Press: Svenska pressreleaser: 26 Oktober 2012
KMR

VAD FINNS DET I VACCINER? FORMALDEHYD, ALUMINIUM, KVICKSILVER OCH MSG.
2012-10-26


Barnvaccinering

Mitt i debatten om fördelar vs. nackdelar med vacciner får vi äntligen veta vad som finns i dem. En länge bevarad hemlighet. Och man förstår varför när man läser listan med ingredienser.

Det är inte undra på att barn och vuxna drabbas av narkolepsi och ADHD efter vaccinationer. Det är snarare märkvärdigt att det inte är värre.

Enligt U.S. Centers for Disease Control´s nypublicerade lista med tillsatsämnen för vacciner så finns det en mängd ämnen som definitivt inte är bra för varken den mentala eller kroppsliga hälsan.

• Aluminium – en lättmetall som misstänks orsaka demens och Alzheimers.

• Antibiotika – vilket kan orsaka resistenta bakterier.

• Formaldehyd – en "inläggningskemikalie" för att balsamera lik. Det är också ett farligt nervgift som kan orsaka blindhet, hjärnskador, krampanfall och är cancerframkallande.

• MSG eller glutamat är också ett nervgift som många är kraftigt allergiska mot och kan orsaka migrän och skador på körtelsystemet. Det är illa nog att det läggs i mat, att injicera det är mångfalt värre.

• Thimerosal – en kvicksilverförening som kan orsaka permanent nervskada. Kvicksilver kan penetrera blodbarriären och är högst giftigt för hjärnan. Det finns ingen "säker dos" för kvicksilver. Vaccintillverkare har förnekat att det finns kvicksilver i vacciner. Man har dock sett att kvicksilverhalten i blodet har ökat efter vaccinationer.

KMR engagerar sig inte i debatten om vaccinationer, men när innehållet nu avslöjats så förstår man att de kan orsaka stor skada på vår mentala hälsa och att detta kan missförstås inom psykiatrin. De är vanligtvis inkompetenta läkare och förväxlar förgiftningssymtom med "mentala sjukdomar". De gör sällan medicinska undersökningar.

Ett sådant exempel såg vi relativt nyligen när chefspsykiater Ulf Brettstam i Småland elchockade en 70-årig man, som socialstyrelsen vid efterföljande granskning misstänkte vara ett kraftigt förgiftningsfall efter utsättning för kemikalier i många år. Mannen släpptes efter elchockerna fri av Ulf Brettstam varmed han gick ut och ströp sin fru. Brettstam fick dock mycket skarp kritik av Socialstyrelsen och granskas nu av Ansvarsnämnden.

Att spruta kvicksilver, formaldehyd och aluminium i små barn kan väl knappast vara bra? De kan ju få ADHD och bli behandlade med amfetamin, vilket knappast kan hjälpa!

Ref: http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.