Press: Svenska pressreleaser: 2 November 2012
KMR

ADHD ÄR EN MÅNGMILJARDINDUSTRI – BARNEN OCH SAMHÄLLET FÖRLORARNA
2012-11-02


Barn ADHD

Varför har 5 miljoner skolbarn i USA diagnostiserats med ADHD? Svaret är 7,2 miljarder dollar i försäljning av ADHD-droger per år. Barn har blivit mjölkkossor och Psyko Pharma satsar just nu enormt mycket på barn. USA har flest ADHD-barn och mest försäljning av amfetamin i världen, men det finns absolut inget som visar att det hjälper – tvärtom.

En artikel i Washington Post ställde nyligen den retoriska frågan: "Är ADHD-medicinering överförskriven?" Media börjar sakta vakna upp inför det faktum att man håller på att skapa ett jämntjockt samhälle genom att droga ner kommande ledare, artister och genier – de som är mest benägna att få diagnos och amfetamin. Psykiatrin anser nämligen att kreativitet är en psykisk störning. När såg vi en Martin Luther King, Mozart eller Einstein senast? Och det sprider sig över hela världen.

Förespråkarna hävdar att amfetamin är:
1. ej vanebildande,
2. lågdoserat,
3. få biverkningar,
4. effektivt, ökar skolprestationen,

Låt oss se på dessa påståenden. Vi börjar med "ej vanebildande":
Alla länder klassificerar Ritalina och amfetamin i samma beroendeframkallande narkotikaklass som kokain, morfin och opium med högsta missbrukspotential.
http://www.drugenquirer.com/side_effects/stimulants/cfr_schedule2.html

Skulle det vara mindre beroendeframkallande bara för att man döper om amfetamin till "medicin" och ger det till små barn? KMR har intervjuat en fjortonårig flicka som prostituerade sig för att köpa amfetamin när psykiatrikern slutade skriva ut amfetamin till henne.

Låt oss därefter titta på den "lilla dosen" som de lockar med:
Jan var stressad och hade ett lättare missbruksproblem. Han gick till Beroendecentrum på Karolinska sjukhuset och fick omedelbart 200 mg Ritalina. Man påstår att man skall börja med max 20 mg.

"Det dröjde inte länge förrän jag var uppe i närmare 500 mg per dygn och ett tag 600 mg," berättar Jan för KMR. Drogexperimentet slutade med en psykos och en bilvurpa i ett tättbebyggt samhälle. Vem som helst som tar 600 mg amfetamin/Ritalina direkt skulle hamna på sjukhus och inte omöjligen avlida. Även små barn får höga doser snabbt. Eftersom amfetamin är toleranshöjande måste man även höja dosen hela tiden för att få en effekt.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/karolinska-delar-ut-doedliga-doser-amfetamin-774815

Låt oss därefter se på " få biverkningar":
Nu börjar det verkligen hetta till.
• 31 varningar har utfärdats av myndigheter i åtta länder om att centralstimulantia skapar skadliga "biverkningar", inkluderande hjärtproblem, mani, psykos, plötslig död, hallucinationer depression, fientlighet, krampanfall, självmordsrisk och ångest.
• 20 studier om biverkningar från flera länder om allvarliga biverkningar (samma som ovan) från ADHD-droger.
• Det finns 14 158 biverkningsrapporter (av samma allvarliga slag som ovan) från ADHD-droger rapporterade till FDA bara i USA mellan 2004 och 2011.
http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/stimulantsideeffects/#TAB%20A

Minst två studier, varav en från Karolinska Institutet, visar att Ritalina faktiskt är starkare än kokain och kan skada hjärnan. Missbrukare kan, enligt experiment, inte skilja på kokain och amfetamin om de inte vet vad det är. Vilken förälder skulle ge sitt barn "små doser med kokain"?

Låt oss därefter se på "effektiviteten, ökar skolprestationen":
Först och främst så har den amerikanska skolan överlag halkat ner på mycket låg nivå och i matematik ligger på samma plats som Estland och Sydkorea – 31-a plats. Våldet i skolorna är klassiskt och behöver ingen närmare presentation, mer än det faktum att i så gott som alla skolskjutningar hade förövarna använt ADHD-droger samt antidepressiva.
En studie i USA på 600 barn visade att ADHD-droger är ineffektiva vid långtidsanvändning (http://www.medicalnewstoday.com/articles/88431.php) samtidigt som de hämmar barnens tillväxt.
En annan studie i Australien som förmodligen är den längsta och välgrundade fann att "ADHD-medicinering, som bäst, inte är framgångsrik, och som värst, skadar skolprestationerna och ökar riskerna för stroke och kardiovaskulära komplikationer."

Det påstås även att amfetamin/Ritalina ökar koncentrationsförmågan – vilket är en myt. Det är ett närmast hypnosframkallat drogtillstånd. Missbrukar kallar det att "punda" när de i timmar i sträck kan sitta och pilla sönder en klocka eller bil – men aldrig få ihop den igen. Många har sagt att deras skolutbildning är "ett stort svart hål", men att de möjligen satt still.

Det påstås också att ADHD är "verklig", att den faktiskt finns.
Det finns ingen som helt test, blodtest, hjärnskanning, labtest, genetiska test, magnetröntgen eller vanlig röntgen eller någon som helst "verklig" test som kan upptäcka ADHD. I verkliga livet finns den ej. Det finns därmed ingen medicinsk grund för att skriva ut "medicin" och absolut inte amfetamin. Det enda man har vid diagnostisering är följande checklista:
• springer omkring eller klättar överdrivet i opassande situationer
• är ofta "igång"
• agerar som "driven av en motor"
• kastar ut svar
• är lätt distraherad
• tappar pennor eller leksaker
• verkar ofta inte lyssna

Det är dock ingen som förnekar att det finns besvärliga, hyperaktiva barn, men det kan bottna i andra saker. Barn som har blivit blyförgiftade eller har en allergireaktion manifesterar exakt samma symtom, men då är de förgiftade eller allergiska. Barn som inte sover ordentligt, äter otillräckligt eller fel/dålig mat eller är mobbade uppvisar samma symtom. Seriösa studier finns som visar detta. Mot det hjälper definitivt inte amfetamin. Diagnosen ADHD stigmatiserar barnet som mentalt stört för resten av livet.

Varför diagnostiserar man barnen då? Svaret är 7,2 miljarder dollar per år i USA vilket ADHD-industrin drar in på diagnoserna och drogerna. I Sverige säljer apoteken ett halvt ton ADHD-droger per år för 400 miljoner kronor.

Utan diagnos – inga pengar.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.