Subutex från missbrukare som just fått sin "medicin". Medan chefen för Beroendecentrum vid Rosenlunds sjukhus i Stockholm, psykiatriker Nadja Eriksson, säger att hon tror "inte att det finns något program i hela världen som har sådan kontroll på patienter med metadonbehandling som vi har i Stockholm" kan SVT:s reporter köpa Subutex i själva sjukhusets entré! http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/har-erbjuds-svt-subutex-utanfor-berondece

Från många andra håll kommer rapporter om att utskänkningsverksamheten läcker som ett såll. Och i SVT:s uppföljning har det viktiga faktumet också framkommit att avtändningen från Subutex och metadon är "minst lika vidrig" som den från heroin. En missbrukare som ville sluta med heroin erbjöds ersättningsdroger i stället för att få behandling i riktning mot drogfrihet. Han sammanfattade problemet på ett utmärkt sätt: "Jag hade önskat mig en avtändningsklinik och sedan behandlingshem. Om det är någon narkoman som vill ha hjälp, hjälp honom så snabbt som möjligt".
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/han-kopte-subutex-for-att-bli-ren

Men de drogpropagandister som fått stort utrymme i massmedia är också de som missbruksutredaren Gerhard Larsson främst lyssnat till, när han kräver att än fler missbrukare ska få ersättningsdroger. Vid riksdagsledamot William Petzälls tragiska död (från en överdos av den psykiatriska drogen Iktorivil), efter att han gjorts till missbrukare av en vansinnig legalförskrivning av bensodiazepiner, fanns drogpropagandisterna överallt i media. I stället för att kräva åtgärder mot den galna förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel och i stället för att satsa resurser på verklig drogfri hjälp åt missbrukare, lyssnade socialdepartementet på dessa propagandister och tillsatte en utredning om att förbättra "tillgängligheten" för ersättningsdrogerna – alltså för att se till att än mer Subutex och metadon kom ut på marknaden.

Vem bryr sig om att undersöka hur den ökade "tillgängligheten" på Subutex och metadon ledde till 614 dödsfall? Och var är satsningen på verklig drogfri hjälp åt missbrukare?

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.