Press: Svenska pressreleaser: 13 Oktober 2012
KMR

20 PROCENT AV ALLA VUXNA I SVERIGE ANVÄNDER PSYKOFARMAKA. DEL AV LÅNGVARIG PLAN.
2012-10-13


Nya siffror från Socialstyrelsen visar att hela 20 procent av den vuxna befolkningen i Sverige använder någon form av psykofarmaka, oftast flera sorter. Det verkar som Sverige håller på att uppfylla ett psykiatriskt utopiskt mål där allehanda icke önskvärda beteenden och emotioner hos helt normala människor skall drogas bort med psykofarmaka.

År 1967 träffades ett antal kända psykiatriker i läkemedelsbolagens skattefria Mecka, Puerto Rico. De skulle diskutera användningen av psykotropiska (personlighetsförändrande) medel under 2000-talet och medvetet inrikta sig på "normala människor". Udda beteenden skulle sjukförklaras för att utöka kategorin människor som skulle ta dem. Läkemedelsbolagens vinster skulle bli enorma.

Psykiatrikerna under mötet i Puerto Rico "såg en utvecklande potential till en nästan total kontroll av människors känsloliv, psykiska funktion och vilja att agera".

Deras plan var att fram till år 2000 skapa en rad psykiatriska droger som "reglerade varje aspekt av mänskligt beteende".

Enligt den organiserande psykiatrikern dr Wayne O. Evans så skulle "psykomedicinering bli en accepterad livsstil [under 2000-talet] och sökandet efter det exakt rätta pillret, ett mål för många människor".

I början av 1980-talet så var Valium den mest utskrivna medicinen av alla i västvärlden. Enbart under år 1978 såldes mer än 2,3 miljarder tabletter, tillräckligt för halva dåvarande världens befolkning. Därefter kom Prozac. Idag går mer än 100 miljoner människor regelbundet på psykdroger. Ständigt nya diagnoser som täcker varje slags beteende uppfinns för att utvidga marknaden. Normala människor sjukförklaras. Ungdomar förtidspensioneras. Medelålders ges antidepressiva. Gamla sövs ner med antipsykotika. Barn drogas ner med amfetamin.

Marknadsföringen är enorm, vinsterna gigantiska. Nyligen har psykiatriker inom WHO förklarat att hälften av jordens befolkning är deprimerade.

I Sverige lider var fjärde person av en psykisk störning, enligt psykiatrikerna, som skall medicineras bort.

Färska siffror från Socialstyrelsen visar att 1 325 000 unika personer år 2011 fick antidepressiva eller neuroleptika/antipsykotika eller lugnande medel eller (bensodiazepinbesläktade) sömnmedel. Räknar vi också några andra mindre grupper av psykofarmaka är antalet runt 1,5 miljoner personer.

Om man räknar bort alla barn och ungdomar under 20 år (varav ca 40 000 fick psykdroger, främst amfetamin) så innebär det att 20 procent av alla vuxna får någon form av psykofarmaka.

Psykiatrins orwellianska, utopiska plan är alltså på väg att förverkligas – om inget görs. Stöd KMR för rätten till en drogfri vård.

Se video: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/dagens-psykiatriska-drogkultur-aer-skapad-382877

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.